Ngày tháng trong excel

Thảo luận trong 'Học tập Online' bắt đầu bởi cadafi, 4 Tháng năm 2008.

 1. cadafi

  cadafi New Style! New Life!

  Tất cả các vấn đề về ngày tháng trong excel

  Trên diễn đàn chúng ta đã có rất nhiều thông tin bổ ích về các hàm ngày tháng trong excel. Mình cũng xin góp vào một ít. Đây là tất cả những gì liên quan đến ngày tháng trong excel, có thể các bạn đã biết, và có thể chưa biết. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn.
  Nguồn lấy từ : http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/datetime.htm
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 4 Tháng năm 2008
 2. digita

  digita Guest

  Cám ơn bạn Kiệt. Sẳng nói về các hàm ngày tháng trong VBA, hàm dateadd với tham số "w" dếm ngày trong tuần trừ thứ 7 & CN. Thử nhé:

  Mã:
   msgbox dateadd("d", 10, now)


  Mã:
   msgbox dateadd("w", 10, now)
  2 code trên cho cùng 1 kết quả ngày tháng giống nhau. Cái lổ này Microsoft biết nhưng chưa thèm vá. Để khắc phục lổi này thì dùng code sau:

  Mã:
  '**********************************************************
    'Declarations section of the module
    '**********************************************************
     Option Explicit
  
    '==========================================================
    ' The DateAddW() function provides a workday substitute
    ' for DateAdd("w", number, date). This function performs
    ' error checking and ignores fractional Interval values.
    '==========================================================
    Function DateAddW(ByVal TheDate, ByVal Interval)
  
     Dim Weeks As Long, OddDays As Long, Temp As String
  
     If VarType(TheDate) <> 7 Or VarType(Interval) < 2 Or _
          VarType(Interval) > 5 Then
      DateAddW = TheDate
     ElseIf Interval = 0 Then
      DateAddW = TheDate
     ElseIf Interval > 0 Then
      Interval = Int(Interval)
  
    ' Make sure TheDate is a workday (round down).
      Temp = Format(TheDate, "ddd")
      If Temp = "Sun" Then
        TheDate = TheDate - 2
      ElseIf Temp = "Sat" Then
        TheDate = TheDate - 1
      End If
  
    ' Calculate Weeks and OddDays.
      Weeks = Int(Interval / 5)
      OddDays = Interval - (Weeks * 5)
      TheDate = TheDate + (Weeks * 7)
  
    ' Take OddDays weekend into account.
      If (DatePart("w", TheDate) + OddDays) > 6 Then
        TheDate = TheDate + OddDays + 2
      Else
        TheDate = TheDate + OddDays
      End If
  
      DateAddW = TheDate
     Else             ' Interval is < 0
      Interval = Int(-Interval) ' Make positive & subtract later.
  
    ' Make sure TheDate is a workday (round up).
      Temp = Format(TheDate, "ddd")
      If Temp = "Sun" Then
        TheDate = TheDate + 1
      ElseIf Temp = "Sat" Then
        TheDate = TheDate + 2
      End If
  
    ' Calculate Weeks and OddDays.
      Weeks = Int(Interval / 5)
      OddDays = Interval - (Weeks * 5)
      TheDate = TheDate - (Weeks * 7)
  
    ' Take OddDays weekend into account.
      If (DatePart("w", TheDate) - OddDays) < 2 Then
        TheDate = TheDate - OddDays - 2
      Else
        TheDate = TheDate - OddDays
      End If
  
      DateAddW = TheDate
     End If
  
    End Function
  
   

Chia sẻ trang này