tự động gộp ô giữ định dạng

Liên hệ QC
  1. HeSanbi

    Hàm UDF: Tự động gộp chuỗi nhiều ô giữ định dạng trong Excel

    HÀM UDF TỰ ĐỘNG NỐI CHUỖI GIỮ ĐỊNH DẠNG với Hàm S_JoinF =S_joinF(toCell,sentenceSpace,Cells,...) Hướng dẫn sử dụng hàm: Vị trí Tham số Kiểu Chức năng 1 toCell Ô Ô trả kết quả 2 sentenceSpace Chuỗi Dấu phân cách khi nối chuỗi 3 Cells Các ô Các ô cần nối chuỗi Cách viết...

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom