Tách câu trong Word sang Excel bằng VBA

MyExcel Liên hệ QC

tranvanhung2009

Thành viên hoạt động
Tham gia
1/3/11
Bài viết
127
Được thích
17
Xin chào mọi người!
Mình có 1 file word tên "du lieu".
Mình nhờ mọi người giúp mình viết 1 đoạn VBA để tách các câu trong file word này thành các câu riêng biệt. (Cuối các câu này có thể là dấu chấm "." hoặc dấu chấm than "!"; hoặc dấu chấm phẩy ";")
Sau đó các câu này được điền sang 1 file excel khác theo dòng.
Dưới đây là file mẫu minh họa có kết quả kèm theo.
Cám ơn mọi người nhiều!
 

File đính kèm

 • du lieu.docx
  12.1 KB · Đọc: 15
 • ket qua.xlsx
  8.4 KB · Đọc: 12

nguyendang95

Thành viên mới
Tham gia
25/5/22
Bài viết
7
Được thích
0
Chủ thớt thử đoạn code này trên Word xem sao.

Mã:
Private Sub SplitSentences()
  Dim objxlApp As Object
  Dim objxlWb As Object
  Dim objxlSh As Object
  Dim i As LongPtr
  i = 0
  Set objxlApp = CreateObject("Excel.Application")
  objxlApp.Visible = True
  objxlApp.ScreenUpdating = False
  Set objxlWb = objxlApp.Workbooks.Add
  Set objxlSh = objxlWb.Sheets(1)
  Application.ScreenUpdating = False
  With Selection
    .HomeKey wdStory
    Do
      .MoveRight wdSentence, 1, wdExtend
      objxlSh.Range("A1").Offset(i, 0).Value = .Text
      .Collapse wdCollapseEnd
      i = i + 1
    Loop Until .Bookmarks.Exists("\EndOfDoc")
  End With
  objxlApp.ScreenUpdating = True
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.ScreenRefresh
  Set objxlApp = Nothing
  Set objxlWb = Nothing
  Set objxlSh = Nothing
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom