Code Sort không chạy

NguyenthiH

thành viên mù VBA
Tham gia ngày
11 Tháng mười hai 2016
Bài viết
723
Được thích
111
Điểm
220
Em có file nhập hàng hóa mới, sao em nhập hàng hóa mới mà code Sort không chạy, mong các anh chị giúp đỡ.
 

File đính kèm

NguyenthiH

thành viên mù VBA
Tham gia ngày
11 Tháng mười hai 2016
Bài viết
723
Được thích
111
Điểm
220
*** chi em thấy từ mục 1->218 nó cứ cách mục 219-> 221 một khoảng trắng, mặc dù em đã canh trái.
Mục 1->218 là trích xuất từ phần mềm Foxpro ra và em đã chuyển mã, không biết tại sao lại có khoảng trắng,mà cột SL tồn không biết có phải là số không nữa. Mong các anh chị giúp loại bỏ khoảng trắng này.
 

chisinhvnn

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
7 Tháng ba 2008
Bài viết
385
Được thích
79
Điểm
695
*** chi em thấy từ mục 1->218 nó cứ cách mục 219-> 221 một khoảng trắng, mặc dù em đã canh trái.
Mục 1->218 là trích xuất từ phần mềm Foxpro ra và em đã chuyển mã, không biết tại sao lại có khoảng trắng,mà cột SL tồn không biết có phải là số không nữa. Mong các anh chị giúp loại bỏ khoảng trắng này.
mình làm thủ công như vậy
Mã:
Sub botrong()
Dim lr As Long
lr = Sheet1.Range("B6500").End(3).Row
'MsgBox lr
With Sheet1
For i = lr To 4 Step -1
     .Range("B" & i) = Trim(.Range("B" & i))
     '.Range("D" & i) = CDbl(Trim(.Range("D" & i)))
Next i
End With
End Sub
 
Top Bottom