Huớng dẫn cách sử dụng hàm if và tính số ngày,tháng,tuần.

Thảo luận trong 'Hướng dẫn sử dụng các hàm trong Excel' bắt đầu bởi san-ko, 22 Tháng hai 2013.

 1. san-ko

  san-ko New Member

  -Mình có đề về điểm TB với số thực và xếp loại hành kiển và sử dụng hàm if có điều kiện như sau:
  điểm TB dưới 5 điểm thì xếp loại "yếu"
  Từ 5>TB>=6.4 thì xếp loại "trung bình".
  Từ 6.5>TB>=7 thì xếp loại "khá"
  Từ 7.2>TB>=8 thì xếp loại "gỏi"
  lcòn lại thì xếp loại "xuất sắc".

  -Dạng điều kiện nên trình bày với hàm if thế nào ? sử dụng cả hàm "and" à ?

  Tính số ngày,tuần,tháng ở thì thế nào ? ngày đi trừ ngày đến à ?
  Còn tính cả số ngày(tháng hoặc tuần) đến và ngày đi thế nào ?
  Các bạn chỉ cái,
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2013
 2. nghiaphuc

  nghiaphuc Hoàng Nghĩa Phúc

  Đố bạn tìm cho tôi một con số thỏa mãn 5 > TB >= 6.4 đấy! Thêm nữa, TB nhận một trong các giá trị 5, 6.5, 7.1, 7.2 thì xếp loại gì vậy?
  Tôi sửa lại điều kiện và lập công thức tương ứng, bạn tùy biến cho phù hợp nhé:
  - Nếu TB<5 thì xếp loại Yếu
  - Nếu 5<=TB<6.5 thì xếp loại Trung bình
  - Nếu 6.5<=TB<7 thì xếp loại Khá
  - Nếu 7<=TB<8 thì xếp loại Giỏi
  - Các trường hợp còn lại xếp loại Xuất sắc.
  Khi đó, công thức như vầy (với ô A2 chứa điểm TB)
  Mã:
  =IF(A2<5,"Yếu",IF(A2<6.5,"Trung bình",IF(A2<7,"Khá",IF(A2<8,"Giỏi","Xuất sắc"))))
  Hoặc:
  Mã:
  =LOOKUP(A2,{0,5,6.5,7,8},{"Yếu","Trung bình","Khá","Giỏi","Xuất sắc"})
  Số ngày = Ngày đi - Ngày đến, nếu tính cả ngày đến thì cộng thêm 1 nữa.
  Số tuần = INT(Số ngày/7) hoặc =QUOTIENT(Số ngày,7)
  Số tháng thì tốt nhất là dùng hàm DATEDIF.
   
 3. lyxuyen

  lyxuyen New Member

  help, các pro giúp mình cái này với. phần " đơn giá " y'. mình đã cố gắng mò sáng giờ mà vẫn chưa đc. nen mới post len đây, nhờ các pro giúp đở. tks nhìu
  "
  Column1
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SHD[/TD]
  [TD]tên hàng[/TD]
  [TD]ngày[/TD]
  [TD]mua/bán[/TD]
  [TD] số lượng[/TD]
  [TD] Đơn giá[/TD]
  [TD]thành tiền[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD]V9901[/TD]
  [TD]vàng 999[/TD]
  [TD="align: right"]18/12/2006[/TD]
  [TD] M[/TD]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD]VSJC02[/TD]
  [TD]vàng SJC[/TD]
  [TD="align: right"]18/12/2006 [/TD]
  [TD] B[/TD]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD]VSJC03[/TD]
  [TD]vàng SJC[/TD]
  [TD="align: right"]19/12/2006[/TD]
  [TD] B[/TD]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD]V9604[/TD]
  [TD]vàng 96[/TD]
  [TD="align: right"]19/12/2006[/TD]
  [TD] M[/TD]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD]VN05[/TD]
  [TD]vàng núi[/TD]
  [TD="align: right"]19/12/2006[/TD]
  [TD] M[/TD]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD]V9906[/TD]
  [TD]vàng 999[/TD]
  [TD="align: right"]20/12/2006[/TD]
  [TD] M[/TD]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD]V9607[/TD]
  [TD]vàng 96[/TD]
  [TD="align: right"]20/12/2006[/TD]
  [TD] B[/TD]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD]VSJC08[/TD]
  [TD]vàng SJC[/TD]
  [TD="align: right"]21/12/2006 [/TD]
  [TD] B[/TD]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD]VN09[/TD]
  [TD]vàng núi[/TD]
  [TD="align: right"]22/12/2006[/TD]
  [TD] M[/TD]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD]V9910[/TD]
  [TD]vàng 999[/TD]
  [TD="align: right"]22/12/2006[/TD]
  [TD] B[/TD]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"]trước ngày 20/12/2006[/TD]
  [TD="colspan: 2"]sau ngày 20/12/2006[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]mã hàng[/TD]
  [TD]tên hàng[/TD]
  [TD]giá mua[/TD]
  [TD]giá bán[/TD]
  [TD]giá mua[/TD]
  [TD]giá bán[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]V99[/TD]
  [TD]vàng 999[/TD]
  [TD="align: right"]1115000[/TD]
  [TD="align: right"]1135000[/TD]
  [TD="align: right"]1220000[/TD]
  [TD="align: right"]1250000[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]VSJC[/TD]
  [TD]vàng SJC[/TD]
  [TD="align: right"]1200000[/TD]
  [TD="align: right"]1230000[/TD]
  [TD="align: right"]1250000[/TD]
  [TD="align: right"]1250000[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]V96[/TD]
  [TD]vàng 96[/TD]
  [TD="align: right"]1100000[/TD]
  [TD="align: right"]1120000[/TD]
  [TD="align: right"]1120000[/TD]
  [TD="align: right"]1140000[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]VN[/TD]
  [TD]vàng núi[/TD]
  [TD="align: right"]1120000[/TD]
  [TD="align: right"]1150000[/TD]
  [TD="align: right"]1135000[/TD]
  [TD="align: right"]1175000[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
   
 4. hieuxd

  hieuxd Well-Known Member

  Bạn kích vào Đổi sang khung lớn và kích vào biểu tượng mắt xích gửi File lên nhé
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2013

Chia sẻ trang này