Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Tính số ngày làm việc trong Access

Thảo luận trong 'Ứng dụng Quản trị cơ sở dữ liệu' bắt đầu bởi chamnv, 6 Tháng mười một 2009.

 1. chamnv

  chamnv Thành viên mới

  Các bác giúp em các tính số ngày làm việc trong Access với ạ.
  Ví dụ:
  Em có 3 trường ( ứng với 3 textbox)
  Field1: Songaycongno
  Field2: Ngaygiaohang
  Field3: Hanthanhtoan

  Em đã tính được
  hanthanhtoantamthoi=songaycongno+ngaygiaohang

  Nhưng làm cách nào để tính được:
  hanthanhtoan=số ngày làm việc của khoảng thời gian ngaygiaohang+hanthanhtoantamthoi

  Trong excel thì nó như cái bài này các bác ạ
  http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=15042
   
 2. dongnamnb

  dongnamnb Thành viên mới

  HanThanhToanTamThoi=dateadd("d",SoNgayCongNo,NgayGiaoHang)
  HanThanhToan=SoNgayLamViec(NgayGiaoHang,HanThanhToanTamThoi)

  Bạn tạo 1 modul và copy hàm SoNgayLamViec này vào:

  Mã:
   
  Function SoNgayLamViec(TuNgay As Date, DenNgay As Date) As Long
    Dim mTuNgay As Date, mDenNgay As Date
    mTuNgay = IIf(TuNgay < DenNgay, TuNgay, DenNgay)
    mDenNgay = IIf(TuNgay > DenNgay, TuNgay, DenNgay)
    'Tim den ngay nghi dau tien trong khoang tu ngay den ngay
    Do While mTuNgay <= mDenNgay
      If Weekday(mTuNgay) = vbSaturday Or Weekday(mTuNgay) = vbSunday Then Exit Do
      mTuNgay = DateAdd("d", 1, mTuNgay)
    Loop
    If mDenNgay - mTuNgay >= 7 Then
      SoNgayLamViec = ((mDenNgay - mTuNgay) \ 7) * 2
      mTuNgay = DateAdd("d", ((mDenNgay - mTuNgay) \ 7) * 7, mTuNgay)
    End If
    While mTuNgay <= mDenNgay
      If Weekday(mTuNgay) = vbSaturday Or Weekday(mTuNgay) = vbSunday Then SoNgayLamViec = SoNgayLamViec + 1
      mTuNgay = DateAdd("d", 1, mTuNgay)
    Wend
  End Function
  
  Tuy nhiên hàm này chỉ trừ ra được các ngày thứ 7 và CN trong khoảng thời gian tungay denngay, Không trừ được các ngày lễ như 30/4, 01/5, 02/9,... Bạn nào có cách làm hay hơn mong được chia sẽ!
   
 3. chamnv

  chamnv Thành viên mới

  Cảm ơn bác đã reply
  Nhưng khi em thực hiện đúng như bác hưỡng dẫn thì nó vẫn hoạt động được chính xác
  Ví dụ:
  Ngày giao hàng của em là ngày 12/11/2009
  Hạn công nợ của em là 07 ngày
  => Hanthanhtoantamthoi=19/11/2009
  => Khi đó sử dụng hàm songaylamviec nó sẽ cho ra kết quả ở
  hanthanhtoan=2
  Trong khi thực tế nó sẽ là: 6 ngày làm việc ( 12,13,14,15,16,19)
  Khi sử dụng hàm songaycongviec ở trên thì nó ra kết quả sai ạ.
   
 4. dongnamnb

  dongnamnb Thành viên mới

  Sorry bạn nhé, mình nhầm một chút. Thay vì đưa ra số ngày làm việc thì mình lại đưa ra số ngày nghỉ. Bạn copy lại hàm sau nhé:

  Mã:
  Function SoNgayLamViec(TuNgay As Date, DenNgay As Date) As Long
    Dim mTuNgay As Date, mDenNgay As Date, SoNgayNghi As Long
    mTuNgay = IIf(TuNgay < DenNgay, TuNgay, DenNgay)
    mDenNgay = IIf(TuNgay > DenNgay, TuNgay, DenNgay)
    'Tim den ngay nghi dau tien trong khoang tu ngay den ngay
    Do While mTuNgay <= mDenNgay
      If Weekday(mTuNgay) = vbSaturday Or Weekday(mTuNgay) = vbSunday Then Exit Do
      mTuNgay = DateAdd("d", 1, mTuNgay)
    Loop
    If mDenNgay - mTuNgay >= 7 Then
      SoNgayNghi = ((mDenNgay - mTuNgay) \ 7) * 2
      mTuNgay = DateAdd("d", ((mDenNgay - mTuNgay) \ 7) * 7, mTuNgay)
    End If
    While mTuNgay <= mDenNgay
      If Weekday(mTuNgay) = vbSaturday Or Weekday(mTuNgay) = vbSunday Then SoNgayNghi = SoNgayNghi + 1
      mTuNgay = DateAdd("d", 1, mTuNgay)
    Wend
    If DenNgay - TuNgay - SoNgayNghi + 1 > 0 Then SoNgayLamViec = DenNgay - TuNgay - SoNgayNghi + 1
  End Function
  
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2009
 5. tanhdakto

  tanhdakto Thành viên mới

  hàm này sao em làm nó vẫn cho ra = 1
   
 6. Good-Luck

  Good-Luck Thành viên tiêu biểu

  tim so ngay trong do tru so ngay chu nhat va thu 7 chi can dung ham nay la ok roi ko can lam ham chi cho met
  Column1
  [TR]
  [TD]WORKDAY ( ngay bat dau, ngay ket thuc, ngay nghi)[/TD]
  [/TR]
   

Chia sẻ trang này