mọi người có ai tìm hiểu về phần mềm simple e(Simple Econometric Simulation System ) cho mình xin file simple e.xla để nạp vào excel