Nguyễn Bảo Khanh

[Ưu đãi] 20% cho các khóa học Excel trong tháng 7

  • 1,749
  • 13
Chúc mừng sinh nhật 12 Giaiphapexcel cùng [Ưu đãi] 20% cho các khóa học Excel trong tháng 7

Đặc biệt CHỈ TRONG THÁNG 7-8:
  • Giảm 20% khi đăng ký các COMBO sau:

  1. COMBO VBA: VBA Cơ bản - VBA nâng cao - VBA Dictionary
  2. COMBO Phân tích dữ liệu: Làm sạch dữ liệu - Phân tích thống kê cùng Excel
  3. COMBO Trực quan hóa dữ liệu: PivotTable - Name động và Biểu đồ - Data Validation và Conditional Formatting

  • Ngoài ra, nếu không đăng ký COMBO, đăng ký học trọn vẹn ba khóa liên tiếp và đóng tiền trước, giảm 20% cho 3 khóa.
  • Giảm 10% cho người giới thiệu khi học từ 2 người trở lên.
  • Dành cho SINH VIÊN: Ưu đãi giảm [COLOR=rgb(184, 49...
Top