Phần mềm quản lý mua hàng của Công ty 3ASoft cung cấp các tính năng hoàn chỉnh để kiểm soát quá trình mua hàng, quản lý chặt chẽ tiến trình thu mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp: thông tin từ nhà cung cấp; lập kế hoạch, yêu cầu mua hàng; cập nhật các báo giá nhằm mục đích so sánh, lựa chọn nhà cung cấp cho mỗi đơn hàng; duyệt các yêu cầu mua hàng từ các bộ phận; lập và duyệt các đơn hàng mua; quản lý số lượng, chi phí đơn hàng; quản lý kế hoạch đặt hàng, tiến độ nhận hàng…
Phần mềm quản lý mua hàng 3ASoft còn cung cấp các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp các đơn hàng mua theo nhóm hàng, theo nhà cung cấp; báo cáo phân tích tình hình nhận hàng, tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng, yêu cầu đặt hàng,… ngoài ra, với tính năng thiết kế mở, 3ASoft cho phép bạn thiết lập các quy trình quản lý, thiết kế các mẫu biểu báo cáo theo ý của mình.
Sơ đồ quy trình xử lý quá trình mua hàng của 3ASoft:
Yêu cầu mua hàng

  • Phần mềm Quản lý mua hàng 3ASoft cho phép bạn có thể lập, quản lý các yêu cầu mua hàng, các trạng thái duyệt và phân quyền chi tiết phù hợp với đặc trưng phân nhiệm của nghiệp vụ mua hàng.

Đơn hàng mua

  • Căn cứ vào yêu cầu mua hàng, bộ phận thu mua có thể tiến hàng hỏi giá và lập đơn hàng mua. Đơn hàng này có mối quan hệ mật thiết với hóa đơn nhập hàng ở bộ phận kế toán và mối quan hệ khăng khít với yêu cầu mua hàng.

ĐIỂM MẠNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA HÀNG 3ASoft:
Quản lý chặt chẽ quy trình mua hàng

  • Với tính năng đầy đủ của quản lý mua hàng, nhà quản trị có thể quản lý chặt chẽ quy trình mua hàng của mình, từ khâu kế hoạch mua hàng, lập yêu cầu mua hàng, đơn hàng mua, kế hoạch nhận hàng…
  • Các nghiệp vụ đều có trạng thái chờ, trạng thái duyệt và các ô thông tin để ghi chú các bước thực hiện quy trình.
  • Báo các tình hình thực hiện quá trình mua hàng rõ ràng, chi tiết, có quan hệ chặt chẽ với tồn kho.
  • Cho phép cập nhật hàng đang về, phương pháp tính toán hàng mua

Có nhiều tiện ích

  • Sao lưu lịch sử 05 giá mua gần nhất; chức năng cập nhật bảng chào giá; phân tích giá của các nhà cung cấp khác nhau,…
  • Tiện ích import kế hoạch mua hàng từ Excel, Ctrl + F6 copy các hàng, các cột, tiện ích phím F2 để xem nhanh tồn kho, công nợ, tuổi nợ, hàng đang về,…

Tính liên kết cao

  • Phần mềm Quản lý mua hàng 3ASoft có mối ràng buộc dữ liệu với các phân hệ khác, như là: phần mềm Quản lý tồn kho 3ASoft; phần mềm Kế toán doanh nghiệp 3ASoft; phần mềm Quản lý bán hàng 3ASoft,… làm tăng tính toàn vẹn số liệu, giúp nhà quản trị quản lý các nguồn lực một cách toàn diện và thông tin kịp thời, tính thống nhất cao.


http://3asoft.com.vn/tin-tuc/phan-mem-quan-ly-mua-hang/