Gộp nhiều file excel, có nhiều sheet cùng cấu trúc vào 01 file mới

misibi

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2015
Bài viết
37
Được thích
1
Điểm
165
E chào các bác!
Các bác có add-in hoặc có cách nào gộp nhiều file excel, có nhiều sheet có cùng cấu trúc vào 1 file mới. Hướng dẫn giúp em.
Em xin cám ơn!
 

quanghai1969

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
21 Tháng hai 2009
Bài viết
5,581
Được thích
6,926
Điểm
860
Nơi ở
Thuận An, Bình Dương
E chào các bác!
Các bác có add-in hoặc có cách nào gộp nhiều file excel, có nhiều sheet có cùng cấu trúc vào 1 file mới. Hướng dẫn giúp em.
Em xin cám ơn!
Chia sẻ cho bạn và những ai cần. Chương trình không phải của mình. Chỉ nhớ là đã tải từ GPE lâu lắm rồi
 

File đính kèm

misibi

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2015
Bài viết
37
Được thích
1
Điểm
165
Chia sẻ cho bạn và những ai cần. Chương trình không phải của mình. Chỉ nhớ là đã tải từ GPE lâu lắm rồi
Anh ơi, file này không mở được excel có đuôi xlsx, anh có thể sửa lại giúp em với. Em xin cám ơn!
Bài đã được tự động gộp:

File đâu mà hướng dẫn.
Em gửi anh file mẫu. Em xin cám ơn!
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
Anh ơi, file này không mở được excel có đuôi xlsx, anh có thể sửa lại giúp em với. Em xin cám ơn!
Bài đã được tự động gộp:


Em gửi anh file mẫu. Em xin cám ơn!
Bạn muốn kết quả như thế nào phải nói mới biết được chứ.
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
Dạ em muốn gom tất cả các file có nhiều nhiều sheet, tổng hợp lại thành 1 file vào 1 sheet có đầy đủ dữ liệu của các fiel kia.
Sao không tổng hợp vào 1 sheets tổng mà lại tổng hợp ra 1 file khác vậy.
Mã:
Sub tonghop()
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Dim tong, wb As Workbook, lr As Long, lr1 As Long, sh As Worksheet
  Set tong = Worksheets.Add
    tong.Name = "Tong hop"
      Sheet1.Range("A1:BI1").Copy tong.Range("A1")
      For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "Tong hop" Then
         lr = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr > 1 Then
           lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           sh.Range("A2:bi" & lr).Copy tong.Range("A" & lr1 + 1)
         End If
        End If
     Next
   tong.Copy
   tong.Delete
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

misibi

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2015
Bài viết
37
Được thích
1
Điểm
165
Sao không tổng hợp vào 1 sheets tổng mà lại tổng hợp ra 1 file khác vậy.
Dạ tại có nhiều file có nhiều anh ơi. Phần mềm bên em xuất ra nhiều file có nhiều sheet có cùng cấu trúc. Nhưng vì lý do quản lý em muốn gom tất cả các file và các sheet vào 1 file và 1 sheet mới ạ. Anh giúp em nhé, em xin cám ơn!
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
Dạ tại có nhiều file có nhiều anh ơi. Phần mềm bên em xuất ra nhiều file có nhiều sheet có cùng cấu trúc. Nhưng vì lý do quản lý em muốn gom tất cả các file và các sheet vào 1 file và 1 sheet mới ạ. Anh giúp em nhé, em xin cám ơn!
Vậy mai nhé.
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
Dạ em cám ơn bác rất nhiều!
Bạn xem code nhé.
Mã:
Sub tonghop()
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Dim tong, wb As Workbook, lr As Long, lr1 As Long, sh As Worksheet, arr, k
  Set tong = ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop")
    lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr > 1 Then tong.Range("A2:Bi" & lr1).ClearContents
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      .AllowMultiSelect = True
       .Show
    For Each k In .SelectedItems
      Set wb = Workbooks.Open(k)
         For Each sh In wb.Worksheets
           lr = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           If lr > 1 Then
            lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            sh.Range("A2:Bi" & lr).Copy tong.Range("A" & lr1)
           End If
        Next
       wb.Close False
    Next
   End With
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
 

File đính kèm

Top