Lớp học GPE tháng 9 - TPHCM: Name động và Biểu đồ (tối 11, 13 và 15/9) | PivotTable (tối 12, 14 và 16/9) |
Hàm thống kê, chuỗi và công thức mảng (tối 18, 20 và 22/9)

Đăng ký học VBA và ADO - 3 chủ nhật 10, 17 và 24/9 - TPHCM

Đăng ký học VBA Cơ bản 8 buổi tối thứ 3-5-7 từ 19/9 - 5/10/2017 - TPHCM

Đồng hồ đếm ngược trên form

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi anktdn, 9 Tháng mười hai 2008.

 1. anktdn

  anktdn Thành viên chính thức

  Em cần đồng hồ đếm ngược trên form, khi chạy hết thời gian thì tự động khóa sheet lại, mong các Pác giúp.
   
 2. hoangdanh282vn

  hoangdanh282vn Nguyễn Cảnh Hoàng Danh Staff Member

  Về đồng hồ đếm ngược thì bạn tìm hiểu thêm trên diễn đàn. Mình chỉ nói đến thuật toán xác định thời gian đóng form

  Ta tạo 1 Userform. Sử dụng sự kiện Active để xác định thời gian mở form
  PHP:
  Private Sub UserForm_Activate()
  Application.OnTime Now TimeValue("00:00:05"), "dongform"
  End Sub
  Sau khi mở form 5 giây, thủ tục trên sẽ gọi thủ tục đóng form.
  Bạn Insert module và nhập thủ tục này vào.

  PHP:
  Sub dongform()
  UserForm1.Hide
  End Sub
   

  Các file đính kèm:

 3. anktdn

  anktdn Thành viên chính thức

  Có thêm đồng hồ đếm ngược chạy trên form thì hay quá .
   
 4. sealand

  sealand Thành viên gạo cội

  Không phải vậy đâu Hoang Danh à, ý bạn ấy là cần bổ xung điều khiển Timer trong VB ấy. Như vậy trong thời gian cho phép thì người dùng muốn làm gì thì làm nhưng hết giờ buộc phải thoát. Còn như bạn thì nó giống như flash form thôi. Không hiếu sao máy của mình có điều khiển Timer nhưng không ad được nên đành chịu.
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2008
 5. anktdn

  anktdn Thành viên chính thức

  Đúng như ý bạn nói, mình muốn hiển thị thời gian chạy trên form ví dụ trên form sẽ hiển thị 10:15, khi chạy hết đúng 10phút 15 giây form sẽ đóng lại. Ai có ý tưởng hay xin chì giúp. thanks
   
 6. anktdn

  anktdn Thành viên chính thức

  Here is some code that works in Excel 97.

  On the userform., two buttons to start and stop the timer and a label, lblCountdown, and this code


  VBA:

  PHP:
  Private Sub cmdStart_Click() 
  nTime nCount 
  Call RunTimer 
  End Sub
  PHP:
  Private Sub cmsdStop_Click() 
  nTime 
  End Sub
  VBA tags courtesy of www.thecodenet.com

  In a general module, this code


  VBA:

  PHP:
  Public Const nCount As Long 30 ' secs 
  Public nTime As Double 
  Public Sub RunTimer() 
  If nTime > 1 Then 
  nTime = nTime - 1 
  UserForm1.lblCountDown.Caption = Format(TimeSerial(0, 0, nTime), "hh:mm:ss")
   Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 1), "RunTimer" 
  Else 
  Unload UserForm1 
  End If 
  End Sub
  VBA tags courte
  Tìm trên trang vba của tác giả XLD viết code cho bộ đồng hồ đếm ngược, mình đã thiết kế được đồng hồ trên form ,gửi file lên đẩ các bạn tham khảo, code đơn giản nhưng ứng dụng rất hay.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 15 Tháng năm 2009
 7. bogay54

  bogay54 Thành viên mới

  Có vấn đề khi dùng lệnh OnTime là người dùng nếu điều chỉnh lại đồng hồ của máy tính (win) thì tẻo, excel có nhược điểm là phụ thuộc vào giờ hệ thống (win) bởi vậy khi làm các file có các macro điều khiển bằng time thì bị người dùng sửa giờ hệ thống để lách. Đang đau đầu vì không biết làm thế nào để xây dựng được 1 cái đồng hồ độc lập (không phụ thuộc vào giờ hệ thống) để khi đến những mốc thời gian hạn định file tự chạy các macro theo mình mong muốn mà những người dùng khác không lách được.
   
 8. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Xem file này thử nhé
   

  Các file đính kèm:

 9. ongtrungducmx25

  ongtrungducmx25 Thành viên gạo cội

  thấy đồng hồ đếm ngược không biết chèn âm thanh vào như thế nào đây!
   
 10. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

 11. Candlelight

  Candlelight Thành viên chính thức

  Có thể tạo đồng hồ đếm ngược trên Form, nhưng đếm tới phần trăm của giây được không ạ?
  Thay vì "00:00:00" thì thành "00:00:00:00"

  Cám ơn rất nhiều ạ!
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2010
 12. Ếch Xanh

  Ếch Xanh Thành viên tích cực

  Có lẽ không được vì Excel chỉ có cấu trúc này:
  TimeSerial(0, 0, 0) hoặc TimeValue("00:00:00"), đâu có cái nào nói % đâu nhỉ? Ẹc ẹc...
   
 13. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Chưa chắc đâu! Hàm Sleep (API) cho phép Delay 1/1000 giây
  Vậy:
  - Mỗi lần ta Delay 10 đơn vị, tương đương 1/100 giây
  - Mỗi lần Delay như thế, ta ghép giá trị tính toán vào 1 biến... Biến này sẽ dùng phép ghép chuổi để cho vào 2 số sau cùng của Label
  - Sau khi Delay đúng 1 giây, thì sẽ trừ giá trị giây 1 đơn vị
  vân.. vân...
  Tôi chưa làm nhưng tôi nghĩ là.. CÓ THỂ
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2010
 14. Candlelight

  Candlelight Thành viên chính thức

  Thầy nói cao siêu quá, em chẳng hiểu "tẹo" nào hết đó! Cám ơn Thầy!
   
 15. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Ôi... tôi không nghĩ là nó quá khó hiểu
  - Đếm ngược như các bài trước người ta delay 1 giây 1 lần và mỗi lần như thế người ta trừ giá trị giây của Label 1 đơn vị, đúng không
  - Vậy để làm thêm 2 số như bạn nói thì trong khoảng thời gian 1 giây này, ta Delay thêm 100 lần nữa, mỗi lần là 10 đơn vị (của hàm Sleep), tương đương 1/100 giây
  Thuật toán chỉ vậy thôi, còn việc tính toán thế nào để đưa giá trị vào 2 số sau của Label là việc của... mọi người
   
 16. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Làm luôn cho bạn đây:
  PHP:
  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  Public 
  Check As Boolean
  PHP:
  Private Sub Cmd1_Click()
    
  Dim LB As ControlTG As Doublems As Long
    On Error Resume Next
    Set LB 
  UserForm1.Label1
    Check 
  = (Cmd1.Caption "Start")
    If 
  UserForm1.Visible False Then UserForm1.Show
    TG 
  IIf(LB.Caption "00:00:00:00"TimeSerial(0015), TimeValue(Left(LB.Caption8)))
    
  Cmd1.Caption IIf(Check"Stop""Start")
    Do While 
  Check
      DoEvents
      TG 
  TG TimeSerial(001)
      
  ms 100
      
  Do
        
  ms ms 1
        LB
  .Caption Format(TG"hh:mm:ss") & ":" Format(ms"00")
        
  Sleep 10
        DoEvents
        
  If LB.Caption "00:00:00:00" Then
          Check 
  False
          Cmd1
  .Caption "Start"
        
  End If
      
  Loop Until ms Or Check False
    Loop
  End Sub
  PHP:
  Private Sub Cmd2_Click()
    If 
  UserForm1.Visible Then
      Check 
  False
      Unload UserForm1
      Cmd1
  .Caption "Start"
    
  End If
  End Sub
  untitled.JPG

  Mới tạm xong! Chắc còn có thể rút gọn thêm nữa ---> Bạn "cày" thử xem!
   

  Các file đính kèm:

 17. thanhlanh

  thanhlanh Thành viên tích cực

  Để Form vừa chạy (macro hoạt động) mà ta vẫn làm việc trên Excel được (như đồng hồ trên) thì nhờ các câu lệnh nào?. Mong các cao thủ chỉ giáo, xin cảm ơn!
   
 18. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Làm được như bạn nói thật chẳng dễ ăn đâu! Nếu không dùng hàm API thì... đừng có mơ
  Cách làm như sau:
  1> Trên Sheet
  - Vẽ 2 CommandButton, đặt tên là Cmd1Cmd2, có Caption là StartClose Form
  - Code cho 2 Command Button này:
  PHP:
  Private Sub Cmd1_Click()
    
  With Sheet1.Cmd1
      
  .Caption IIf(.Caption "Start""Stop""Start")
      
  Run IIf(.Caption "Stop""StartTimer""StopTimer")
    
  End With
    With UserForm1
      
  If .Visible False Then .Show
      
  If .Visible Then
        
  If .Label1.Caption "00:00:00:00" Then Tmp TimeValue("00:00:15")
      
  End If
    
  End With
  End Sub
  PHP:
  Private Sub Cmd2_Click()
    
  StopTimer
    Unload UserForm1
  End Sub
  2> Trong Module
  PHP:
  Declare Function SetTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As LongByVal nIDEvent As LongByVal uElapse As LongByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Declare Function KillTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As LongByVal nIDEvent As Long) As Long
  Public iT As Doublems As DoubleTmp As Double
  PHP:
  Sub StartTimer()
    
  StopTimer
    SetTimer Application
  .hwnd110AddressOf TimeProc
  End Sub
  PHP:
  Sub StopTimer()
    
  KillTimer Application.hwnd1
  End Sub
  PHP:
  Function TimeProc()
    
  On Error Resume Next
    With UserForm1
      
  If .Label1.Caption "00:00:00:01" Then
        StopTimer
        Sheet1
  .Cmd1.Caption "Start"
      
  End If
      
  iT iT 1
      ms 
  = (100 - (iT Mod 100)) Mod 100
      
  If ms 99 Then Tmp Tmp TimeValue("00:00:01")
      .
  Label1.Caption Format(Tmp"hh:mm:ss") & ":" Format(ms"00")
    
  End With
  End 
  Function
  3> Trong UserForm
  PHP:
  Private Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As StringByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function SetWindowLong Lib "User32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongByVal nIndex As LongByVal dwNewLong As Long) As Long
  PHP:
  Private Sub UserForm_Initialize()
    
  Dim hwnd As LongHT As Double
    HT 
  Me.Height Me.InsideHeight
    hwnd 
  FindWindow("ThunderDFrame"Me.Caption)
    
  SetWindowLong hwnd, -16, &H84080080
    Me
  .Height Me.Height HT
    Tmp 
  TimeValue("00:00:15")
  End Sub
  PHP:
  Private Sub UserForm_Terminate()
    
  StopTimer
    ms 
  0iT 0Tmp 0
    Sheet1
  .Cmd1.Caption "Start"
  End Sub
  Xem file đính kèm! ---> Form cứ chạy và ta vẫn làm việc bình thường!
  Vì dùng hàm SetTimer khá nguy hiểm nên các bạn hãy test thử xem có trục trặc gì không nha
   

  Các file đính kèm:

 19. thanhlanh

  thanhlanh Thành viên tích cực

  Bạn ndu kính mến! (nhưng có lẽ mình nhiều tuổi hơn Bạn, hì)
  Thật tình mình đâu dám làm phiền bạn nhiều vậy?
  Mình chỉ hỏi một vài câu lệnh mà Bạn làm cho cả bài, Bạn rất giỏi và nhiệt tình!
  Mình hỏi thêm là cái đồng hồ này khác với đồng hồ cũ (file CountDown_on_Form_3.xls) như thế nào? Vì đồng hồ cũ khi vừa chạy mình cũng đã vừa làm việc trên file được rồi mà.
   
 20. Lão già Chết Tiệt

  Lão già Chết Tiệt Thành viên mới

  Tôi nghĩ không quá phức tạp đâu ông bạn ơi, mở VBA ra, chọn thuộc tính trên form là ShowModal chọn là False thì ông bạn có thể vừa thao tác trên form vừa thao tác trên excel được. Tôi nói vậy không biết có đúng ý ông anh không?
   

Chia sẻ trang này