Resource icon

Hàm XLOOKUP trong Excel 365 2023-02-28

No permission to download
Liên hệ QC

Hàm XLOOKUP: Có thể bạn chưa biết hết tính năng​


Hàm XLOOKUP xuất hiện đã lâu, các bạn đã dùng nhiều, có khi dùng nhiều hơn tôi (vì tôi đã nghỉ việc, mà bản chất công việc của tôi lại không phải là dùng Excel). Nội trong cú pháp hàm:

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])

Không hẳn bạn nào cũng dùng hết các tham số, chưa nói đến dùng hết các giá trị có sẵn của tham số.
Bạn nói Xlookup hay hơn Vlookup vì có thể tìm từ phải qua trái, và ứng dụng thay cho vlookup, nhưng bạn có biết là Xlookup cũng có thể ứng dụng thay cho HLookup nữa không?
Tiếp theo, nếu bạn biết Xlookup vừa có thể tìm theo cột như Vlookup, vừa tìn theo dòng như HLookup, vậy bạn đã thử tìm trong bảng tra 2 chiều, vừa tra dòng vừa tra cột, lấy kết quả như hàm Index chưa?
Còn nữa, nếu bạn biết Xlookup có thể tìm xuôi lấy giá trị đầu, tìm ngược để lấy giá trị cuối, vậy bạn có biết cách lấy nguyên khối kết quả tìm được không?
Hãy đọc 3 mục A, B, C dưới đây xem bạn thuộc nhóm nào nhé.
______________

Link bài viết: Hàm XLOOKUP trong Excel 365

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 1
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 2
Back
Top Bottom