Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 10 - TPHCM

Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Về việc phân bổ dần chi phí công cụ - dụng cụ theo quy định mới

Thảo luận trong 'Bổ sung kiến thức Kế Toán' bắt đầu bởi Người Đưa Tin, 7 Tháng chín 2012.

 1. Người Đưa Tin

  Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng

  Hỏi: Căn cứ theo hướng dẫn của Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 (Điều 6 điểm 2.2 d) thì chi phí mua công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 24 tháng. Vậy tôi xin hỏi:

  1. Đối với những công cụ, dụng cụ (ví dụ như máy vi tính) mua trước ngày 10/9/2012 (ngày Thông tư 123 có hiệu lực), công ty đã phân bổ chi phí 3 năm thì nay có phân bổ lại theo yêu cầu của Thông tư 123 không?

  2. Theo yêu cầu của Thông tư 123 là phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ tối đa không quá 2 năm. Vậy Công ty có thể phân bổ tất cả công cụ, dụng cụ một lần vào chi phí khi mua được không?

  Trả lời:


  - Căn cứ khoản 2.2.d, Điều 6, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/09/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi):

  “...Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm...”.

  - Trường hợp các năm trước đây, Công ty đã thực hiện phân bổ chi phí mua công cụ, dụng cụ trên 2 năm thì trong năm 2012, Công ty thực hiện phân bổ toàn bộ chi phí mua công cụ, dụng cụ còn lại vào chi phí của năm 2012.

  - Trường hợp Công ty mua tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì Công ty có thể phân bổ một lần vào chi phí ngay trong năm mua tài sản.
   

Chia sẻ trang này