Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 42

Ðề tài: Giúp mình về dữ liệu lớn trong exel

 1. Giúp mình về dữ liệu lớn trong exel

  Chào anh/chi, mình có dữ liệu lớn cần trích lọc nhưng vì file dữ liệu lớn quá có thể hơn 1.048.576 dòng nên mỗi lần mình dùng hàm vlookup để tra thì load rất là lâu, có cách nào dùng code tra và mở dữ liêu nhanh hơn không.
  Một file dữ liệu gồm 2 cột : Mã số và tên
  một file dùng để lọc mã số từ file dữ liệu đó
  Cảm ơn anh/chi rất nhiều
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: vnlife2000, 19-02-17 lúc 08:53 PM

 2. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Chào anh/chi, mình có dữ liệu lớn cần trích lọc nhưng vì file dữ liệu lớn quá có thể hơn 1.048.576 dòng nên mỗi lần mình dùng hàm vlookup để tra thì load rất là lâu, có cách nào dùng code tra và mở dữ liêu nhanh hơn không.
  Một file dữ liệu gồm 2 cột : Mã số và tên
  một file dùng để lọc mã số từ file dữ liệu đó
  Cảm ơn anh/chi rất nhiều
  đặt 2 file trong cùng 1 thư mục
  mở file PHIEU.XLSX Save As lại theo tên PHIEU.XLXB hoặc PHIEU.XLXM trong cùng thư mục
  chep code sau vào và chạy thử xem sao
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Dic As Object, Darr(), Arr(), i As Long, LastR As Long
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  'On Error Resume Next
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   LastR = .Range("A1040000").End(xlUp).Row
   If LastR < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
   End If
   Darr = .Range("A4:B" & LastR).Value
  End With
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  For i = 1 To UBound(Darr)
   Dic.Add Darr(i, 1), Darr(i, 2)
  Next i
  ActiveWorkbook.Close False
  LastR = Range("A1040000").End(xlUp).Row
  If LastR < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Darr = Range("A4:A" & LastR).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Arr)
   Arr(i, 1) = Dic.Item(Darr(i, 1))
  Next i
  Range("B4").Resize(UBound(Arr)) = Arr
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 3. Cảm ơn bạn HiếuCD nhưng mình test dữ liệu lớn khoảng 1.040.000 dòng thì cũng rất lâu nhưng khi gặp lỗi kg tìm thấy là báo không có dữ liệu và thoát chương trình, có cách nào khắc phục không bạn? và mình có nhiều hơn số dòng 1.040.000 thì mình làm thêm cột thì mình phải tìm bằng cách nào bạn giúp mình với ạ.
  (mình up lại file ở #1 ạ)

 4. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Cảm ơn bạn HiếuCD nhưng mình test dữ liệu lớn khoảng 1.040.000 dòng thì cũng rất lâu nhưng khi gặp lỗi kg tìm thấy là báo không có dữ liệu và thoát chương trình, có cách nào khắc phục không bạn? và mình có nhiều hơn số dòng 1.040.000 thì mình làm thêm cột thì mình phải tìm bằng cách nào bạn giúp mình với ạ.
  (mình up lại file ở #1 ạ)
  bạn tìm trong code số 1040000 thay bằng số 1048576 xem sao
  nếu nhiều hơn thì gởi lại file với ví dụ các cột dữ liệu

 5. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  bạn tìm trong code số 1040000 thay bằng số 1048576 xem sao
  nếu nhiều hơn thì gởi lại file với ví dụ các cột dữ liệu
  Viết vầy được không anh HieuCD

  Code:
  lastR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Range("A" & Rows.Count) <> "" Then lastR = lastR + 1 'Phòng trường hợp dòng cuối có dữ liệu

 6. Trích Nguyên văn bởi befaint View Post
  Viết vầy được không anh HieuCD

  Code:
  lastR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Range("A" & Rows.Count) <> "" Then lastR = lastR + 1 'Phòng trường hợp dòng cuối có dữ liệu
  mình thử rồi, với dữ liệu của file bắt đầu bằng ô A3, nếu tới dòng cuối của sheet có dữ liệu thì kết quả cũng không chính xác
  dùng code sau có vẽ ổn
  Code:
  lastR = Range("A3").CurrentRegion.RowS.Count + 2
  chúc bạn 1 tối vui

 7. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Chào anh/chi, mình có dữ liệu lớn cần trích lọc nhưng vì file dữ liệu lớn quá có thể hơn 1.048.576 dòng nên mỗi lần mình dùng hàm vlookup để tra thì load rất là lâu, có cách nào dùng code tra và mở dữ liêu nhanh hơn không.
  Một file dữ liệu gồm 2 cột : Mã số và tên
  một file dùng để lọc mã số từ file dữ liệu đó
  Cảm ơn anh/chi rất nhiều
  Code này viết trích lọc trên 1 file
  Bạn nạp dữ liệu 1tr dòng thử xem thế nào
  Code:
  Sub vnlife()
  Dim Phieu, NTT, KQ, r, i
  Phieu = Sheet1.Range("A4", Sheet1.Range("A4").End(xlDown))
  ReDim KQ(1 To UBound(Phieu), 1 To 1)
  NTT = Sheet2.Range("A4", Sheet2.Range("B4").End(xlDown))
  With CreateObject("scripting.Dictionary")
  For r = 1 To UBound(Phieu)
  .Item(Phieu(r, 1)) = ""
  Next r
  For r = 1 To UBound(NTT)
  If .exists(NTT(r, 1)) = True Then
  i = i + 1
  KQ(i, 1) = NTT(r, 2)
  End If
  Next r
  End With
  Sheet1.Range("A4", Sheet1.Range("A4").End(xlDown)).Offset(, 1).ClearContents
  Sheet1.Range("A4", Sheet1.Range("A4").End(xlDown)).Offset(, 1) = KQ
  End Sub
  Ngoài ra, nếu làm trên 1 file thì có thể dùng advanced filter cũng giải quyết được vấn đề tốc độ.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 8. Mình đã gửi lại file đính kèm vlookup ở #1 đó bạn hiếu. Bạn xem giúp mình.

 9. Mình đã gửi lại file đính kèm vlookup ở #1 đó bạn hiếu. Bạn xem giúp mình.

 10. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Mình đã gửi lại file đính kèm vlookup ở #1 đó bạn hiếu. Bạn xem giúp mình.
  bạn chạy thử code, trong đó nếu dữ liệu nguồn nếu nhiều thì nhập tiếp vào cột D và E, cùng hàng đầu cột A và B
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Dic As Object, Darr(), Arr(), i As Long, LastKQ As Long, LastNg As Long
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  'On Error Resume Next
  LastKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
  If LastKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   LastNg = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu nguon, thoat chuong trinh"): Exit Sub
   End If
   Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
   For i = 1 To UBound(Darr)
    Dic.Add Darr(i, 1), Darr(i, 2)
   Next i
  ' du lieu nhieu, nhap them vao cot D va E
   LastNg = .Range("D3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg >= 4 Then
    Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
    For i = 1 To UBound(Darr)
     Dic.Add Darr(i, 1), Darr(i, 2)
    Next i
   End If
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  
  
  Darr = Range("A4:A" & LastKQ).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Arr)
   Arr(i, 1) = Dic.Item(Darr(i, 1))
  Next i
  Range("B4").Resize(UBound(Arr)) = Arr
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •