Các Anh/Chị nào có đường link hay trang Web khác để tra cứu ngày cấp MST của DN mà không thông qua trang web của Tổng Cục Thuế không ?

Hiện tại đường link của Tổng Cục thuế quá tải không thể vào mục "tra cứu thông tin về người nộp thuế" để lấy ngày cấp MST

http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/?

Anh/Chị nào biết thì chỉ giúp.