Tin học mở rộng

Những phần mềm bảng tính

Những phần mềm bảng tính (spreadsheet) khác ngoài Excel.
Đề tài
75
Bài viết
329
Đề tài
75
Bài viết
329

MS Word và Các phần mềm soạn thảo văn bản

Word, OpenOffice Writer, KingOffice Writer, Google Docs, ... và phần mềm chế bản điện tử
Đề tài
788
Bài viết
4,365
Đề tài
788
Bài viết
4,365

Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu

Access, Fox, OpenOffice Database, ...
Đề tài
788
Bài viết
4,081
Đề tài
788
Bài viết
4,081

Ứng dụng Báo cáo và Thuyết trình

PowerPoint, OpenOffice Presentor, ...
Đề tài
135
Bài viết
665
Đề tài
135
Bài viết
665

Những tiện ích về giao tiếp: email, tin nhắn tức t

MS Outlook, Lotus Notes, MS Exchange server, Yahoo Messenger, Skypes....
Đề tài
197
Bài viết
922
Đề tài
197
Bài viết
922

Ứng dụng đa phương tiện nghe nhìn, (âm thanh, hình

MS Visio, MS Picture Manager, Corel Draw, Adode Photoshop, SnagIt Editor, ACDSee, XARA 3D, ...
Đề tài
132
Bài viết
716
Đề tài
132
Bài viết
716

Những vấn đề An ninh & Bảo mật

Các chương trình chống virus, spam, trojan và các tiện ích bảo mật hệ thống
Đề tài
209
Bài viết
1,489
Đề tài
209
Bài viết
1,489

Phần cứng máy tính và driver

Các vấn đề và công cụ liên quan đến phần cứng máy tính.
Đề tài
189
Bài viết
1,175
Đề tài
189
Bài viết
1,175

Mạng máy tính và Internet

Các trình duyệt, các công cụ thiết kế và xuất bản trang web, bảo trì mạng máy tính, ...
Đề tài
232
Bài viết
1,190
Đề tài
232
Bài viết
1,190
Đề tài
175
Bài viết
1,169

Các phần mềm không cần cài đặt (Portable software)

Giới thiệu, hướng dẫn các phần mềm không cài đặt
Đề tài
25
Bài viết
34
Đề tài
25
Bài viết
34

PDA & Mobile

Các phần mềm cho các thiết bị trợ giúp cá nhân, điện thoại thông minh ...
Đề tài
55
Bài viết
811
Đề tài
55
Bài viết
811

Tài Nguyên Mạng

Những kiến thức về excel trên thế giới
Đề tài
326
Bài viết
1,596
Đề tài
326
Bài viết
1,596

Những trình ứng dụng và vấn đề tin học văn phòng k

Với nhũng trình ứng dụng văn phòng không nằm trong nhóm các trình ứng dụng trên xin vui lòng đăng bài ở đây
Đề tài
1,143
Bài viết
7,420
Đề tài
1,143
Bài viết
7,420
Top