Bài viết nổi bật

Liên hệ QC MyVTV Add-ins

Dùng Excel để gửi mail trong Lotus Note

 • 1,526
 • 2
Dùng Excel để gửi mail trong Lotus Note


Nếu bạn có một danh sách người nhận mail cùng nội dung cần gửi và bạn muốn dùng Excel để gửi mail tự động cho một danh sách với các nội dung khác nhau thông qua Lotus Note, bài viết này là dành cho bạn.

Giả sử tôi có một danh sách như sau bao gồm tên người nhận, địa chỉ email và địa chỉ lưu file. Mục đích của tôi là muốn gửi 1 bảng lương như một file đính kèm trong mail và nội dung mail để thông báo lương.
...

Cách chạy macro trong sheet bị protect

 • 4,102
 • 4
Cách chạy macro trong sheet bị protect


Khi cần chia sẻ file cho nhiều người, bạn sẽ muốn protect sheet để tránh cho các thao tác không mong muốn từ người sử dụng. Tuy nhiên, việc này cũng kéo theo macro của bạn không thể chạy được, nếu nó cần tương tác với các ô đã bị khóa. Giả sử, bạn khóa ô A1, nhưng macro của bạn cần ghi giá trị vào ô A1, do đó nó sẽ báo lỗi ngay lập tức.


36813262086_534d2f8465_b.jpg
...

Tra cứu hình ảnh trong Excel, tại sao không?

 • 12,147
 • 23
TRA CỨU HÌNH ẢNH TRONG EXCEL, TẠI SAO KHÔNG?

Người dùng Excel đã quá quen thuộc với các hàm tra cứu như VLOOKUP, INDEX và MATCH để tìm kiếm thông tin từ 1 danh sách. Nhưng làm thế nào để thực hiện việc tra cứu mà kết quả trả về là 1 hình ảnh?

Điều này đòi hỏi thêm một chút sáng tạo, vì 1 VLOOKUP tiêu chuẩn không có khả năng trả kết quả là 1 hình ảnh từ 1 danh sách.

GPE xin giới thiệu với bạn video clip dưới đây để chia sẻ cách tạo ra 1 tra cứu...

Ctrl + Enter và ứng dụng trong việc loại bỏ dòng trống

 • 3,863
 • 12
Ctrl + Enter và ứng dụng trong việc loại bỏ dòng trống


Bạn đã bao giờ nghe nói tới Ctrl + Enter chưa? Nếu chưa, bạn nên thử nó. Giả sử như, khi bạn nhấn Enter tại A1, thì bạn sẽ được đưa xuống dòng A2 ngay lập tức.

36805182186_f6882f57ac_o.png


Tuy nhiên, với Ctrl + Enter, bạn sẽ vẫn ở yên tại chỗ mà bạn vừa nhập giá trị, nghĩa là, nếu bạn đang ở A1, thì bạn sẽ ở yên tại đấy.
...

Hàm FLOOR.PRECISE (Excel 2010)

 • 4,543
 • 0
[h=4]Hàm FLOOR.PRECISE[/h]Trả về một số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống. Tuy nhiên, nếu số hoặc số có nghĩa là không, thì kết quả trả về là không.

Cú pháp: =FLOOR.PRECISE(number, [significance])

Number Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Significance Tùy chọn. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó. Nếu Significance được bỏ...

Hàm FLOOR.MATH (Excel 2013)

 • 4,360
 • 0
[h=4]Hàm FLOOR.MATH (Excel 2013)[/h]Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hay tới bội số gần nhất của một số có nghĩa.

Cú pháp: =FLOOR.MATH(number, significance, mode)

Number Bắt buộc. Số cần được làm tròn xuống.

Significance Tùy chọn. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

Mode Tùy chọn. Hướng (tiến đến hay xa khỏi số 0) làm tròn số âm.

Lưu ý:
 • Theo mặc định, số dương có các phần thập phân sẽ được làm tròn xuống...

Hàm DECIMAL (Excel 2013)

 • 4,830
 • 0
[h=4]Hàm DECIMAL (Excel 2013)[/h]Chuyển đổi dạng biểu thị số bằng văn bản theo một cơ số đã cho thành một số thập phân.

Cú pháp: =DECIMAL(Text, Radix)

Text Bắt buộc.

Radix Bắt buộc. Cơ số phải là một số nguyên.

Lưu ý:
 • Độ dài chuỗi của đối số Text phải nhỏ hơn hoặc bằng 255 ký tự.
 • Đối số Text có thể là bất kỳ kết hợp nào của các ký tự chữ-số hợp lệ cho cơ số và không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Excel hỗ trợ đối số Text lớn...

Hàm CEILING.PRECISE (Excel 2010)

 • 5,552
 • 0
[h=4]Hàm CEILING.PRECISE[/h]Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn lên. Tuy nhiên, nếu số hay mức quan trọng bằng không, số không được trả về.

Cú pháp: =CEILING.PRECISE(number, [significance])

Number Bắt buộc. Giá trị sẽ được làm tròn.

Significance Tùy chọn. Bội số mà số sẽ được làm tròn đến. Nếu bỏ qua mức quan trọng, giá trị mặc định của nó sẽ là 1...

Hàm CEILING.MATH (Excel 2013)

 • 4,321
 • 0
[h=4]Hàm CEILING.MATH[/h]Làm tròn số lên số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp: =CEILING(number, [significance], [mode])

Number Bắt buộc. Number phải nhỏ hơn 9,99E+307 và lớn hơn -2,229E-308.

Significance Tùy chọn. Bội số mà Number được làm tròn lên.

Mode Tùy chọn. Đối với số âm, kiểm soát xem Number có được làm tròn tới hoặc khác 0 hay không.

Lưu ý:
 • Theo mặc định, số có nghĩa là +1 đối với...
Hàm AGGREGATE (Excel 2010)
 • 7,135
 • 3
Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu. Hàm AGGREGATE có thể áp dụng các hàm tổng gộp khác nhau cho một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với tùy chọn bỏ qua hoặc ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi.

Cú pháp:

Dạng tham chiếu =AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Dạng mảng =AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Function_num Bắt buộc. Một số từ 1 đến 19 chỉ rõ hàm cần dùng...

Hàm FORMULATEXT (Excel 2013)

 • 13,071
 • 4
[h=4]Hàm FORMULATEXT[/h]Trả về công thức ở dạng chuỗi.

Cú pháp: =FORMULATEXT(reference)

Reference Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.

Lưu ý:
 • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.
 • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.
 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi...

Hàm WORKDAY.INTL (Excel 2010)

 • 9,174
 • 0
[h=4]Hàm WORKDAY.INTL[/h]Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định, với các tham số ngày cuối tuần tùy chỉnh. Tham số ngày cuối tuần cho biết những ngày nào và có bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào đã xác định là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc.

Cú pháp: =WORKDAY.INTL(start_date, days, [weekend], [holidays])

Start_date Bắt buộc. Ngày bắt...

Hàm BITXOR (Excel 2013)

 • 3,981
 • 0
[h=4]BITXOR (Excel 2013)[/h]Trả về bitwise 'XOR' của hai số.

Cú pháp =BITXOR(number1, number2)


Number1 Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Number2 Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • BITXOR trả về một số thập phân là kết quả của tổng bitwise 'XOR' (XOR loại trừ) của các tham số.
 • Nếu một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, hàm BITXOR trả về lỗi #NUM!.
 • Nếu một trong hai đối số lớn hơn (2^48)-1, hàm BITXOR...

Hàm BITRSHIFT (Excel 2013)

 • 3,735
 • 0
[h=4]Hàm BITRSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang phải bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITRSHIFT(number, shift_amount)

Number Bắt buộc. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

Shift_amount Bắt buộc. Phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang phải tương đương với việc loại bỏ các bit ở ngoài cùng bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang phải của số thập phân 13 có biểu diễn nhị phân...

Hàm BITOR (Excel 2013)

 • 3,776
 • 0
Hàm BITOR

Trả về bitwise 'Or' của hai số.

Cú pháp
=BITOR(number1, number2)

Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • Kết quả là 'bitwise 'OR' của các tham số.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu một trong hai bit của các tham số ở vị trí đó là 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới dạng...

Hàm BITLSHIFT (Excel 2013)

 • 4,640
 • 0
[h=4]Hàm BITLSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang trái bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITLSHIFT(number, shift_amount)


Number Bắt buộc. Number phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
Shift_amount Bắt buộc. Shift_amount phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang trái tương đương với việc thêm các số 0 vào bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang trái trên giá trị thập phân 4 sẽ chuyển...

Hàm BITAND (Excel 2013)

 • 4,656
 • 0
Hàm BITAND

Trả về bitwise 'And' của hai số.

Cú pháp =BITAND( number1, number2)


Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • BITAND trả về số thập phân.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu cả hai bit của các tham số ở vị trí đó bằng 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới...

Hàm ACOTH (Excel 2013)

 • 5,580
 • 0
[h=4]Hàm ACOTH[/h]Trả về nghịch đảo cotang-hyperbol của một số lớn hơn 1

Cú pháp: =ACOTH(number)

number: Phải là con số lớn hơn 1

Lưu ý:
 • Nếu number nhỏ hơn 1, ACOTH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu trị tuyệt đối của Number <= 1 hàm sẽ trả về lỗi #NUM! → nghĩa là -1≤Number≤1 hàm sẽ báo lỗi.

Ví dụ:
acoth.jpg

Hàm Binom.Dist.Range (Excel 2013)

 • 3,970
 • 0
BINOM.DIST.RANGE (Excel 2013)

Trả về xác suất của những lần thử thành công (trong khoảng) của phân phối nhị phân.

Cú pháp: =BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

Trials
: Bắt buộc. Số phép thử độc lập. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Probability_s
: Bắt buộc. Xác suất thành công trong mỗi phép thử. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc...

Hàm Base (Excel 2013)

 • 5,579
 • 0
Hàm BASE

Chuyển hệ một số theo cơ số cho trước sang dạng văn bản

Cú pháp: =BASE(Number, Radix [Min_length])

Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn chuyển đổi. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53.
Radix: Bắt buộc. Cơ số mà bạn muốn chuyển số trên thành. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 36.
Min_length: Tùy...
Top Bottom