Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Đăng ký học Excel và phân tích số liệu cùng GPE tháng 12 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Làm sao để lấy dữ liệu từ file word từ hyperlink trong Excel

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi tdmuoi, 8 Tháng mười một 2008.

 1. tdmuoi

  tdmuoi Thành viên mới

  Chào các bạn,

  Tôi có 1 số file word chứa CV của các ứng viên, muốn tạo 1 file excell và hàm để có thể đọc nội dung file và tìm kiếm để lấy ra Họ và tên, Ngày sinh, Mobile email hay những thông tin khác trong các file word này!
  Tôi có đính kèm các file word và file Excell chứa các link đến các file word,

  Nhờ các bạn chỉ giúp !
   

  Các file đính kèm:

 2. longlt08

  longlt08 Thành viên thường trực

  Chào bạn ! Mình hiểu ý bạn là muốn tạo một hypelink từ excel đến các file Word để lấy các dữ liệu về excel để sắp xếp và sử dụng (trong excel) đúng không ?
  Nếu như vây theo mình khó thực hiện được vì phải mã hoá, viết lệnh VBA rất tốn kém thời gian. Thông thường găp các file word như vây người ta copy, dồn dữ liệu trong word thành một bảng rồi copy về excel. Cách này đơn giản hơn, chỉ mất công tý chút mà không phải dùng "nội công VBA thâm hậu".
   
 3. levanduyet

  levanduyet Thành viên danh dự

  To: tdmuoi,

  1. Để lấy dữ liệu từ Ms Word sang Excel bạn phải đưa dữ liệu vào các trường như trong ví dụ sau:
  http://www.tinhoc365.com/MSWord/TaoformnhaplieutrongMSWord.html

  2. Sau đó đọc bài tham khảo tại đây:
  http://www.sfdp.net/home-88.html

  3. Và tải ví dụ về tại đây:
  http://www.sfdp.net/my_softwares/word_miscelaneous/index.html
  Ở trên là các bước để viết một công cụ đáp ứng yêu cầu của bạn.

  Lê Văn Duyệt
   
 4. levanduyet

  levanduyet Thành viên danh dự

  Code mẫu từ CollectData.xls

  Sau đây là code trong tập tin CollectData.xls tôi xin mạn phép tác giả đưa lên đây để phân tích.
  Code sau được đặt trong Thisworkbook

  Mã:
  Option Explicit
  Dim DefaultProgressLength As Long
  
  Sub GetInfor()
    ' Khoi tao cac bien ket noi DDE voi WORD
    Dim wrdApp As Object
    Dim wrdDoc As Object
    Dim i As Long
    ' Tao doi tuong Word
    Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
    'Giau man hinh Word
    wrdApp.Visible = False
    
    ' Tim tat ca cac tap tin Doc trong thu muc chua van ban da thu thap ve
    Dim iObj As Object
    ' Show the progress bar
    Sheet1.lbFrame.Visible = True
    Sheet1.lbProgress.Visible = True
    
    [COLOR="Blue"]With Application.FileSearch
      .Filename = "*.doc"
      .LookIn = ThisWorkbook.Path
      .Execute
    
      For i = 1 To .FoundFiles.Count
        Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename:=.FoundFiles(i), ReadOnly:=True)
        ' Cac ban co the dat mot truong an dac biet de kiem tra
        ' xem tai lieu co dung la tai lieu minh can khong .....
        ' advancing the progress...
        Sheet1.lbProgress.Width = DefaultProgressLength * (i / .FoundFiles.Count)
        Sheet1.lbProgress.Caption = 100 * i / .FoundFiles.Count & "% Finished"
        
        Application.StatusBar = "Processing, " & i & "/" & .FoundFiles.Count & " documents imported!"
        
        WriteCell wrdDoc ' Goi thu tuc de lay thong tin
        
        ' close the document
        wrdDoc.Close
      Next i
    End With[/COLOR]
    Set wrdDoc = Nothing
    wrdApp.Quit
    
    ' Hide the progress bar
    Sheet1.lbFrame.Visible = False
    Sheet1.lbProgress.Visible = False
    ' set the status to on
    Application.StatusBar = "Finished processing, " & i - 1 & " documents imported!"
  End Sub
  
  Sub [COLOR="Blue"][B]WriteCell[/B][/COLOR](wrdDocs As Object)
    Dim i As Long, RowtoStart As Long
    Dim xlSheet As Worksheet
    Set xlSheet = Sheet1
    
    ' First open and determine the row to start
    ' This is for append the data / to current sheet
    ' You can also put code here to verify wherether data is duplicated or not
    i = 2
    While Val(xlSheet.Cells(i, 1).Value) <> 0
      i = i + 1
    Wend
    RowtoStart = i - 1
    ' Order colunm
    If RowtoStart <> 1 Then
      xlSheet.Cells(RowtoStart + 1, 1).Value = RowtoStart
    Else
      xlSheet.Cells(RowtoStart, 1).Value = "Order"
      xlSheet.Cells(RowtoStart + 1, 1).Value = RowtoStart
    End If
    With wrdDocs
      For i = 1 To .FormFields.Count
        ' First Create a header row
        If RowtoStart = 1 Then
          xlSheet.Cells(RowtoStart, i + 1).Value = .FormFields(i).Name
        End If
        ' details
        xlSheet.Cells(RowtoStart + 1, i + 1).Value = .FormFields(i).Result
      Next
    End With
    Set xlSheet = Nothing
  End Sub
  
  Private Sub Workbook_Open()
    ' hide the progressbar as default
    Sheet1.lbFrame.Visible = False
    Sheet1.lbProgress.Visible = False
    
    ' remember the length of the progress bar
    DefaultProgressLength = Sheet1.lbProgress.Width
    Sheet1.lbProgress.Width = 0
  End Sub
  
  Các bạn chỉ cần quan tâm đoạn code mà tôi tô màu xanh.
  Các bước thực hiện:
  _ Tìm tập tin *.doc
  Mã:
  With Application.FileSearch
      .Filename = "*.doc"
  Trong cùng thư mục của tập tin Excel của chúng ta
  Mã:
  .LookIn = ThisWorkbook.Path
  Sau đó nếu tìm thấy thì thì chúng ta sẽ gọi một thủ tục WriteCell để đưa dữ liệu ra tập tin Excel.

  Trong thủ tục WriteCell đoạn code quan trọng là:
  Mã:
    With wrdDocs
      For i = 1 To .FormFields.Count
        ' First Create a header row
        If RowtoStart = 1 Then
          xlSheet.Cells(RowtoStart, i + 1).Value = .FormFields(i).Name
        End If
        ' details
        xlSheet.Cells(RowtoStart + 1, i + 1).Value = .FormFields(i).Result
      Next
    End With
  
  Thủ tục sẽ quét qua các trường trong tài liệu word tìm thấy để điền vào các ô trong Excel.
  Mã:
  With wrdDocs
         For i = 1 To .FormFields.Count
  
         Next 
      End With
  
  Như vậy nếu các bạn thiết kế tập tin Word hợp lý (với các trường dữ liệu), thì bạn hoàn toàn có thể lấy dữ liệu nếu bạn cần từ Word để đưa qua Excel.

  Lê Văn Duyệt
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2008
 5. levanduyet

  levanduyet Thành viên danh dự

  Các bạn chú ý:
  Mã:
  [COLOR="Blue"]With Application.FileSearch
      .Filename = "*.doc"
      .LookIn = ThisWorkbook.Path
      .Execute
    
      For i = 1 To .FoundFiles.Count
        Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename:=.FoundFiles(i), ReadOnly:=True)
        ' Cac ban co the dat mot truong an dac biet de kiem tra
        ' xem tai lieu co dung la tai lieu minh can khong .....
        ' advancing the progress...
        Sheet1.lbProgress.Width = DefaultProgressLength * (i / .FoundFiles.Count)
        Sheet1.lbProgress.Caption = 100 * i / .FoundFiles.Count & "% Finished"
        
        Application.StatusBar = "Processing, " & i & "/" & .FoundFiles.Count & " documents imported!"
        
        WriteCell wrdDoc ' Goi thu tuc de lay thong tin
        
        ' close the document
        wrdDoc.Close
      Next i
    End With[/COLOR]
  
  Đoạn mã ở trên chỉ dùng cho Excel 2003, nếu các bạn dùng cho Excel 2007 thì các bạn sẽ nhận được thông báo lỗi vì trong Excel 2007 không hổ trợ Application.FileSearch

  Vậy các bạn có thể thay thế đoạn code ở trên bằng đoạn code sau:
  Mã:
  Dim sFil As String
    Dim sPath As String
  
    sPath = ThisWorkbook.Path  'Lấy thư mục của tập tin Excel
    ChDir sPath
    sFil = Dir("*.doc")  'Định dạng tập tin chúng ta cần
    Do While sFil <> ""  
      Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename:=sPath & "\" & sFil, ReadOnly:=True)  'Mở tập tin
      WriteCell wrdDoc  ' Gọi thủ tục để lấy thông tin
      ' close the document
      wrdDoc.Close
      sFil = Dir
    Loop 
  
  Lê Văn Duyệt
   

Chia sẻ trang này