Em xin được sự giúp đỡ: tự động chèn thêm dòng và điền mã số ở ô vừa được chèn

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
161
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Em nhờ Các anh chị và Thầy cô giúp em bài toán sau ạ:
1.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Cát đắp" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMDC" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 5 và dòng 6 trong file đính kèm).
2.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Bê tông" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMBT" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 12 và dòng 13 trong file đính kèm).
3.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Vữa xây" hoặc "Vữa trát" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMV" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 15 và dòng 16 trong file đính kèm).
(Pass: Nếu không chèn được tự động thì giúp em cách đánh mã "LMDC",..... vào cột C như em đã nêu, còn chèn dòng em sẽ chèn thủ công ạ! :p)

Em xin cảm ơn!
12.png
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

vba_gpe

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
15 Tháng mười hai 2010
Bài viết
276
Được thích
43
Điểm
385
Nơi ở
Bốn bể là nhà
Em nhờ Các anh chị và Thầy cô giúp em bài toán sau ạ:
1.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Cát đắp" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMDC" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 5 và dòng 6 trong file đính kèm).
2.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Bê tông" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMBT" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 12 và dòng 13 trong file đính kèm).
3.Khi mà cột E có Nội dung bắt đầu bằng "Vữa xây" hoặc "Vữa trát" ở vị trí đầu dòng thì tự chèn thêm 1 dòng vào ngay bên dưới và đánh mã "LMV" vào cột C của dòng trống vừa được chèn (như dòng 15 và dòng 16 trong file đính kèm).
(Pass: Nếu không chèn được tự động thì giúp em cách đánh mã "LMDC",..... vào cột C như em đã nêu, còn chèn dòng em sẽ chèn thủ công ạ! :p)

Em xin cảm ơn!
View attachment 208811
Bạn thử thêm code này vào thử xem:
PHP:
Sub Vd()
  Dim shdata As Worksheet
  Dim shInfor As Worksheet
  Set shInfor = Sheets("infor")
  Set shdata = Sheets("Data")
  Dim i As Long
  With shdata
    For i = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If .Range("E" & i) <> "" Then
        Dim j As Long
        For j = 2 To shInfor.Range("A600").End(xlUp).Row
          If Left(.Range("E" & i).Value, Len(shInfor.Range("A" & j).Value)) = shInfor.Range("A" & j).Value Then
            shdata.Range("A" & i + 1 & ":A" & i + shInfor.Range("B" & j).Value).EntireRow.Insert
            shdata.Range("C" & i + 1).Value = shInfor.Range("C" & j).Value
            Exit For
          End If
        Next
      End If
    Next
  End With
End Sub
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,566
Được thích
2,439
Điểm
360
Bạn thử thêm code này vào thử xem:
PHP:
Sub Vd()
  Dim shdata As Worksheet
  Dim shInfor As Worksheet
  Set shInfor = Sheets("infor")
  Set shdata = Sheets("Data")
  Dim i As Long
  With shdata
    For i = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If .Range("E" & i) <> "" Then
        Dim j As Long
        For j = 2 To shInfor.Range("A600").End(xlUp).Row
          If Left(.Range("E" & i).Value, Len(shInfor.Range("A" & j).Value)) = shInfor.Range("A" & j).Value Then
            shdata.Range("A" & i + 1 & ":A" & i + shInfor.Range("B" & j).Value).EntireRow.Insert
            shdata.Range("C" & i + 1).Value = shInfor.Range("C" & j).Value
            Exit For
          End If
        Next
      End If
    Next
  End With
End Sub
Cái này không ổn bạn ơi click dup là xong à.
 

HeSanbi

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,371
Được thích
1,331
Điểm
560
Cái này không ổn bạn ơi click dup là xong à.
Đành tạm thêm điều kiện cho code trên
PHP:
If .Range("E" & i) <> "" And .Range("C" & i + 1) = "" Then

 

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
161
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Lần chỉnh sửa cuối:

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
161
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Đành tạm thêm điều kiện cho code trên
PHP:
If .Range("E" & i) <> "" And .Range("C" & i + 1) = "" Then
Bài đã được tự động gộp:

Bạn thử thêm code này vào thử xem:
PHP:
Sub Vd()
  Dim shdata As Worksheet
  Dim shInfor As Worksheet
  Set shInfor = Sheets("infor")
  Set shdata = Sheets("Data")
  Dim i As Long
  With shdata
    For i = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If .Range("E" & i) <> "" Then
        Dim j As Long
        For j = 2 To shInfor.Range("A600").End(xlUp).Row
          If Left(.Range("E" & i).Value, Len(shInfor.Range("A" & j).Value)) = shInfor.Range("A" & j).Value Then
            shdata.Range("A" & i + 1 & ":A" & i + shInfor.Range("B" & j).Value).EntireRow.Insert
            shdata.Range("C" & i + 1).Value = shInfor.Range("C" & j).Value
            Exit For
          End If
        Next
      End If
    Next
  End With
End Sub
Em cám ơn ạ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom