Trang 2/2 đầuđầu 1 2
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 11 đến 20 trên tổng số: 20

Ðề tài: Tìm công thức tính tiền điện theo từng mức!!

 1. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Anh thấy nó cũng hơi tương tự bài toán tính thuế TNCN mà trước đây từng trao đổi với em. Cái gốc của nó cũng từ công thức: MAX(..C1..)*dg1+MAX(..C2..)*dg2+MAX(..C3..)*dg3...

  Cái hay của nó là làm sao nhìn ra được: giá trên dưới trừ nhau.

  Em có thể xem file đính kèm, chú ý công thức ô H2, rồi em triển khai phép tính như hồi còn phổ thông

  Chúc em ngày vui.
  Nó đang tính ngược, nhưng sao nó lại bằng với cách tính xuôi, anh hiểu cách nó tính không anh?

 2. Trích Nguyên văn bởi eke_rula View Post
  Nó đang tính ngược, nhưng sao nó lại bằng với cách tính xuôi, anh hiểu cách nó tính không anh?
  Anh thiếu chút:

  Công thức tính thường là:
  =B3*MIN(D2,A3)+B4*MIN(MAX(D2-A3,0),A4)+B5*MIN(MAX(D2-A3-A4,0),A5)+B6*MIN(MAX(D2-A3-A4-A5,0),A6)+B7*MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)

  Giả sử lượng điện tính hết mức, và sau khi triển khai phương trình trên là:
  => B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6)
  => B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6)

  Giải cái này, gom sẽ bằng công thức tính ngược như anh gửi bài trên:
  =D2*(B3-B2)+MAX(D2-A3,0)*(B4-B3)+MAX(D2-A3-A4,0)*(B5-B4)+MAX(D2-A3-A4-A5,0)*(B6-B5)+MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)*(B7-B6)

  và suy ra:
  =SUMPRODUCT((D2>SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$5)),"< >"))*(D2-SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$5)),"<>"))*($B$3:$B$7-$B$2:$B$6))

  Chúc em ngày vui.

 3. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Anh thiếu chút:

  Công thức tính thường là:
  =B3*MIN(D2,A3)+B4*MIN(MAX(D2-A3,0),A4)+B5*MIN(MAX(D2-A3-A4,0),A5)+B6*MIN(MAX(D2-A3-A4-A5,0),A6)+B7*MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)

  Giả sử lượng điện tính hết mức, và sau khi triển khai phương trình trên là:
  => B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6)
  => B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6)

  Giải cái này, gom sẽ bằng công thức tính ngược như anh gửi bài trên:
  =D2*(B3-B2)+MAX(D2-A3,0)*(B4-B3)+MAX(D2-A3-A4,0)*(B5-B4)+MAX(D2-A3-A4-A5,0)*(B6-B5)+MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)*(B7-B6)

  và suy ra:
  =SUMPRODUCT((D2>SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$5)),"< >"))*(D2-SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$5)),"<>"))*($B$3:$B$7-$B$2:$B$6))

  Chúc em ngày vui.
  Từ cái này
  B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6)
  Sao suy ra được cái này
  D2*(B3-B2)+MAX(D2-A3,0)*(B4-B3)+MAX(D2-A3-A4,0)*(B5-B4)+MAX(D2-A3-A4-A5,0)*(B6-B5)+MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)*(B7-B6)
  vậy anh!!!
  Em chưa hiểu chỗ này!!!

 4. Trích Nguyên văn bởi eke_rula View Post
  Từ cái này
  B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6)
  Sao suy ra được cái này
  D2*(B3-B2)+MAX(D2-A3,0)*(B4-B3)+MAX(D2-A3-A4,0)*(B5-B4)+MAX(D2-A3-A4-A5,0)*(B6-B5)+MAX(D2-A3-A4-A5-A6,0)*(B7-B6)
  vậy anh!!!
  Em chưa hiểu chỗ này!!!
  Hì hì!

  Anh ghi thiếu chút:
  B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) + (D2*B3+D2*B4+D2*B5+D2*B6) - (D2*B3+D2*B4+D2*B5+D2*B6)

  Em xem file sẽ hiểu.

  Chúc em ngày vui.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 5. Từ công thức này liên đới đến công thức tính thuế TNCN

  Trích Nguyên văn bởi eke_rula View Post
  Cám ơn anh, bài này em có đọc rồi, nhưng các CT đang xét theo từng mức, nếu có nhiều mức quá, thì CT sẽ rất dài, trong bài này em cũng đã đưa CT để tính n mức mà không cần phải xét từng mức, tuy nhiên em phát hiện ra 1 cách khác khá là gọn, nhưng thuật toán rất khó hiểu và kết quả vẫn đúng và em vẫn chưa chứng minh được tại sao nó đúng, CT này em không biết đã có trên diễn đàn GPE chưa, em xin đưa ra các tính cho bài này một công thức, hi vọng các anh chị xem công thức và có thể giải thích tại sao nó lại ra đúng dùm em:
  Theo file của em thì em sẽ dùng CT này để tính tiền điện:
  Code:
  =SUMPRODUCT((D2>SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$15)),"<>"))*(D2-SUMIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$15)),"<>"))*($B$3:$B$17-$B$2:$B$16))
  Thấy vậy chứ cách tính của nó rất ngộ, em không hiểu tại sao nó lại ra kết quả đúng, công thức này có thể thay thế cho các CT đang tính từng mức!!!
  Đây là CT em lấy của môt bạn tren forum mrexcel:
  https://www.mrexcel.com/forum/excel-...formula-2.html bài #20!!!
  Hi vong được sự giúp đỡ của các anh chị!!!
  Cảm ơn em đã gửi lên diễn đàn công thức quá hay.

  Anh vận dụng nó vào công thức tính thuế TNCN mà trước đây anh đã từng tham gia vào chủ đề:
  "Công thức tính thuế TNCN"

  Giả sử:
  A1=Thu nhập trước thuế đã trừ gia cảnh và các khoản được trừ theo quy định.
  Tạo "Name": BacLT ={0,5,10,18,32,52,80}*10^6

  Công thức cũ:
  Code:
  B1=($A1*SUMPRODUCT(--(BacLT<=$A1))-SUMPRODUCT((BacLT<=$A1)*BacLT))*0.05
  Nay, áp dụng công thức em gửi:
  Code:
  B1=SUMPRODUCT((A1>BacLT)*(A1-BacLT)*0.05)
  Gọn ơi gọn! Thán phục và vui thật.

  Cảm ơn em lần nữa.

  Chúc em ngày cuối tuần thiệt vui.

 6. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Hì hì!

  Anh ghi thiếu chút:
  B3*A3+B4*A4+B5*A5+B6*A6+B7*(D2-A3-A4-A5-A6) +(B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) - (B4*A3+B5*A4+B6*A5+B7*A6) + (D2*B3+D2*B4+D2*B5+D2*B6) - (D2*B3+D2*B4+D2*B5+D2*B6)

  Em xem file sẽ hiểu.

  Chúc em ngày vui.
  Mấy bữa nay em đi tiếp khách CTy nên chưa xem bài anh được, xem file này của anh thì em đã hiểu, nhưng nhức mắt thật, anh phân tích được như vậy thì giỏi thật, mà người nghĩ ra được cách tính này đúng là ghê hơn nữa, với CT này bao nhiêu mức cũng tính được cả, nhức đầu quá, cám ơn anh nhiều, sài nó mà không hiểu nó đúng là khỗ thật!!!

 7. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Cảm ơn em đã gửi lên diễn đàn công thức quá hay.

  Anh vận dụng nó vào công thức tính thuế TNCN mà trước đây anh đã từng tham gia vào chủ đề:
  "Công thức tính thuế TNCN"

  Giả sử:
  A1=Thu nhập trước thuế đã trừ gia cảnh và các khoản được trừ theo quy định.
  Tạo "Name": BacLT ={0,5,10,18,32,52,80}*10^6

  Công thức cũ:
  Code:
  B1=($A1*SUMPRODUCT(--(BacLT<=$A1))-SUMPRODUCT((BacLT<=$A1)*BacLT))*0.05
  Nay, áp dụng công thức em gửi:
  Code:
  B1=SUMPRODUCT((A1>BacLT)*(A1-BacLT)*0.05)
  Gọn ơi gọn! Thán phục và vui thật.

  Cảm ơn em lần nữa.

  Chúc em ngày cuối tuần thiệt vui.
  Hehe,chúc mừng anh có 1 công thức mới!!!

 8. Trích Nguyên văn bởi eke_rula View Post
  Mấy bữa nay em đi tiếp khách CTy nên chưa xem bài anh được, xem file này của anh thì em đã hiểu, nhưng nhức mắt thật, anh phân tích được như vậy thì giỏi thật, mà người nghĩ ra được cách tính này đúng là ghê hơn nữa, với CT này bao nhiêu mức cũng tính được cả, nhức đầu quá, cám ơn anh nhiều, sài nó mà không hiểu nó đúng là khỗ thật!!!
  Chắc là em đã nghiệm ra thuật tính của công thức em gửi rồi!

  Tuy nhiên, anh thấy cách giải thích của mình còn luộm thuộm quá và quả thật "rối" con mắt, khà khà khà, nên anh cố làm sao để nó trở nên dễ hiểu hơn khi nhớ về nó để sử dụng sau này, nên nhờ em xem file đính kèm coi có khá hơn các bảng giải thích "thấy ghê" ở trên không nha.

  Góp ý cho anh thiệt tình nha.

  Chúc em ngày vui.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 9. Trích Nguyên văn bởi quocgiacan View Post
  Chắc là em đã nghiệm ra thuật tính của công thức em gửi rồi!

  Tuy nhiên, anh thấy cách giải thích của mình còn luộm thuộm quá và quả thật "rối" con mắt, khà khà khà, nên anh cố làm sao để nó trở nên dễ hiểu hơn khi nhớ về nó để sử dụng sau này, nên nhờ em xem file đính kèm coi có khá hơn các bảng giải thích "thấy ghê" ở trên không nha.

  Góp ý cho anh thiệt tình nha.

  Chúc em ngày vui.
  Em hiểu rồi anh, tính ngược thì phải quay về thời lớp 9 để học lại cách biến đổi công thức thì sẽ dễ hiểu hơn, haha. CT tính thuế TNCN này của anh quá chuẩn rồi, đâu còn gì góp ý nữa đâu anh!!

 10. Trích Nguyên văn bởi eke_rula View Post
  Em hiểu rồi anh, tính ngược thì phải quay về thời lớp 9 để học lại cách biến đổi công thức thì sẽ dễ hiểu hơn, haha. CT tính thuế TNCN này của anh quá chuẩn rồi, đâu còn gì góp ý nữa đâu anh!!
  Anh em mình cứ bị mắc phải cái vụ "nghĩ cao siêu" nên lắm lúc quẩn. Chuyện đơn giản mà nghĩ phức tạp thành ra "rối". Khà khà khà

  Lâu lâu, trở về phổ thông cũng vui. Bất quá, thi cuộc thi "Ai giỏi hơn học sinh lớp 9" thì mình rớt thôi em, chủ yếu là được dịp ôn kỷ niệm...

  Về công thức thuế TNCN thì đến đó là hết cở ngắn rồi và dễ hiểu dễ nhớ nữa, đi đến Thuế thì móc nó ra xài thôi.

  Chúc em ngày thiệt vui.

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •