PDA

View Full Version : Xin mẫu uỷ nhiệm chi và đề giấy mua séc ngân hàng MBBankphuong.intop
13-08-13, 11:56 AM
Các bạn có ai có mẫu uỷ nhiệm chi và giấy đề nghị mua séc của ngân hàng MBBank thì cho mình xin được không.
Cám ơn các bạn nhiều.

vanle33
13-08-13, 01:06 PM
Các bạn có ai có mẫu uỷ nhiệm chi và giấy đề nghị mua séc của ngân hàng MBBank thì cho mình xin được không.
Cám ơn các bạn nhiều.
Bạn liên hệ trực tiếp với ngân hàng MB Bank có phải tốt nhất không, hơn là xin cho ở trên đây?