Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 28

Ðề tài: Nhờ chỉnh sữa code sau khi Record macro

 1. Nhờ chỉnh sữa code sau khi Record macro

  Chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình là thành viên mới. mình tìm trên diễn đàn chưa thấy chủ đề này, nên nình tạo chủ đề mới, nếu có vi phạm mong các bạn thông cảm.
  Mình có sử dụng Record macro trong Fill đính kèm nhưng nó chạy hơi chậm. mong các bạn chỉnh sữa giúp.
  Mình xin chân thành cảm ơn!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Trích Nguyên văn bởi TuhocEx View Post
  Chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình là thành viên mới. mình tìm trên diễn đàn chưa thấy chủ đề này, nên nình tạo chủ đề mới, nếu có vi phạm mong các bạn thông cảm.
  Mình có sử dụng Record macro trong Fill đính kèm nhưng nó chạy hơi chậm. mong các bạn chỉnh sữa giúp.
  Mình xin chân thành cảm ơn!
  mới xem
  bạn sửa code lại thế này
  Code:
  Sub XemTTCBTre()
    Dim I As Long, dl()
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Offset(1).Clear
  Sheets("1").Range("A3").CurrentRegion.AdvancedFilter 2, Sheets("3").Range("S1:V2"), Sheets("3").Range("B4:G4"), False
  With Sheets("3")
    lr = Sheets("3").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("H5:K" & lr).FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",INDEX('2'!R6C2:R188C17,MATCH('3'!RC2,'2'!R6C2:R188C2,0),MATCH('3'!R4C,'2'!R5C2:R5C17,0)))"
    .Range("I5:I" & lr).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
  End With
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
  MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  Sub TinhSDD()
    Dim dl3(), I As Long
    With Sheets("2")
      lr3 = Sheets("2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("I6:I" & lr3) = "=(YEAR(RC[-1])-YEAR(RC[-5]))*12+MONTH(RC[-1])-MONTH(RC[-5])"
        .Range("J6:J" & lr3) = "=IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=12),""1A1"",IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=6),""1A1"",""""))"
        .Range("K6:K" & lr3) = "=IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=12),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=6),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=6),""MU_1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=12),""MU_1A2"",""""))))"
        .Range("N6:N" & lr3) = "=IF(RC[-2]="""",R2C10,IF(RC[-2]<IF(RC[-9]=R3C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,3,0),IF(RC[-9]=R2C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("O6:O" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]>=IF(RC[-10]=R3C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,3,0),IF(RC[-10]=R2C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("P6:P" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]<IF(RC[-11]=R3C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,5,0),IF(RC[-11]=R2C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("Q6:Q" & lr3) = "=IF(RC[-4]="""",R2C10,IF(RC[-4]>=IF(RC[-12]=R3C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,5,0),IF(RC[-12]=R2C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
    End With
    MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  tôi đã sửa công thức mảng của bạn lại thành công thức khác rồi. bạn xem kết quả đúng ý không nhé
  kiểu bạn làm y chang tôi 2 năm trước
  muốn bảng tính nhẹ khi tính toán tốt nhât không nên chơi 1 lèo công thức như thế. dữ liệu lớn là bạn ngồi ngáp luôn đấy
  thay đổi nội dung bởi: langtuchungtinh360, 18-02-17 lúc 01:00 PM

 3. Trích Nguyên văn bởi langtuchungtinh360 View Post
  mới xem
  bạn sửa code lại thế này
  Code:
  Sub XemTTCBTre()
    Dim I As Long, dl()
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Offset(1).Clear
  Sheets("1").Range("A3").CurrentRegion.AdvancedFilter 2, Sheets("3").Range("S1:V2"), Sheets("3").Range("B4:G4"), False
  With Sheets("3")
    lr = Sheets("3").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("H5:K" & lr).FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",INDEX('2'!R6C2:R188C17,MATCH('3'!RC2,'2'!R6C2:R188C2,0),MATCH('3'!R4C,'2'!R5C2:R5C17,0)))"
    .Range("I5:I" & lr).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
  End With
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
  MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  Sub TinhSDD()
    Dim dl3(), I As Long
    With Sheets("2")
      lr3 = Sheets("2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("I6:I" & lr3) = "=(YEAR(RC[-1])-YEAR(RC[-5]))*12+MONTH(RC[-1])-MONTH(RC[-5])"
        .Range("J6:J" & lr3) = "=IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=12),""1A1"",IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=6),""1A1"",""""))"
        .Range("K6:K" & lr3) = "=IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=12),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=6),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=6),""MU_1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=12),""MU_1A2"",""""))))"
        .Range("N6:N" & lr3) = "=IF(RC[-2]="""",R2C10,IF(RC[-2]<IF(RC[-9]=R3C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,3,0),IF(RC[-9]=R2C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("O6:O" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]>=IF(RC[-10]=R3C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,3,0),IF(RC[-10]=R2C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("P6:P" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]<IF(RC[-11]=R3C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,5,0),IF(RC[-11]=R2C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("Q6:Q" & lr3) = "=IF(RC[-4]="""",R2C10,IF(RC[-4]>=IF(RC[-12]=R3C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,5,0),IF(RC[-12]=R2C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
    End With
    MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  tôi đã sửa công thức mảng của bạn lại thành công thức khác rồi. bạn xem kết quả đúng ý không nhé
  kiểu bạn làm y chang tôi 2 năm trước
  muốn bảng tính nhẹ khi tính toán tốt nhât không nên chơi 1 lèo công thức như thế. dữ liệu lớn là bạn ngồi ngáp luôn đấy
  Cảm ơn bạn để mình thử xem.

 4. Trích Nguyên văn bởi langtuchungtinh360 View Post
  mới xem
  bạn sửa code lại thế này
  Code:
  Sub XemTTCBTre()
    Dim I As Long, dl()
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Offset(1).Clear
  Sheets("1").Range("A3").CurrentRegion.AdvancedFilter 2, Sheets("3").Range("S1:V2"), Sheets("3").Range("B4:G4"), False
  With Sheets("3")
    lr = Sheets("3").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("H5:K" & lr).FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",INDEX('2'!R6C2:R188C17,MATCH('3'!RC2,'2'!R6C2:R188C2,0),MATCH('3'!R4C,'2'!R5C2:R5C17,0)))"
    .Range("I5:I" & lr).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
  End With
  Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
  MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  Sub TinhSDD()
    Dim dl3(), I As Long
    With Sheets("2")
      lr3 = Sheets("2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("I6:I" & lr3) = "=(YEAR(RC[-1])-YEAR(RC[-5]))*12+MONTH(RC[-1])-MONTH(RC[-5])"
        .Range("J6:J" & lr3) = "=IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=12),""1A1"",IF(AND(RC[-1]<=12,RC[-1]>6,MONTH(RC[-2])=6),""1A1"",""""))"
        .Range("K6:K" & lr3) = "=IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=12),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=60,RC[-2]>12,MONTH(RC[-3])=6),""1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=6),""MU_1A2"",IF(AND(RC[-2]<=6,RC[-2]>=0,MONTH(RC[-3])=12),""MU_1A2"",""""))))"
        .Range("N6:N" & lr3) = "=IF(RC[-2]="""",R2C10,IF(RC[-2]<IF(RC[-9]=R3C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,3,0),IF(RC[-9]=R2C11,VLOOKUP(RC[-5],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("O6:O" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]>=IF(RC[-10]=R3C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,3,0),IF(RC[-10]=R2C11,VLOOKUP(RC[-6],BangtraDD,2,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("P6:P" & lr3) = "=IF(RC[-3]="""",R2C10,IF(RC[-3]<IF(RC[-11]=R3C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,5,0),IF(RC[-11]=R2C11,VLOOKUP(RC[-7],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
        .Range("Q6:Q" & lr3) = "=IF(RC[-4]="""",R2C10,IF(RC[-4]>=IF(RC[-12]=R3C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,5,0),IF(RC[-12]=R2C11,VLOOKUP(RC[-8],BangtraDD,4,0),"""")),""x"",""""))"
    End With
    MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  tôi đã sửa công thức mảng của bạn lại thành công thức khác rồi. bạn xem kết quả đúng ý không nhé
  kiểu bạn làm y chang tôi 2 năm trước
  muốn bảng tính nhẹ khi tính toán tốt nhât không nên chơi 1 lèo công thức như thế. dữ liệu lớn là bạn ngồi ngáp luôn đấy
  Không được rồi bạn ơi. Công thức bạn tìm không chính sác Mình muốn tìm ngày cân gần đây nhất. công tức của bạn cho ra lần lượt

 5. Trích Nguyên văn bởi TuhocEx View Post
  Chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình là thành viên mới. mình tìm trên diễn đàn chưa thấy chủ đề này, nên nình tạo chủ đề mới, nếu có vi phạm mong các bạn thông cảm.
  Mình có sử dụng Record macro trong Fill đính kèm nhưng nó chạy hơi chậm. mong các bạn chỉnh sữa giúp.
  Mình xin chân thành cảm ơn!
  Mọi người ơi vào giúp mình với.xin cám ơn!

 6. Trích Nguyên văn bởi TuhocEx View Post
  Mọi người ơi vào giúp mình với.xin cám ơn!
  Không hiểu các công thức của bạn có kết quả đúng ý bạn không, chuyện này bạn tự lo.
  Tôi chỉ góp ý bạn chỗ này: Dữ liệu bạn"phỏng chừng" bao nhiêu dòng thì cho nó "dư dư" chút thôi, "mắc gì" lại chơi "tất tần tật" đến dòng 1048576, mỗi công thức mảng làm việc với hơn 1 triệu dòng là "đơ" rồi, huống chi hàng mấy trăm ô chứa công thức như vậy.
  Bạn chỉnh lại tất cả các số 1048576 thành 1000 thôi là file chạy được rồi.
  PHP Code:
  For 5 To UBound(dl) + 3
       
  .Range("H" I).FormulaArray "=IF(RC[-6]="""","""",MAX(IF('2'!R6C2:R1000C2='3'!RC[-6],'2'!R6C9:R1000C9)))"
                 
       
  .Range("I" I).FormulaArray "=IF(RC[-7]="""","""",MAX(IF('2'!R6C2:R1000C2=RC[-7],'2'!R6C8:R1000C8)))"
           
       
  .Range("J" I).FormulaArray "=IFERROR(INDEX('2'!R6C2:R1000C17,MATCH('3'!RC[-8]&'3'!RC[-2],'2'!R6C2:R1000C2&'2'!R6C9:R1000C9,0),MATCH('3'!R4C10,'2'!R5C2:R5C17,0)),"""")"
          
       
  .Range("K" I).FormulaArray "=IFERROR(INDEX('2'!R6C2:R1000C17,MATCH('3'!RC[-9]&'3'!RC[-3],'2'!R6C2:R1000C2&'2'!R6C9:R1000C9,0),MATCH('3'!R4C11,'2'!R5C2:R5C17,0)),"""")"
  Next I 
  thay đổi nội dung bởi: Ba Tê, 21-02-17 lúc 09:09 AM
  ------------------------


  --Bể dốt mênh mông, quay đầu... là bờ ?!

  Tra Cứu Hàm Excel
  Kỷ niệm Hà Nội 16/01/2010

 7. Trích Nguyên văn bởi TuhocEx View Post
  Chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình là thành viên mới. mình tìm trên diễn đàn chưa thấy chủ đề này, nên nình tạo chủ đề mới, nếu có vi phạm mong các bạn thông cảm.
  Mình có sử dụng Record macro trong Fill đính kèm nhưng nó chạy hơi chậm. mong các bạn chỉnh sữa giúp.
  Mình xin chân thành cảm ơn!
  Dữ lieu bạn ko biết có nhiều ko? nếu ko nhiều thì để nguyên công thức thui cần gì code nữa. Mà đã code thì bỏ công thức đi.
  Code cho sheet2 ( bỏ 2 cột không và khoong2 đi - cho vào làm gì cho thừa dữ lieu)
  Code:
  Sub tinhtoan()
    Dim i, j As Integer, arr, bangtra
    arr = Range("B6:O" & Range("B65000").End(3).Row).Value
    With Sheets("1")
      bangtra = .Range("L4:P" & .Range("L65000").End(3).Row)
    End With
    For i = 1 To UBound(arr)
      arr(i, 8) = (Year(arr(i, 7)) - Year(arr(i, 3))) * 12 + Month(arr(i, 7)) - Month(arr(i, 3))
      arr(i, 9) = "": arr(i, 10) = "": arr(i, 13) = "": arr(i, 14) = ""
      If Month(arr(i, 7)) = 6 Or Month(arr(i, 7)) = 12 Then
        If arr(i, 8) > 12 And arr(i, 8) <= 60 Then
          arr(i, 10) = "1A2"
        ElseIf arr(i, 8) > 6 And arr(i, 8) <= 12 Then
          arr(i, 9) = "1A1"
        Else
          arr(i, 10) = "MU1A2"
        End If
      End If
      For j = 1 To UBound(bangtra)
        If arr(i, 8) = bangtra(j, 1) Then
          If Len(arr(i, 4)) = 2 Then
            If arr(i, 11) < bangtra(j, 2) Then arr(i, 13) = "x"
            If arr(i, 12) < bangtra(j, 4) Then arr(i, 14) = "x"
          Else
            If arr(i, 11) < bangtra(j, 3) Then arr(i, 13) = "x"
            If arr(i, 12) < bangtra(j, 5) Then arr(i, 14) = "x"
          End If
        End If
      Next
    Next
    Range("T6").Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)) = arr
  End Sub
  Code sheet 3 - lưu ý cần xem lại dữ lieu sheet 2 - ví dụ mã: T-42080-1

  Code:
  Sub locdl()
    Dim query As String, cn As Object
    Range("B5:K" & range("B65000").end(3).row).clear
    query = "select a.f1, b.f2, b.f3, b.f4, b.f5, b.f6, a.tuoi, b.f7, b.f13, b.f14 from (select f1, max(f8) as tuoi from [2$B6:o] where f3 between #" & Range("M2") & "# and #" & Range("N2") & _
        "# and f4 like '%" & Range("P2") & "%' and f5 like '%" & Range("O2") & "%' group by f1) a inner join [2$B6:o] b on b.f1 = a.f1 and b.f8 = a.tuoi"
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
    cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";")
    Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute(query)
    Set cn = Nothing
  End Sub
  thay đổi nội dung bởi: quanluu1989, 21-02-17 lúc 10:59 AM Lý do: thêm code
  ɯoɔ˙lıɐɯƃ@8072uɐnb

 8. Trích Nguyên văn bởi quanluu1989 View Post
  Code sheet 3 - lưu ý cần xem lại dữ lieu sheet 2 - ví dụ mã: T-42080-1

  Code:
  Sub locdl()
    Dim query As String, cn As Object
    query = "select a.f1, b.f2, b.f3, b.f4, b.f5, b.f6, a.tuoi, b.f7, b.f13, b.f14 from (select f1, max(f8) as tuoi from [2$B6:o] where f3 between #" & Range("M2") & "# and #" & Range("N2") & _
        "# and f4 like '%" & Range("P2") & "%' and f5 like '%" & Range("O2") & "%' group by f1) a inner join [2$B6:o] b on b.f1 = a.f1 and b.f8 = a.tuoi"
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
    cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";")
    Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute(query)
    Set cn = Nothing
  End Sub
  Bài này lạ "vãi" bác ạ
  code e thế này
  Code:
  Sub GPEXemTTCBTre()
  Dim Arr As Variant
  Dim ArrKQ As Variant
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim TuNgay As Double
  Dim DenNgay As Double
  TuNgay = Sheets("3").Range("M2").Value2
  DenNgay = Sheets("3").Range("N2").Value2
  Arr = Sheets("2").Range("B6:Q188").Value2
  ReDim ArrKQ(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 10)
    Dim Dic As Object
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
      If Arr(i, 3) >= TuNgay Then
        If Arr(i, 3) <= DenNgay Then
          If Not Dic.Exists(Arr(i, 1)) Then 'NEU CHUA CO MA THI THEM
            j = j + 1
            Dic.Add Arr(i, 1), j
          'Else 'NEU DA CO MA ROI THI SUA LAI THANH DONG CUOI
            'Dic.Item(Arr(i, 1)) = j
          End If
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 1) = Arr(i, 1)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 2) = Arr(i, 2)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 3) = Arr(i, 3)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 4) = Arr(i, 4)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 5) = Arr(i, 5)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 6) = Arr(i, 6)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 7) = Arr(i, 8)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 8) = Arr(i, 7)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 9) = Arr(i, 13)
          ArrKQ(Dic.Item(Arr(i, 1)), 10) = Arr(i, 15)
        End If
      End If
    Next i
    Sheets("3").Range("B5").Resize(100, 10).Clear
    Sheets("3").Range("B5").Resize(j, 10) = ArrKQ
    Sheets("3").Range("I5").Resize(j, 1).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
    Sheets("3").Range("B5").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
  'MsgBox "Câp nhât sô liêu thành công!", vbCritical + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
  End Sub
  sau khi chạy xong nó lại lòi ra mã T-41787-1 tại dòng 12, cũng thỏa điều kiện "đẻ" từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016
  của tác giả lại không
  code bác thì lại lòi ra thêm vài người @@
  điều kiện lọc thỏa mã từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016 và mã duy nhất, chả hiểu @@
  '--------------------------
  hình như 2 cột SDD của bác bị sai, ví dụ mã 41656 thì nó là gì có "x" ngay cột SDD bên dữ liệu nguồn
  thay đổi nội dung bởi: langtuchungtinh360, 21-02-17 lúc 10:38 AM

 9. Trích Nguyên văn bởi langtuchungtinh360 View Post
  sau khi chạy xong nó lại lòi ra mã T-41787-1 tại dòng 12, cũng thỏa điều kiện "đẻ" từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016
  của tác giả lại không
  code bác thì lại lòi ra thêm vài người @@
  điều kiện lọc thỏa mã từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016 và mã duy nhất, chả hiểu @@
  '--------------------------
  hình như 2 cột SDD của bác bị sai, ví dụ mã 41656 thì nó là gì có "x" ngay cột SDD bên dữ liệu nguồn
  Dữ lieu kết quả mẫu chưa chắc đã đúng hết, nói chung để bạn chủ đề tài này kiểm tra.
  Code cuae mình không phải lòi ra vài ngưới, mà dữ liệu trùng. Ví dụ dữ liệu cho mã: T-42080-1: 1 ngày cân 2 lần thì kết quả sẽ cho 2 lần thui.
  Code của bạn chạy theo kiểu dữ liệu đã được sắp xếp. Vậy sao không cho chạy ngược từ dưới lên. Như thế code sẽ nhanh hơn.
  ɯoɔ˙lıɐɯƃ@8072uɐnb

 10. Trích Nguyên văn bởi quanluu1989 View Post
  Dữ lieu kết quả mẫu chưa chắc đã đúng hết, nói chung để bạn chủ đề tài này kiểm tra.
  Code cuae mình không phải lòi ra vài ngưới, mà dữ liệu trùng. Ví dụ dữ liệu cho mã: T-42080-1: 1 ngày cân 2 lần thì kết quả sẽ cho 2 lần thui.
  tác giả cần duy nhất mà bác
  Trích Nguyên văn bởi quanluu1989 View Post
  Code của bạn chạy theo kiểu dữ liệu đã được sắp xếp. Vậy sao không cho chạy ngược từ dưới lên. Như thế code sẽ nhanh hơn.
  cũng nghe nói vụ chạy từ dưới lên mà không biết làm sao bác ạ, chạy từ dưới lên bắt đầu từ đâu, như thế nào? mong nhận được ví dụ (code mình cũng không rành cho lắm nên mong có ví dụ)
  gửi tác giả
  tôi thấy vụ suy dinh dưỡng gì đó có vẻ không ổn đâu, lu bu quá
  để tôi coi bảng chỉ số lại được thì tôi làm cho hàm mà chạy ra thông tin khỏi "x" mất công

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •