Siêu hàm - Tự động co giãn dòng tối ưu nhất cho Văn bản và Biên bản trong Excel

Blue Softs epl Liên hệ QC
Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn một Hàm VBA UDF có chức năng tự động co giãn dòng khi giá trị trong bảng tính thay đổi, thì quá trình co giãn dòng cũng tự động thay đổi theo.
Code bên dưới là phiên bản đầu nên có thể gặp một số lỗi nhất định, nên khi tham khảo thì các bạn nên kiểm trước, nếu code hoạt động ổn định thì các bạn có thể sử dụng.

Tôi quyết định viết code này bỡi vì trên diễn đàn có nhiều bài viết hỏi về co giãn dòng tự động, và khi tôi đọc qua các bài viết đó thì không thấy ai có thể xử lý vấn đề triệt để, hoặc là code chưa tối ưu, hoặc code chưa xử lý được nhiều vùng đã gộp cùng dòng.

Và hàm UDF là một cách tối ưu nhất giúp các bạn không phải code lại, mà chỉ cần viết Hàm như một hàm Excel bình thường để thực hiện tác vụ co giãn dòng.HÀM UDF TỰ ĐỘNG CO GIÃN DÒNG

với Hàm S_FitRow

Chức năng ưu việt của hàm:

 1. Co giãn dòng hoàn toàn tự động.
 2. Co giãn dòng kể cả các ô đã được gộp.
 3. Co giãn dòng với các giá trị nhiều ô cùng dòng.
 4. Hoạt động cả ở chế độ Xem In Ấn
 5. Thêm một chiều cao nhất định sau khi giản dòng.
 6. Vì dùng hàm UDF nên rất tối ưu, tiết kiệm CPU.

Hướng dẫn sử dụng hàm:

Hàm đầy đủ:
S_FitRow(Target, [Margin], [defaultHeight], [HeightOfRowNull], [IncludeNoWrap], [OnlySheetVisible], [Title])

Vị tríTham sốKiểuChức năng
1​
TargetVùng cần giãn dòngNhận vùng cần co giãn
2​
MarginKiểu sốTăng chiều cao thêm một số
3​
defaultHeightKiểu sốChiều cao mặc định nếu giá trị rỗng
4​
HeightOfRowNullKiểu sốĐặt chiều cao cho cả dòng rỗng
5​
IncludeNoWrapCó/KhôngCo giãn kể cả ô không WapText
6​
OnlySheetVisibleCó/KhôngChỉ giãn dòng ở khi Vùng tham chiếu nằm tại Trang hiện hành
7​
TitleChuỗiChuỗi bất kì do người dùng đặt (Nếu không thì trả về giá trị là Fit:{vùng})

Cách viết hàm nhanh, gõ vào ô chuỗi =S_FitRow và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A. Sẽ tự động nhập hàm và có gợi ý nhập đối số.

Viết hàm nhanh: =S_FitRow(A2)
Viết hàm có cài đặt đối số: =S_FitRow(A2,5,40,15,FALSE,TRUE)


Ví dụ: =S_FitRow(A1:E9,5, 40,15,FALSE,TRUE)
 • A1:E9 là vùng cần co giãn
 • 5 là tăng thêm chiều cao 5 đơn vị
 • 40 là chiều cao mặc định nếu tất cả dòng giá trị rỗng
 • 15 là chiều cao mặc định dòng giá trị rỗng
 • FALSE thì ô không WapText thì không co giãn
 • TRUE thì nếu vùng cần co giãn nằm khác Trang hiện hành thì sẽ chờ thực thi sau.

Cũng có thể gõ nhanh =S_FitRow(A1:E9) bỏ qua các cài đặt


Cách viết hàm như sau sẽ co giãn chính ô viết hàm:
1. Khi nhập chuỗi:​
=S_FitRow("Chuỗi",5)​
2. Khi tham chiếu giá trị thì đóng dấu ngoặc tròn ô tham chiếu:​
=S_FitRow((A2),5)​
Cách viết hàm như sau sẽ co giãn vùng tham chiếu:
=S_FitRow(B26: D35,5)​

Ví dụ: Cần co giãn các ô như sau: B28:C31, D28:E28, D29: D30, E29:E31, D31
Thì viết hàm: =S_FitRow(B28:E31,5)​
Để có thể co giãn các ô cùng dòng và đã gộp ô​


Các phương thức Bổ trợ:
1. Gõ hàm S_FitRow_OFF: nếu đang chỉnh sửa trang tính hãy tắt chế độ co giãn dòng hoặc bật chế độ Design Mode trong Tab Developer.
2. Gõ hàm S_FitRow_ON: Nếu đã tắt chế độ co giãn dòng tự động thì bật lên.
3. Thủ tục S_FitRow_Toggle + Check box có tên là chxAutoFitRow dùng để bật tắt chế độ co giãn dòng nếu muốn (Ví dụ nằm ở Sheet1 trong tập tin đính kèm bên dưới).

Bước 3 này là một thủ thuật để ngăn chặn code tính toán lúc ứng dụng vừa khởi động, vì có thể sẽ gặp phải tình trạng code sẽ làm chậm quá trình khởi động.
Hãy để dòng code sau vào sự kiện Workbook_Open: Call S_FitRow_Off
Hãy mở lại bằng bước 2 hoặc bước 3.
*** Nếu bạn viết quá nhiều công thức hàm S_FitRow thì không thể thiếu bước 3 này

Cách nhập nhiều mảng:
Sử dụng hàm S_Cells hàm tự tạo: =S_FitRow(S_Cells(A1:C9,D2: D3,E5:E6), 5, 40)


Hướng dẫn tận dụng hàm:
Với 2 ví dụ sau:
1. Cách viết hàm tổng quát như sau sẽ gây chậm và tiêu tốn CPU:
=S_FitRow(A1:Z500)

2. Cách viết hàm đơn lẻ cho từng vùng sẽ tiết kiệm, và code sẽ chạy nhanh hơn:
=S_FitRow(A1:Z1)
=S_FitRow(A2:Z2)
=S_FitRow(A3:Z4)

Tức là hãy nhập vùng cho hàm sao cho vùng đó tương ứng với số dòng ô được gộp lớn nhất của dòng tương ứng.
Nếu ta có các vùng được gộp là A1:C9, D2: D3, E5:E6, thì rõ ràng là A1:C9 có các dòng chứa hết các vùng còn lại,
nên ta viết: =S_FitRow(A1:E9)


Những lỗi có thể xảy ra:

 1. Vì code sẽ mượn một ô trong trang tính làm ô để giãn dòng, vì vậy nếu hàm có vùng tham chiếu giao với ô được mượn thì xảy ra lỗi.
 2. Nếu có hai hàm có tham chiếu là hai vùng giao nhau có thể xảy ra lỗi.
 3. Nếu trang tính hoặc ô tham chiếu đang khóa, cũng có thể xảy ra lỗi.
 4. Nếu trong trang tính có hàm giãn dòng có sử dụng hàm RandBetween.


*** Các bạn lưu ý code có thể chưa được tối ưu nhất, nên có thể cập nhật lại nhiều lần, nên nếu các bạn có sử dụng code thì nên thường xuyên xem lại bài viết, sẽ có thông báo cập nhật nếu có ở đầu bài viết.
 

File đính kèm

 • S_AutoFit_VI.xlsm
  120.9 KB · Đọc: 226
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này muốn áp dụng cho VBA đại khái như khi xuất kết quả sau khi làm gì đó mà áp dụng hàm của anh để cho AutoFit kết quả thì làm như thế nào ạ
Mã:
 If K Then
    .Range("A9").Resize(K, 10) = Res
    .Range("A9").Resize(K, 10).Font.Name = "Calibri"
    .Range("A9").Resize(K, 10).Font.Size = 9
    .Range("A10").Resize(K, 10).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
    .Range("B9").Resize(K).WrapText = 1
    .Range("A9").Resize(K, 10).VerticalAlignment = xlCenter
    .Range("J9").Resize(K).NumberFormat = "0.0%"
    .Range("E9:F" & 9 + K).NumberFormat = "dd/mm"
    'Can chinh do rong cua hang
    If .rows("9:" & 9 + K & "").RowHeight < 20 Then
      .rows("9:" & 9 + K & "").RowHeight = 24
    Else
      .rows("9:" & 9 + K & "").EntireRow.AutoFit
    End If
    .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$J" & i + 2 & ""
  End If
 
Upvote 0
Cái này muốn áp dụng cho VBA đại khái như khi xuất kết quả sau khi làm gì đó mà áp dụng hàm của anh để cho AutoFit kết quả thì làm như thế nào ạ
Mã:
 If K Then
    .Range("A9").Resize(K, 10) = Res
    .Range("A9").Resize(K, 10).Font.Name = "Calibri"
    .Range("A9").Resize(K, 10).Font.Size = 9
    .Range("A10").Resize(K, 10).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
    .Range("B9").Resize(K).WrapText = 1
    .Range("A9").Resize(K, 10).VerticalAlignment = xlCenter
    .Range("J9").Resize(K).NumberFormat = "0.0%"
    .Range("E9:F" & 9 + K).NumberFormat = "dd/mm"
    'Can chinh do rong cua hang
    If .rows("9:" & 9 + K & "").RowHeight < 20 Then
      .rows("9:" & 9 + K & "").RowHeight = 24
    Else
      .rows("9:" & 9 + K & "").EntireRow.AutoFit
    End If
    .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$J" & i + 2 & ""
  End If

Nếu ô không có gộp thì bạn chỉ cần:
1. Tắt chế độ Page Break View: ActiveWindow.View = xlNormalView
2. Xóa PrintArea trước khi co giãn bằng phương thức AutoFit

Sau đó bạn chỉ cần mở lại chế độ In nếu bạn cần:
ActiveWindow.View = xlPageBreakView
Và đặt lại PrintArea


bác ơi em hỏi thêm chút. vì danh sách lọc em có thể thay đổi nên địa chỉ cần giãn dòng sẽ thay đổi, vậy làm sao để áp dụng hàm của bác được ạh
Nếu bạn lọc bằng phương thức Filter thì sau khi lọc, Vùng đã lọc nhập vào hàm: =S_FitRow(FilterCells, 5, 40)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Nếu ô không có gộp thì bạn chỉ cần:
1. Tắt chế độ Page Break View: ActiveWindow.View = xlNormalView
2. Xóa PrintArea trước khi co giãn bằng phương thức AutoFit

Sau đó bạn chỉ cần mở lại chế độ In:
ActiveWindow.View = xlNormalView
Và đặt lại PrintAreaNếu bạn lọc bằng phương thức Filter thì sau khi lọc, Vùng đã lọc nhập vào hàm: =S_FitRow(FilterCells, 5, 40)
Cảm ơn bác. e sẽ thử xem sao
 
Upvote 0
*** CẬP NHẬT MỚI NHẤT: 10:00 19/4/2021 ***
Hoàn thiện code, cải thiện tốc độ chạy code cho một số trường hợp như chế độ Xem In Ấn hoặc không.

Thêm 2 tham số:
1. Đặt chiều cao mặc định khi vùng cần co giãn tất cả giá trị rỗng
2. Lựa chọn co giãn kể cả ô không ở chế độ WrapText
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
To @HeSanbi
Sao Mạnh tải về thử nó ko có nhúc nhích gì hết vậy
Cái vùng kéo vào nó Hide đi thấy nó cũng IM RE vậy

Windows10_x64 + Office2016_x64

1618807418025.png
 
Upvote 0
To @HeSanbi
Sao Mạnh tải về thử nó ko có nhúc nhích gì hết vậy
Cái vùng kéo vào nó Hide đi thấy nó cũng IM RE vậy

Windows10_x64 + Office2016_x64
Tôi sợ là bác chưa đọc hết bài viết của tôi ở trên thôi.
Chứ bài viết chỉ có đề cập đến gõ hàm và tự động. Hoàn toàn không có "kéo cái gì vào". Nên tôi không biết là bác có hỏi nhầm mục đích của hàm tôi viết không.

Và code có thể hoạt động ở nhiều nền tảng Window và Office.
 
Upvote 0
*** CẬP NHẬT MỚI NHẤT: 13:30 20/4/2021 ***

+ Thêm tính năng co giãn chính ô viết Hàm
+ Thêm các tham số:

 1. Đặt chiều cao mặc định khi vùng cần co giãn tất cả giá trị rỗng
 2. Thêm lựa chọn co giãn kể cả ô không ở chế độ WrapText
 3. Thêm tham số đặt chiều cao mặc định cho cả dòng có giá trị rỗng
 4. Thêm lựa chọn hàm sẽ chỉ thực thi tại Trang tính hiện hành để tăng tốc, các hàm co giãn ở Trang tính khác sẽ ở trạng thái chờ nếu có lựa chọn này.
Bản cập nhật tiếp theo sẽ có những gì:
 1. Thêm các yếu tố co giãn cho đẹp, và phù hợp hơn
 2. Sẽ có tính năng giãn Trang, như các mục, chỉ mục, vừa khớp với Trang hoặc dịch chuyển mục, chỉ mục xuống Trang mới nếu nội dung mục, chỉ mục bị tách ra Trang mới.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
*** CẬP NHẬT MỚI NHẤT: 13:30 20/4/2021 ***

+ Thêm tính năng co giãn chính ô viết Hàm
+ Thêm các tham số:

 1. Đặt chiều cao mặc định khi vùng cần co giãn tất cả giá trị rỗng
 2. Thêm lựa chọn co giãn kể cả ô không ở chế độ WrapText
 3. Thêm tham số đặt chiều cao mặc định cho cả dòng có giá trị rỗng
 4. Thêm lựa chọn hàm sẽ chỉ thực thi tại Trang tính hiện hành, các hàm co giãn ở Trang tính khác sẽ ở trạng thái chờ nếu có lựa chọn này.
Bản cập nhật tương lai:
+ Sẽ có bản cập nhật để sửa cho chính xác một số trường co giãn chưa đẹp
+ Sẽ có hỗ trợ điều chỉnh văn bản, như các mục, chỉ mục, vừa khớp với Trang hoặc dịch chuyển mục, chỉ mục xuống Trang mới nếu nội dung mục, chỉ mục bị tách ra Trang mới.


Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn một Hàm VBA UDF có chức năng tự động co giãn dòng khi giá trị trong bảng tính thay đổi, thì quá trình co giãn dòng cũng tự động thay đổi theo.
Code bên dưới là phiên bản đầu nên có thể gặp một số lỗi nhất định, nên khi tham khảo thì các bạn nên kiểm trước, nếu code hoạt động ổn định thì các bạn có thể sử dụng.

Tôi quyết định viết code này bỡi vì trên diễn đàn có nhiều bài viết hỏi về co giãn dòng tự động, và khi tôi đọc qua các bài viết đó thì không thấy ai có thể xử lý vấn đề triệt để, hoặc là code chưa tối ưu, hoặc code chưa xử lý được nhiều vùng đã gộp cùng dòng.

Và hàm UDF là một cách tối ưu nhất giúp các bạn không phải code lại, mà chỉ cần viết Hàm như một hàm Excel bình thường để thực hiện tác vụ co giãn dòng.HÀM UDF TỰ ĐỘNG CO GIÃN DÒNG

với Hàm S_FitRow

Chức năng ưu việt của hàm:

 1. Co giãn dòng hoàn toàn tự động.
 2. Co giãn dòng kể cả các ô đã được gộp.
 3. Co giãn dòng với các giá trị nhiều ô cùng dòng.
 4. Hoạt động cả ở chế độ Xem In Ấn
 5. Thêm một chiều cao nhất định sau khi giản dòng.
 6. Vì dùng hàm UDF nên rất tối ưu, tiết kiệm CPU.

Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị tríTham sốKiểuChức năng
1​
TargetVùng cần giãn dòngNhận vùng cần co giãn
2​
MarginKiểu sốTăng chiều cao thêm một số
3​
defaultHeightKiểu sốChiều cao mặc định nếu giá trị rỗng
4​
HeightOfRowNullKiểu sốĐặt chiều cao cho cả dòng rỗng
5​
IncludeNoWrapCó/KhôngCo giãn kể cả ô không WapText
6​
OnlySheetVisibleCó/KhôngChỉ giãn dòng ở Trang hiện hành
7​
TitleChuỗiChuỗi bất kì do người dùng đặt (Nếu không thì trả về giá trị là Fit:{vùng})

Cách viết hàm nhanh, gõ vào ô chuỗi =S_FitRow và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A.

Viết hàm nhanh: =S_FitRow(A2)
Viết hàm có cài đặt đối số: =S_FitRow(A2,5,40,False)


Ví dụ: =S_FitRow(A1:E9, 5, 40, FALSE)
+ A1:E9 là vùng cần co giãn
+ 5 là tăng thêm chiều cao 5 đơn vị
+ 40 là chiều cao mặc định nếu tất cả giá trị rỗng

+ FALSE thì ô không WapText thì không co giãn
Cũng có thể gõ nhanh =S_FitRow(A1:E9) bỏ qua các cài đặt


Cách viết hàm như sau sẽ co giãn chính ô viết hàm:
1. Khi nhập chuỗi:​
=S_FitRow("Chuỗi",5)​
2. Khi tham chiếu giá trị thì đóng dấu ngoặc tròn ô tham chiếu:​
=S_FitRow((A2),5)​
Cách viết hàm như sau sẽ co giãn vùng tham chiếu:
=S_FitRow(B26: D35,5)​

Ví dụ: Cần co giãn các ô như sau: B28:C31, D28:E28, D29: D30, E29:E31, D31
Thì viết hàm: =S_FitRow(B28:E31,5)​
Để có thể co giãn các ô cùng dòng và đã gộp ô​


Các phương thức Bổ trợ:
1. Gõ hàm S_FitRow_OFF: nếu đang chỉnh sửa trang tính hãy tắt chế độ co giãn dòng hoặc bật chế độ Design Mode trong Tab Developer.
2. Gõ hàm S_FitRow_ON: Nếu đã tắt chế độ co giãn dòng tự động thì bật lên.
3. Thủ tục S_FitRow_Toggle + Check box có tên là chxAutoFitRow dùng để bật tắt chế độ co giãn dòng nếu muốn (Ví dụ nằm ở Sheet1 trong tập tin đính kèm bên dưới).

Bước 3 này là một thủ thuật để ngăn chặn code tính toán lúc ứng dụng vừa khởi động, vì có thể sẽ gặp phải tình trạng code sẽ làm chậm quá trình khởi động.
Hãy để dòng code sau vào sự kiện Workbook_Open: Call S_FitRow_Off
Hãy mở lại bằng bước 2 hoặc bước 3.
*** Nếu bạn viết quá nhiều công thức hàm S_FitRow thì không thể thiếu bước 3 này

Cách nhập nhiều mảng:
Sử dụng hàm S_Cells hàm tự tạo: =S_FitRow(S_Cells(A1:C9,D2: D3,E5:E6), 5, 40)


Hướng dẫn tận dụng hàm:
Với 2 ví dụ sau:
1. Cách viết hàm tổng quát như sau sẽ gây chậm và tiêu tốn CPU:
=S_FitRow(A1:Z500)

2. Cách viết hàm đơn lẻ cho từng vùng sẽ tiết kiệm, và code sẽ chạy nhanh hơn:
=S_FitRow(A1:Z1)
=S_FitRow(A2:Z2)
=S_FitRow(A3:Z4)

Tức là hãy nhập vùng cho hàm sao cho vùng đó tương ứng với số dòng ô được gộp lớn nhất của dòng tương ứng.
Nếu ta có các vùng được gộp là A1:C9, D2: D3, E5:E6, thì rõ ràng là A1:C9 có các dòng chứa hết các vùng còn lại,
nên ta viết: =S_FitRow(A1:E9)


Những lỗi có thể xảy ra:

 1. Vì code sẽ mượn một ô trong trang tính làm ô để giãn dòng, vì vậy nếu hàm có vùng tham chiếu giao với ô được mượn thì xảy ra lỗi.
 2. Nếu có hai hàm có tham chiếu là hai vùng giao nhau có thể xảy ra lỗi.
 3. Nếu trang tính hoặc ô tham chiếu đang khóa, cũng có thể xảy ra lỗi.


*** Các bạn lưu ý code có thể chưa được tối ưu nhất, nên có thể cập nhật lại nhiều lần, nên nếu các bạn có sử dụng code thì nên thường xuyên xem lại bài viết, sẽ có thông báo cập nhật nếu có ở đầu bài viết.


PHP:
Option Explicit
Private Type PARAMIndex
 value As String
 Cell As Excel.Range
 Cells As Excel.Range
 Minimum As Single
 RowHeight As Single
 OneLine As Boolean
 More As Boolean
End Type

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Target As Variant
 Caller As Range
 Formula As String
 Margin As Single
 defaultHeight As Single
 HeightOfRowNull As Single
 IncludeNoWrap As Boolean
 OnlySheetVisible As Boolean
 Cells As Excel.Range
End Type
#If VBA7 Then
 Public Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Public Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Public Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
#If VBA7 And Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
Private Works() As TypeArguments, FitUnable As Boolean

Private Const MaxH = 1450, MaxV = 409

Function S_Cells(ParamArray Cells())
 Dim c, R As Range
 For Each c In Cells
  If TypeName(c) = "Range" Then
   If R Is Nothing Then
    Set R = c
   Else
    If R.Parent Is c.Parent Then
     Set R = Union(c, R)
    End If
   End If
  End If
 Next
 Set S_Cells = R
End Function

Private Sub S_FitRow_Toggle()
 With ActiveSheet.CheckBoxes("chxAutoFitRow")
  FitUnable = .value <> 1
 End With
End Sub

Function S_FitRow_ON()
 FitUnable = False
End Function

Function S_FitRow_Off()
 FitUnable = True
End Function


Function S_FitRow(Optional ByVal Target, _
  Optional ByVal Margin!, _
  Optional ByVal defaultHeight!, _
  Optional ByVal HeightOfRowNull!, _
  Optional ByVal IncludeNoWrap As Boolean, _
  Optional ByVal OnlySheetVisible As Boolean, _
  Optional ByVal Title$ = vbNullChar) As String
 On Error Resume Next

 Dim R As Object, k&, i&, s$
 s = Target.Address(0, 0)
 Set R = Application.Caller

 Select Case True
 Case TypeName(Target) <> "Range"
  S_FitRow = Target
  Set Target = R
 Case LCase(R.Formula) Like "*s_fitrow((" & LCase(s) & ")*" And Target.Cells.Count = 1
  S_FitRow = Target(1, 1).value
  Set Target = R
 Case Title = vbNullChar
  S_FitRow = "Fit=" & s
 Case Else
  S_FitRow = Title
 End Select
 If FitUnable Then
  Exit Function
 End If

 k = UBound(Works)
 If k > 0 Then
  For i = 1 To k
   With Works(i)
    If Not .Target Is Nothing Then
     If .Formula = R.Formula _
     And .Target.Parent Is Target.Parent _
     And .Target.Address = Target.Address Then
      .Action = 0
      GoTo n
     End If
    End If
   End With
  Next
 End If

 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)

 With Works(k)
  .defaultHeight = defaultHeight
  .HeightOfRowNull = HeightOfRowNull
  Set .Caller = R
  Set .Target = Target
  .Margin = Margin
  .Formula = R.Formula
  .IncludeNoWrap = IncludeNoWrap
  .OnlySheetVisible = OnlySheetVisible
 End With
n:
 Set R = Nothing

 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_FitRow_callback)
 End If
End Function

Private Sub S_FitRow_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID)
 gTimerID = 0
 S_FitRow_working
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_FitRow_test2()

 'Application.CutCopyMode = xlCopy
 'Application.CutCopyMode = xlCut
 [A7].Copy [A8]
 'Application.CutCopyMode = xlCut
 'Application.CutCopyMode = xlCopy
'  Dim R
'  Static s&
'  s = s + 1
'  Set R = [A4]
'  R.Resize(4, 1).value = s
End Sub
Private Sub S_FitRow_test()
  Dim R
  Set R = [A9]
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  R(1, 1).Formula = "=S_FitRow($A$3:$H$3, 5,40,FALSE,TRUE)"
  R(2, 1).Formula = "=S_FitRow($A$4:$H$4, 5,40,FALSE,TRUE)"
  R(3, 1).Formula = "=S_FitRow($A$5:$H$5, 5,40,FALSE,TRUE)"
  R(4, 1).Formula = "=S_FitRow($A$6:$H$6, 5,40,FALSE,TRUE)"
  R(5, 1).Formula = "=S_FitRow($A$7:$H$7, 5,40,FALSE,TRUE)"
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
''///////////////////////////////////////////////////////
Private Sub S_FitRow_working()

 On Error Resume Next
 Dim UB As Integer, A As Object, B As TypeArguments, i&, k&, n&, su As Boolean
 Dim W As Object, Hl As Object, HlText As Variant
 Set Hl = VBA.CreateObject("htmlfile")
 HlText = Hl.parentWindow.clipboardData.GetData("Text")
 UB = UBound(Works)
 For i = 1 To UB
  B = Works(i)

  If B.Action = 0 Then
   If B.Caller.Formula = B.Formula Then
    If B.OnlySheetVisible Then
     Set W = Nothing
     Set W = B.Target.Parent.Parent.ActiveSheet
     If Not B.Target.Parent Is W Then
      GoTo n
     End If
    End If
    If A Is Nothing Then
     Set A = B.Target.Parent.Parent.Parent
     su = A.ScreenUpdating
     If su Then A.ScreenUpdating = False
    End If
    Works(i).Action = 1
    If B.Caller.Address = B.Target.Address Then
     B.Caller.WrapText = True
    End If
    Call S_FitRow_Final(B.Target, B.Margin, B.defaultHeight, B.HeightOfRowNull, B.IncludeNoWrap)
   End If
  End If
  k = k + 1
n:
 Next
 If k >= UB Then
  Erase Works
 End If
 If Not A Is Nothing Then
  If su And A.ScreenUpdating <> su Then
   A.ScreenUpdating = su
  End If
  Set A = Nothing
 End If
 If Len(HlText) Then
  Hl.parentWindow.clipboardData.setData "Text", HlText
 End If
 Set W = Nothing
 Set Hl = Nothing
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_FitRow_Final_test()
 Call S_FitRow_Final(Array(Sheet1.[A3:F7], Sheet2.[A3:F7], Sheet1.[A10]), 5, 40, False)
End Sub

Private Sub S_FitRow_Final( _
             ByVal Target, _
        Optional ByVal Margin!, _
        Optional ByVal defaultHeight!, _
        Optional ByVal HeightOfRowNull! = 15, _
        Optional ByVal IncludeNoWrap As Boolean)
 If Margin < 0 Then
  Margin = 0
 End If
 If defaultHeight < 0 Then
  defaultHeight = 0
 End If
 If HeightOfRowNull < 0 Then
  HeightOfRowNull = 0
 End If
 Dim WS As Excel.Worksheet
 Dim Tg2 As Excel.Range
 Dim NewCell As Excel.Range
 Dim CCell As Excel.Range
 Dim Contain As Excel.Range
 Dim CellMergeArea As Excel.Range
 Dim Ar As Excel.Range
 Dim Ars As Excel.Range
 Dim P1 As VBA.Collection
 Dim P2 As VBA.Collection
 Dim P_, A, Area, Areas, Cell
 Dim line&, su As Boolean
 Dim Z() As PARAMIndex, Arrs(), st(), nArr(1 To 4)
 Dim i&, R&, k&, n%, ni%, ii&, jj%, ij%, W As Boolean
 Dim FromLine&, ToLine&, RowCount&, RC2&
 Dim H As Single, H2 As Single, H3 As Single, H4 As Single, H5 As Single
 Dim WindowView As Integer
 Dim Surplus As Single, More As Boolean, mul As Boolean
 Dim LastRow&, LastCol%

 Set P1 = New VBA.Collection
 If Not IsArray(Target) Then
  Areas = Array(Target)
 Else
  Areas = Target
 End If
Rep:
 For Each Areas In Target
  If TypeName(Areas) = "Range" Then
   If WS Is Nothing Then
    Set WS = Areas.Parent
    Set A = WS.Parent.Parent
    su = A.ScreenUpdating
    If su Then A.ScreenUpdating = False
    WindowView = getWindowView(WS)
    GoSub A
   Else
    If Not WS Is Areas.Parent Then
     Set Contain = Nothing
     Set WS = Areas.Parent
     WindowView = getWindowView(WS)
     GoSub A
    End If
   End If
   For Each Area In Areas.Areas
    ij = 0
    For ii = 1 To Area.rows.Count
     For jj = 1 To Area.Columns.Count
      GoSub Area
     Next
    Next
    If ij = 0 And defaultHeight > 0 Then
     If Tg2 Is Nothing Then
      Set Tg2 = Area
     Else
      Set Tg2 = Union(Area, Tg2)
     End If
    End If
   Next
   Set st(1, ni) = Contain
  End If
 Next
 If Not mul Then
  mul = True: GoTo Rep
 End If
 If Not Tg2 Is Nothing Then
  For Each Area In Tg2.Areas
   GoSub r3
  Next
 End If
Ends:
 GoSub finish
Exit Sub
A:
 ni = 0
 If n > 0 Then
  For i = 1 To n
   If IsObject(st(1, n)) Then
    If st(1, n).Parent Is WS Then
     ni = n
     Set Contain = st(1, n)
     Set CCell = st(2, n)
     Exit For
    End If
   End If
  Next
 End If
 If ni = 0 Then
  n = n + 1: ni = n
  ReDim Preserve st(1 To 4, 1 To n)
  st(3, n) = 8.38
  st(4, n) = 15
  Set Contain = Nothing
  Set CCell = Nothing
 End If
Return
Area:
 Set Cell = Area(ii, jj)

 If Cell.value <> vbNullString Then
  If Cell.WrapText Or IncludeNoWrap Then
   Set CellMergeArea = Cell.MergeArea
   If Contain Is Nothing Then
    GoSub rows
   Else
    If Intersect(CellMergeArea, Contain) Is Nothing Then
     GoSub rows
    End If
   End If
  End If
 End If
Return


rows:
 ij = ij + 1
 If Not Cell.EntireRow.Hidden Then
  W = False: More = False
  RowCount = CellMergeArea.rows.Count
  FromLine = Cell.Row
  ToLine = FromLine + RowCount - 1
  If ToLine > line Then
   line = ToLine
   ReDim Preserve Z(1 To line)
  End If

  If WS.PageSetup.PrintArea <> vbNullString _
  Or WindowView = 2 Or CellMergeArea.Cells.Count > 1 Or More Then
   If mul Then
    GoSub Add
    GoSub CopyCell
    Set NewCell = CCell
   End If
  Else
   If Not mul Then
    GoSub Add
    With Z(FromLine)
     If .More Then
      More = True
     Else
      GoSub getMore
      .More = More
     End If
    End With
    If More Then
     GoSub CopyCell
     Set NewCell = CCell
    Else
     Set NewCell = Cell
     W = True
    End If
   End If
  End If
  If W Then
   NewCell.WrapText = False
   NewCell.WrapText = True
   NewCell.rows.AutoFit
   H = NewCell.Height + Margin
   ''
   With Z(FromLine)
    If .OneLine And Not More Then
     If Cell.MergeCells Then
      GoSub SameRow
     End If
    Else
     GoSub SameRow
     .OneLine = Not More And Not Cell.MergeCells
    End If
   End With
  End If
 End If
Return

SameRow:
 H5 = 0
 For i = FromLine To ToLine
  If Not Z(i).Cell Is Nothing Then
   H5 = H5 + Z(i).RowHeight
  End If
 Next
 If H - H5 <= 0 Then
  Return
 End If
 If H5 > 0 And H - H5 > 0 Then
  H2 = (H - H5) / RowCount
  For i = FromLine To ToLine
   Z(i).RowHeight = Z(i).RowHeight + H2
  Next
 Else
  H2 = H / RowCount
  For i = FromLine To ToLine
   On Error Resume Next
   If P1(CStr(i)) = 0 Then
    P1.Add i, CStr(i)
   End If
   On Error GoTo 0
   With Z(i)
    If .Cell Is Nothing Then
     Set .Cell = WS.Cells(i, 1)
     .RowHeight = H2
     If RowCount = 1 Then
      .Minimum = H2
     End If
     Set .Cells = CellMergeArea
    Else
     If .Minimum > 0 Then
      If H2 > .Minimum Then
       Surplus = H2 - .RowHeight
       GoSub R1
       If RowCount = 1 Then
        .RowHeight = H2
       End If
      End If
     Else
      If RowCount = 1 Then
       If H2 > .Minimum Then
        .RowHeight = H2
       End If
      End If
      If H2 > .RowHeight Then
       Surplus = -H2 + .RowHeight
       .RowHeight = H2
       GoSub R
      Else
       If .Minimum Then
        .RowHeight = H2
       End If
      End If
     End If
     Set .Cells = Union(.Cells, CellMergeArea)
    End If
   End With
  Next
 End If
Return
R:
 Set Ars = Nothing
 For Each Ar In Z(i).Cells.Areas
  RC2 = Ar.rows.Count - 1
  If RC2 > 0 Then
   Set P2 = New VBA.Collection
   H4 = 0
   For R = Ar.Row To Ar.Row + RC2
    H4 = H4 + Z(R).RowHeight
    If R < FromLine Or R > ToLine Then
     If Ars Is Nothing Then
      Set Ars = WS.Cells(R, 1)
      P2.Add R, CStr(R)
     Else
      If Intersect(Ars, WS.Cells(R, 1)) Is Nothing Then
       Set Ars = Union(Ars, WS.Cells(R, 1))
       P2.Add R, CStr(R)
      End If
     End If
    End If
   Next
   GoSub r2
  End If
 Next
Return
R1:
 Set Ars = Nothing
 For Each Ar In Z(i).Cells.Areas
  RC2 = Ar.rows.Count - 1
  If RC2 > 0 Then
   Set P2 = New VBA.Collection
   H4 = 0
   For R = Ar.Row To Ar.Row + RC2
    H4 = H4 + Z(R).RowHeight
    If R < FromLine Or R > ToLine Then
     If Ars Is Nothing Then
      Set Ars = WS.Cells(R, 1)
      P2.Add R, CStr(R)
     Else
      If Intersect(Ars, WS.Cells(R, 1)) Is Nothing Then
       Set Ars = Union(Ars, WS.Cells(R, 1))
       P2.Add R, CStr(R)
      End If
     End If
    End If
   Next
   GoSub r2
  End If
 Next
Return
r2:
 If P2.Count = 0 Then
  For R = Ar.Row To Ar.Row + RC2
   If R < FromLine Or R > ToLine Then
    With Z(R)
     If .Minimum > 0 Then
      H3 = .Minimum
     Else
      H3 = 15
     End If
     If H - (.RowHeight - H3) > H4 Then
       H = H - (.RowHeight - H3)
      .RowHeight = H3
     End If
    End With
   End If
  Next
  Return
 End If

 H3 = Surplus / P2.Count

 For Each P_ In P2
  With Z(P_)
   If Not .Cell Is Nothing Then
    If .RowHeight + H3 < .Minimum Then
     P2.Remove CStr(P_)
     GoTo r2
    End If
   End If
  End With
 Next

 If P2.Count Then
  For Each P_ In P2
   With Z(P_)
    If Not .Cell Is Nothing Then
     .RowHeight = .RowHeight + Surplus / P2.Count
    End If
   End With
  Next
 End If

Return
r3:
 RowCount = Area.rows.Count
 H2 = defaultHeight / RowCount
 For i = Area.Row To Area.Row + RowCount - 1
  If Not Z(i).Cell Is Nothing Then
   Return
  End If
 Next
 For i = Area.Row To Area.Row + RowCount - 1
  With Z(i)
   If .Cell Is Nothing Then
    Set .Cell = WS.Cells(i, 1)
    .RowHeight = H2
    Set .Cells = Area
   End If
  End With
 Next
Return
getMore:
 Set Ars = Area(ii, Area.Columns.Count + 1).Resize(1, 500) _
     .Find("*", After:=Area(ii, Area.Columns.Count + 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns)
 If Not Ars Is Nothing Then
  More = Not Ars.MergeCells
 End If
 If Not More Then
  If Area.Column > 1 Then
   Set Ars = WS.Cells(Area.Row, 1).Resize(1, Area.Column - 1) _
     .Find("*", After:=WS.Cells(Area.Row, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns)
   If Not Ars Is Nothing Then
    More = Not Ars.MergeCells
   End If
  End If
 End If
Return
ResetCell:
 If n > 0 Then
  For i = 1 To n
   If IsObject(st(2, i)) Then
    With st(2, i)
     .EntireColumn.ColumnWidth = st(3, i)
     .EntireRow.RowHeight = st(4, i)
     .Offset(50, 0).Resize(50, 50).Copy st(2, i)
    End With
   End If
  Next
  Erase st
 End If
Return

Add:
 If Contain Is Nothing Then
  Set Contain = CellMergeArea
 Else
  Set Contain = Union(CellMergeArea, Contain)
 End If
Return
CopyCell:
 '' TiÌm ô cuôìi ðêÒ thýòc hiêòn
 If CCell Is Nothing Then
  LastRow = WS.Cells.Find("*", After:=WS.Cells(1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row
  LastCol = WS.Cells.Find("*", After:=WS.Cells(1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column
  Set CCell = WS.Cells(LastRow + 20, LastCol + 20)
  Do Until CCell.Formula = VBA.vbNullString And CCell.MergeArea.Cells.Count = 1
   Set CCell = CCell(2, 2)
  Loop
  st(3, ni) = CCell.EntireColumn.ColumnWidth
  st(4, ni) = CCell.EntireRow.RowHeight
  Set st(2, ni) = CCell
 End If
 CellMergeArea.Copy CCell
 CCell.value = Cell.value
 CCell.MergeArea.MergeCells = False
 W = SetNewWidthArea(CCell, CellMergeArea)
Return
finish:
 GoSub ResetCell
 '' Thýòc hiêòn giaÞn doÌng
 For Each P_ In P1
  With Z(P_)
   If .RowHeight > 0 Then
    .Cell.EntireRow.RowHeight = .RowHeight
   Else
    .Cell.EntireRow.RowHeight = HeightOfRowNull
   End If
  End With
 Next
 If A.ScreenUpdating <> su And su Then
  A.ScreenUpdating = su
 End If
 If P1.Count Then
  Erase Z
 End If
 Set P1 = Nothing
 Set P2 = Nothing
 Set A = Nothing
 Set Area = Nothing
 Set Cell = Nothing
 Set CellMergeArea = Nothing
 Set Tg2 = Nothing
 Set WS = Nothing
 Set Contain = Nothing
 Set CCell = Nothing
 Set Ar = Nothing
 Set Ars = Nothing
Return
End SubPrivate Function SetNewWidthArea(ByVal NewCell As Range, ByVal CellMerge As Range) As Boolean
 Dim W As Double, W2 As Double, i As Double
 W2 = CellMerge.Width
 If W2 > 1400 Then
  Exit Function
 End If
 W = W2 / 6.05
 NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = W
 If NewCell.Width >= W2 Then
  Do
   W = W - 0.3
   NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = W
  Loop Until NewCell.Width <= W2
 End If
 Do Until NewCell.Width >= W2
  W = W + 0.1
  NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = W
 Loop
 SetNewWidthArea = True
End Function

Private Function getWindowView(ByVal WS As Excel.Worksheet) As Integer
 On Error Resume Next
 Dim W As Object, A As Object
 Set W = WS.Parent.ActiveSheet
 If Not W Is WS Then
  Dim su As Boolean
  Set A = WS.Parent.Parent.Parent
  su = A.ScreenUpdating
  If su Then
   A.ScreenUpdating = False
  End If
  WS.Activate
  getWindowView = WS.Parent.Windows(1).View
  If Not W Is Nothing Then
   W.Activate
  End If
  If A.ScreenUpdating <> su And su Then
   A.ScreenUpdating = su
  End If
  Set A = Nothing
 Else
  getWindowView = WS.Parent.Windows(1).View
 End If
 Set W = Nothing
 On Error GoTo 0
End Function
Em chào anh @HeSanbi .
Cảm ơn anh đã có chia sẻ tuyệt vời.
Em đã đọc bài viết của anh, có đôi chỗ chưa hiểu, mong anh giúp:
anh có viết:
Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị tríTham sốKiểuChức năng
1TargetVùng cần giãn dòngNhận vùng cần co giãn
2MarginKiểu sốTăng chiều cao thêm một số
3defaultHeightKiểu sốChiều cao mặc định nếu giá trị rỗng
4HeightOfRowNullKiểu sốĐặt chiều cao cho cả dòng rỗng
5IncludeNoWrapCó/KhôngCo giãn kể cả ô không WapText
6OnlySheetVisibleCó/KhôngChỉ giãn dòng ở Trang hiện hành
7TitleChuỗiChuỗi bất kì do người dùng đặt (Nếu không thì trả về giá trị là Fit:{vùng})

Cách viết hàm nhanh, gõ vào ô chuỗi =S_FitRow và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A.
Em xin được hỏi bảng chứa thông số trên là trong code hay sao ạ? khi sử dụng hàm người sử dụng có cần quan tâm đến bảng trên không ạ?
Và khi gõ vào ô chuỗi =S_FitRow và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A. thì em thấy nào báo lỗi. hay do em thao tác sai ạ?
Xin được anh chỉ dẫn.
Em xin cảm ơn anh!
 
Upvote 0
Em xin được hỏi bảng chứa thông số trên là trong code hay sao ạ?
Bài viết mình có nói gì tới code đâu, ngay tiêu đề là Hàm.
Mà Hàm UDF tức là hàm được tạo từ VBA, gọi là hàm tự tạo.

Như Hàm VLookUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
Thì Hàm trên là S_FitRow(Target, [Margin], [defaultHeight], [HeightOfRowNull], [IncludeNoWrap], [OnlySheetVisible], [Title])

Tham số có dấu ngoặc vuông là đã có giá trị mặc định, có thể điền hoặc là không.
Ví dụ: =S_FitRow(A1), =S_FitRow(A1,,,,,TRUE), ....

khi sử dụng hàm người sử dụng có cần quan tâm đến bảng trên không ạ?
Bảng hướng dẫn hàm có bao nhiêu tham số, bạn mà không đọc thì sao biết cách dùng.

Và khi gõ vào ô chuỗi =S_FitRow và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A
Cách Ctrl+Shift+A là phím tắt mặc định để chỉ gõ ra hàm chỉ dẫn nhanh. Vì có gợi ý nhập đối số để ta dễ dàng điền đối số.

Trên bài viết có tệp ví dụ, bạn nên vào xem cách viết hàm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Bài viết mình có nói gì tới code đâu, ngay tiêu đề là Hàm.
Mà Hàm UDF tức là hàm được tạo từ VBA, gọi là hàm tự tạo.

Như Hàm VLookUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
Thì Hàm trên là S_FitRow(Target, [Margin], [defaultHeight], [HeightOfRowNull], [IncludeNoWrap], [OnlySheetVisible], [Title])

Tham số có dấu ngoặc vuông là đã có giá trị mặc định, có thể điền hoặc là không.
Ví dụ: =S_FitRow(A1), =S_FitRow(A1,,,,,TRUE), ....


Bảng hướng dẫn hàm có bao nhiêu tham số, bạn mà không đọc thì sao biết cách dùng.


Cách Ctrl+Shift+A là phím tắt mặc định để chỉ gõ ra hàm chỉ dẫn nhanh. Vì có gợi ý nhập đối số để ta dễ dàng điền đối số.

Trên bài viết có tệp ví dụ, bạn nên vào xem cách viết hàm.
Vâng, xin cảm ơn anh!
 
Upvote 0
Bạn theo dõi chủ đề, nếu có cập nhật, bạn sẽ nhận được thông báo

Bản mới "Rất Pro"
Khi soi kính lúp trang in xong hiện ra viền định dạng in làm code chậm đi nhiều.
em cho thêm đoạn code vào đầu chạy nuột luôn:
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
Bài đã được tự động gộp:

Code rất đẹp rồi có điều lúc chạy code hơi tốn thời gian. Mình nghĩ hàm UDF thì phải nhanh hơn nhiều chứ. Hóng sP mới của anh
Chắc dính trường hợp giống bài #18
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
HeSanbi
Chào anh! cho em hỏi
muốn co dãn từng dòng lẻ trong 1 lệnh có được không? hay phải dùng nhiều lệnh
VD: dãn ô A2 và ô C5 và D7
 
Upvote 0
anh ơi em dùng in tự động thì lại bị lỗi như này...sử lý sao ạ anh
Bài đã được tự động gộp:

file:///C:/Users/Kien/Desktop/Untitled.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Web KT
Top Bottom