Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

copy công thức đến dòng cuối của cột ko được "AutoFill Destination"

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi sangxd80, 1 Tháng mười hai 2010.

 1. sangxd80

  sangxd80 Thành viên mới

  Nhờ các pác góp ý cho em vấn đề này.

  Em lập file đọc số liệu (nội lực và tiết diện xuất từ Etabs), ko phát hiện thấy lỗi nhưng sao lại ko cho copy formulas hết cho các dòng. Cụ thể dòng này sao em thấy ko đc thực thi nhỉ "[E2].AutoFill Destination:=Range(Cells(2, "E"), Cells(n, "E")), Type:=xlFillDefault"
  Nhờ Pác check giúp em. Thanks
  -----------------------------
  Private Sub nhapnoiluc_Click()
  Dim n As Integer, m As Integer, q As Integer, p As Integer, i As Integer, S1 As Worksheet, S2 As Worksheet, S3 As Worksheet

  'nhap noi luc'
  Set S1 = Sheets("noi luc Etab")
  Set S2 = Sheets("tinhthep")
  Set S3 = Sheets("Frame Section Assignments")
  If MsgBox("Ban Muon NHAP Du Lieu MOI?", vbOKCancel, "Canh Bao!!!") = vbCancel Then Exit Sub

  n = 1
  p = 41
  Do While S1.Cells(n + 1, "A") <> ""
  n = n + 1
  p = p + 1
  Loop
  S2.Range("A42:K" & p).Clear
  S2.Range("O42:p" & p).Clear

  m = 1
  Do While S1.Cells(m + 1, "A") <> ""
  m = m + 1
  Loop
  S1.Range("A2:D" & m).Copy
  S2.Select
  [A42].PasteSpecial xlPasteValues
  S1.Range("E2:J" & m).Copy
  S2.Select
  [F42].PasteSpecial xlPasteValues

  'nhap tiet dien b, h cot'
  'tiet dien tren sheet Frame section assigment va Frame Section Properties '

  S3.Select
  S3.Cells(2, "E").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]&RC[-3]"
  n = 1
  Do While Cells(n + 1, "A") <> ""
  n = n + 1
  Loop
  S3.Cells(2, "E").Select
  [E2].AutoFill Destination:=Range(Cells(2, "E"), Cells(n, "E")), Type:=xlFillDefault

  Sheets("tinhthep").Select
  Range("O42").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(VLOOKUP(RC[-14]&RC[-13],'Frame Section Assignments'!R2C5:R10000C9,2,0),'Frame Section Properties'!R2C1:R1000C9,8,0)*100"
  Range("P42").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(VLOOKUP(RC[-15]&RC[-14],'Frame Section Assignments'!R2C5:R10000C9,2,0),'Frame Section Properties'!R2C1:R1000C9,7,0)*100"

  '
  End Sub
   
 2. nad582

  nad582 Thành viên thường trực

  ban gửi fille len xem!!!
   

Chia sẻ trang này