Cách copy toàn bộ các sheet của 1 file excel sang 1 file excel khác

Blue Softs Liên hệ QC

caodung1989

Thành viên mới
Tham gia
3/2/12
Bài viết
1
Được thích
0
Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp, phải lập 1 bảng tính bằng excel để thực hiện việc tính toán.
Nhưng trước đó em đã có lập 1 số bảng tính nhỏ để tính về cái này, bây giờ em không muốn thực hiện việc chuyển đổi số liệu bằng thủ công nữa.
Các bác có ai giúp em copy toàn bộ sheet của file 2,3,4 sang file 1 giùm e với =.=
Cảm ơn các bác nhiều :)
 

File đính kèm

 • excel.rar
  176 KB · Đọc: 347

viehoai

Thành viên gắn bó
Tham gia
22/5/09
Bài viết
2,602
Được thích
2,903
Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp, phải lập 1 bảng tính bằng excel để thực hiện việc tính toán.
Nhưng trước đó em đã có lập 1 số bảng tính nhỏ để tính về cái này, bây giờ em không muốn thực hiện việc chuyển đổi số liệu bằng thủ công nữa.
Các bác có ai giúp em copy toàn bộ sheet của file 2,3,4 sang file 1 giùm e với =.=
Cảm ơn các bác nhiều :)
Bạn tham khảo link này nhé
 

thuhacoi

Thành viên mới
Tham gia
9/4/09
Bài viết
36
Được thích
3
Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp, phải lập 1 bảng tính bằng excel để thực hiện việc tính toán.
Nhưng trước đó em đã có lập 1 số bảng tính nhỏ để tính về cái này, bây giờ em không muốn thực hiện việc chuyển đổi số liệu bằng thủ công nữa.
Các bác có ai giúp em copy toàn bộ sheet của file 2,3,4 sang file 1 giùm e với =.=
Cảm ơn các bác nhiều :)

Không biết tớ có hiểu đúng ý bạn không:Mở file 1.xlsx, Bạn vào file 2,3,4 kích chuột phải vào tên sheet chọn Move or copy trên mục To book bạn chọn 1.xlsx tại mục before sheet bạn chọn tên sheet mà bạn muốn copy sau đó chọn create copy OK
 

scooby

Thành viên mới
Tham gia
28/1/12
Bài viết
18
Được thích
3
1- Kỵ dowload
2- Con nhà nghèo nên dùng Xl 2003

Try this

Mã:
Sub cop_pee()   
  Dim wb1 As Workbook   
  Dim wb2 As Workbook 
     
  Set wb1 = Workbooks.Open("C:\Source_copy.xls")   
  Cells.Select   
  Selection.Copy     

  'Change the name of the destination workbook here   

  Set wb2 = Workbooks("Dest_Paste.xls")   
  wb2.Activate    
  For Each Sheet In wb1.Sheets     
    If Sheet.Visible = True Then       
  ' copy all sheets in Source       
     Sheet.Copy After:=wb2.Sheets(wb2.Sheets.Count)    
   End If   
  Next Sheet   

  Set wb1 = Nothing   ' free mem 

  ' save & close 

  Workbooks.Open("C:\Source_copy.xls").Close SaveChanges:=False 

  ActiveWorkbook.Save 
  ActiveWorkbook.Close 

End Sub

Ghi chú :
- Nếu Worksheet mà Hide thì ko copy đươc
- Muốn Unhidenó thì

Mã:
Sub UnhideAllSheets()   
‘  Unhide all sheets in workbook.   
  Dim ws As Worksheet  
  
 For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets     
    ws.Visible = xlSheetVisible   
 Next ws 
End Sub
;;;;;;;;;;;
 
Lần chỉnh sửa cuối:

scooby

Thành viên mới
Tham gia
28/1/12
Bài viết
18
Được thích
3
Có nhiều cách viết tùy theo hưng mà viết , ví dụ

Mã:
If Destwb.Sheets(1).ProtectContents = False Then
  With Destwb.Sheets(1).UsedRange
      .Cells.Copy
      .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
      Cells(1).Select
   End With
  Application.CutCopyMode = False
End If

or

With
 SourceRange.Copy
  With destrange
    .PasteSpecial xlPasteValues
    .PasteSpecial xlPasteFormats
    Application.CutCopyMode = False
End With

w1.Columns.AutoFit

or

With sourceRange
   destrange = destrange. Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
 End With

Muốn copy đoạn nào, bỏ vào đau cũng được
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("F50").Value = Workbooks(excelFile).Sheets(1).Range("A1").Value

Muốn dùng AutiFill hay Destination cũng được
With .AutoFilter.Range
RwCount = .Columns(1).Cells. SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count - 1


Muốn hoa lá cành

Application.EnableEvents = True

Application.ScreenUpdating = True
 

ptanh15

Thành viên mới
Tham gia
29/4/13
Bài viết
1
Được thích
0
Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp, phải lập 1 bảng tính bằng excel để thực hiện việc tính toán.
Nhưng trước đó em đã có lập 1 số bảng tính nhỏ để tính về cái này, bây giờ em không muốn thực hiện việc chuyển đổi số liệu bằng thủ công nữa.
Các bác có ai giúp em copy toàn bộ sheet của file 2,3,4 sang file 1 giùm e với =.=
Cảm ơn các bác nhiều :)

cái này dùng thế nào đây
 
Top Bottom