Mục lục: "Công thức và hàm trong Excel 2007"

Quảng cáo
Status
Không mở trả lời sau này.

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 3


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007PHẦN I. NẮM VỮNG CÁC DÃY VÀ CÔNG THỨC TRONG EXCEL


Chương 3. THIẾT LẬP NHỮNG CÔNG THỨC (cơ bản)

3.1. Tìm hiểu những điều cơ bản về công thức

3.2. Tìm hiểu Thứ tự của các Toán tử


3.3. Điều khiển việc tính toán trong bảng tính


3.4. Sao chép và Di chuyển công thức

3.5. Hiển thị các công thức trong bảng tính


3.6. Chuyển đổi một công thức thành một giá trị

3.7. Làm việc với các Tên dãy trong các Công thức

3.8. Làm việc với các liên kết trong các công thức


3.9. Định dạng Số, Ngày Tháng và Thời Gian

 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 7


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN II. TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA CÁC HÀM


Chương 7. LÀM VIỆC VỚI CÁC HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN (TEXT FUNCTION)
7.1. Các hàm xử lý chuỗi văn bản trong Excel

7.2. Làm việc với các ký tự và mã ký tự (code)

7.3. Chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản

7.4. Định dạng văn bản

7.5. Loại bỏ các ký tự không mong muốn ra khỏi một chuỗi văn bản

7.6. Trích xuất một chuỗi con

7.7. Tạo các số tài khoản

7.8. Tìm kiếm một chuỗi con

7.9. Thay thế một chuỗi con cho một chuỗi khác
7.10. Tạo các số tài khoản (phần 2)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 10


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN II. TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA CÁC HÀM


Chương 10. LÀM VIỆC VỚI CÁC HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN (DATE AND TIME FUNCTION)
10.1. Excel xử lý các ngày tháng và thời gian như thế nào

10.2. Các hàm ngày tháng của Ecel

10.3. Các hàm thời gian của Ecel

10.4. Xây dựng một bảng chấm công
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 11


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN II. TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA CÁC HÀM


Chương 11. LÀM VIỆC VỚI CÁC HÀM TOÁN HỌC (MATH FUNCTION)http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11551
11.1. Tìm hiểu các hàm làm tròn số của Excel
 • Hàm ROUND
 • Hàm MROUND
 • Hàm ROUNDDOWN & Hàm ROUNDUP
 • Hàm CEILING & Hàm FLOOR
 • Xác định quý tài chính tại một thời điểm
 • Tính ngày lễ Phục Sinh
 • Hàm EVEN & Hàm ODD
 • Hàm INT & Hàm TRUNC
 • Sử dụng việc làm tròn để ngăn ngừa các lỗi tính toán
 • Thiết lập mức giá
11.2. Tính tổng các giá trị
 • Hàm SUM
 • Tính tổng tích lũy (phép cộng lũy tiến)
 • Chỉ tính tổng các giá trị dương hoặc các giá trị âm trong một dãy

11.3. Hàm MOD
 • Một công thức tốt hơn để tính sự chênh lệch thời gian
 • Tính tổng của những hàng cách đều nhau n hàng
 • Xác định một năm nhuận
 • Tạo một Ledger Shading

11.4. Xây dựng một bảng chấm công
 • Hàm RAND
  - Tạo ngẫu nhiên các số có n chữ số
  - Tạo những ký tự ngẫu nhiên


 • Hàm RANDBETWEEN
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 12


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN II. TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA CÁC HÀM


Chương 12. LÀM VIỆC VỚI CÁC HÀM THỐNG KÊ (STATITICAL FUNCTION)http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11623
12.1. Tìm hiểu về thống kê mô tả

12.2. Đếm các phần tử với Hàm COUNT

12.3. Tính trung bình
 • Hàm AVERAGE
 • Hàm MEDIAN
 • Hàm MODE
 • Tính trung bình gia trọng (Weighted Mean)

12.4. Tính các cực trị
 • Hàm MIN và hàm MAX
 • Hàm LARGE và hàm SMALL
  - Thực hiện các phép tính với k giá trị cao nhất
  - Thực hiện các phép tính với k giá trị thấp nhất

12.5. Tính độ biến thiên
 • Tính độ biến thiên trong dãy
 • Tính phương sai bằng hàm VAR
 • Tính độ lệch chuẩn bằng hàm STDEVP và hàm STDEV

12.6. Làm việc với các sự phân bổ tần số
 • Hàm FREQUENCY
 • Tìm hiểu Phân bố chuẩn và hàm NORMDIST
 • Hình dạng của đường cong I: Hàm SKEW
 • Hình dạng của đường cong II: Hàm KURT


12.7. Sử dụng các công cụ thống kê của Analysis ToolPak
 • Sử dụng công cụ Descriptive Statistics
 • Quyết định sự tương quan giữa các dữ liệu (công cụ Correlation)
 • Làm việc với công cụ Histograms
 • Sử dụng công cụ Random Number Generation
 • Làm việc với công cụ Rank and Percentile
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 13


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN III. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH


Chương 13. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI CÁC TABLE
13.1. Chuyển đổi một dãy thành một Table

13.2. Các thao tác cơ bản với Table

13.3. Sắp xếp một Table
 • Sắp xếp một Table theo thứ tự lúc ban đầu
 • Sắp xếp theo một phần của Field
 • Sắp xếp không có các mạo từ

13.4. Lọc dữ liệu trong Table
 • Sử dụng Filter Lists (danh sách các bộ lọc) để lọc dữ liệu trong Table
  - Làm việc với các bộ lọc nhanh (Quick Filters)
  - Hiển thị các dữ liệu đã được lọc ra


 • Dùng những tiêu chuẩn phức tạp để lọc một Tabe
  - Thiết lập một dãy tiêu chuẩn
  - Lọc một Table với một dãy tiêu chuẩn
  - Nhập tiêu chuẩn phức tạp


 • Nhập tiêu chuẩn bằng công thức
 • Sao chép dữ liệu đã lọc được tới một dãy khác

13.5. Các tham chiếu Table trong công thức
 • Sử dụng các Specifier của Table
 • Nhập các công thức Table

13.6. Các hàm Table của Excel
 • Đôi điều về các hàm Table

 • Những hàm Table không đòi hỏi phải có một dãy tiêu chuẩn (Criteria Range)
  - Sử dụng hàm COUNTIF
  - Sử dụng hàm SUMIF
  - Sử dụng hàm AVERAGEIF


 • Những hàm Table chấp nhận nhiều điều kiện
  - Sử dụng hàm COUNTIFS
  - Sử dụng hàm SUMIFS
  - Sử dụng hàm AVERAGEIFS


 • Những hàm Table đòi hỏi phải có một dãy tiêu chuẩn (Criteria Range)
  - Sử dụng Hàm DAVERAGE
  - Sử dụng Hàm DGET

13.7. Case Study: Áp dụng các hàm thống kê Table vào Defects Database​
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 14


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN III. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH


Chương 14. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI CÁC PIVOTTABLE
14.1. PivotTable là gì?

 • Các PivotTable làm việc như thế nào
 • Một vài thuật ngữ sử dụng trong PivotTable

14.2. Tạo một PivotTable
 • Tạo một PivotTable từ một Table hoặc một dãy
 • Tạo một PivotTable từ một cơ sở dữ liệu bên ngoài
 • Làm việc với PivotTable và tùy biến một PivotTable

14.3. Làm việc với các Subtotal của PivotTable
 • Làm ẩn các Grand Total trong PivotTable
 • Làm ẩn các Subtotal trong PivotTable
 • Tùy biến phép tính của Subtotal

14.4. Thay đổi phép tính tổng hợp của Data Field
 • Sử dụng phép tính tổng hợp theo sự chênh lệch (Difference Summary Calculation)
 • Sử dụng phép tính tổng hợp theo phần trăm (Percentage Summary Calculation)
 • Sử dụng phép tính tổng hợp theo lũy kế (Running Total Summary Calculation)
 • Sử dụng phép tính tổng hợp theo Index (Index Summary Calculation)

14.5. Tự tạo các phép tính PivotTable
 • Tạo một Calculated Field
 • Tạo một Calculated Item

14.6. Sử dụng kết quả của PivotTable trong công thức của bảng tính
 • Hàm GETPIVOTDATA()
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Mục lục - Chương 15


Formulas and Functions with Microsoft Excel 2007


PHẦN III. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH


Chương 15. SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA EXCEL
15.1. Sử dụng What-If Analysis
 • Thiết lập bảng dữ liệu một đầu vào (One-Input Data Table)
 • Bổ sung thêm công thức cho Input Table
 • Thiết lập bảng dữ liệu hai đầu vào (Two-Input Data Table)
 • Sửa một bảng dữ liệu

15.2. Làm việc với Goal Seek
 • Goal Seek làm việc như thế nào?
 • Chạy Goal Seek
 • Bài toán tối ưu hóa lợi nhuận sản phẩm
 • Ghi chú về những giá trị xấp xỉ của Goal Seek
 • Bài toán phân tích điểm hòa vốn
 • Giải phương trình đại số

15.3. Làm việc với các Scenario
 • Tìm hiểu Sceriano
 • Thiết lập bảng tính để sử dụng Scenario
 • Tạo một Sceriano
 • Hiển thị một Sceriano
 • Sửa lại một Sceriano
 • Trộn các Sceriano
 • Tạo một báo cáo tổng kết các Scenario
 • Xóa các Sceriano
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Quảng cáo
Top Bottom