Lập Kế Hoạch Tài Chính DN bằng Excel

pengyou223

Thành viên mới
Tham gia ngày
10 Tháng tư 2008
Bài viết
3
Được thích
73
Điểm
0
Nơi ở
HCM
FINANCIAL PLANNINGHoạch Định Tài Chính
I. Corporate Financial Planning
I. Hoạch định tài chính doanh nghiệp
1.1 Actual
1.1 Dữ kiện thực tế
Problem. Construct actual (historical) financial statements for Cutting Edge B2B Inc. in preparation for forecasting their financial statements.
Vấn đề: Cấu trúc dữ kiện thực tế (quá khứ) báo cáo tài chính cho công ty Cutting Edge B2B để chuẩn bị cho công tác dự báo Báo Cáo Tài Chính
Solution Strategy. Enter actual values in the yellow input sections. Enter appropriate additions and substractions to complete the Income Statement and Balance sheet. Then calculate the Key Assumptions over the actual years.
Giải pháp: Nhập giá trị thực tế trong phần input màu vàng. Nhập công thức công và trừ thích hợp để hoàn tất bản báo cáo tài chính và cân đối kế toán. Sau đó tính toán giả định cho các năm thực tiễn
FIGURE 14.1 Actual Assumptions & Income Statement for Cutting Edge B2B Inc

How To Build Your Own Spreadsheet Model.
Cách thiết lập mô hình bảng tính:
1. Set-up Row and Column Titles. Enter column titles, such as 1997, 1998, etc. in row 2 and “Actual” vs. “Forecast” in row 3. Then, place the cursor in cell B4 and click on Window |Freeze Panes. This freezes the top three rows as column titles at the top and freezes Column A as a row title at the left. This step is essential to navigation in a large spreadsheet model.
2. Enter Actual Values. Enter three years of actual interest rates into the range C7:E8. Enter three years of actual Income Statement values for Cutting Edge B2B Inc into the yellow input sections of the range C13:E22 (see Figure 14.1). Enter the shares outstanding into the range C24:E24. Enter dividends into the range C28:E28. Enter four years of actual Balance Sheet values into the yellow input sections of the range B34:E55 (see Figure 14.2). Enter the observed market price / share into the range B62:E62.
3. The Income Statement and Earnings Per Share. Some Income Statement items are based on the Key Assumptions section, others are forecasted as a percentage of sales, and others are simple additions or subtractions.
· Gross Margin = Sales - Cost of Good Sold. Enter =C13-C14 in cell C15 and copy it across.
· Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) = Gross Margin - SG&A Expense. - Depreciation. Enter =C15-C17-C18 in cell C19 and copy it across.
· Net Income = EBIT- Interest Expense - Taxes. Enter =C19-C21-C22 in cell C23 and copy it across.
· Earnings Per Share = Net Income / Shares Outstanding. Enter =C23/C24 in cell C25 and copy it across.
· Change in Equity = Net Income - Dividends. Enter =C23-C28 in cell C29 and copy it across.

Hướng dẫn:
Việc tính toán thì khá đơn giản nhưng quan trọng là bạn thiết lập được mô hình tài chính và dự báo nên các bạn xem kỹ cấu trúc của bản kế hoạch tài chính mẫu này nhé. Hướng dẫn cụ thể như sau:
- Thiết lập tên dòng và cột theo như hình trên (nên theo đúng ô, cột và dòng), như vậy các bạn dễ theo dõi và làm theo hướng dẫn.
- Nhập số lieu thực tế 1997 – 2000 vào các ô có màu vàng như:
- Int rate on short-term debt (lãi suất nợ ngắn hạn), Int rate on long-term debt(lãi suất nợ dài hạn),
- Sales (Doanh thu), COGs (Giá vốn hàng bán)
- Selling, Gen & Adm Expenses (chi phí bán hàng và hành chính), depreciation (khấu hao)
- Và các mục khác có ô màu vàng nhé (xem hình)

Bảng Báo Cáo Thu Nhập
- Lãi gộp= Doanh thu – Giá vốn hàng bán (C15 ==C13-C14) sau đó copy công thức qua
- lơi nhuận trước thuế và lãi (EBIT) = Lãi gộp – các chi phí và khấu hao (C19=C15-C17-C18, copy qua
- lơi nhuận thuần=Ebit – Lãi suất – thuế (C23=C19-C21-C22)
- thu nhập trên mỗi cổ phiếu=Thu nhập thuần/số cổ phiếu (C25=C23/C24)
FIGURE 14.2 Actual Balance Sheet for Cutting Edge B2B Inc.

4. The Balance Sheet and the Plug Item. A Balance Sheet, by definition, must balance. Therefore, one line on the forecasted balance sheet must be a slack or plug item. There is some discretion in what you choose to be the plug item. In this case, the plug item is Long-term Debt. It is the residual item after everything else is forecast. Specifically, the Balance Sheet works as follows:
· Total Current Assets = Sum of the Current Asset Items. Enter =SUM(B34:B36) in cell
· B37 and copy it across.
· Net PPE = Property, Plant and Equipment – Accumulated Depreciation. Enter =B39-B40 in cell B41 and copy it across.
· Total Assets = Total Current Assets + Net PPE. Enter =B37+B41 in cell B43 and copy it across.
· Total Liabilities and Shareholders Equity is set equal to Total Assets. Enter =B43 in cell B59 and copy it across.
· Retained Earnings on the First Date is set directly. Enter $91.81 in cell B56. Retained Earnings on date t = (Retained Earnings on date t-1) + (Change in Equity from the Income Statement). Enter =B56+C29 in cell C56 and copy it across.
· Total Shareholders’ Equity = Paid-in Capital + Retained Earnings. Enter =B55+B56 in cell B57 and copy it across.
· Total Liabilities = Total Liabilities and Shareholders Equity - Total Shareholders’ Equity. Enter =B59-B57 in cell B52 and copy it across.
· Total Current Liabilities = Accounts Payable + Short-term Debt. Enter =B47+B48 in cell B49 and copy it across.
· Long-term Debt = Total Liabilities – Total Current Liabilities. Enter =B52-B49 in cell
· B51 and copy it across.

Hướng dẫn: Theo lý thuyết thì Bảng Cân Đối Kế Toán phải cân đối. Cho nên 1 dòng trên Bảng Cân Đối Kế Toán Dự Báo sẽ để trống để them vào sau, bạn có quyền chọn mục để trống. Trong Trường hợp ở đây là mục “NỢ DÀI HẠN”.
- Tổng vốn lưu động: B37==SUM(B34:B36)
- Giá Trị thuần tài sản cố định: B41=B39-B40
- Tổng Tài Sản: B43 =B37+B41
- Tổng vốn chủ sở hữu và nợ= tổng tài sản (B59=B43)

5. Other Comparisons. Debt / (Debt + Equity) = (Short-term Debt + Long-term Debt) / (Short term Debt + Long-term Debt + Total Shareholders’ Equity). Enter =(B48+B51)/ (B48+B51+B57) in cell B61 and copy it across. The formula for the firm’s External Funds Needed = (Increase in Total Assets) – (Increase in Retained Earnings) – (Increase in Accounts Payable). Enter =(C43- B43)-(C56-B56)-(C47-B47) in cell C63 and copy it across.

Nợ/(Nợ + Vốn)=(Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn)/( Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Tổng vốn chủ sở hữu): B61 = (B48+B51)/ (B48+B51+B57)
Vốn tài trợ bên ngoài=(tăng trong tổng tài sản – tăng lợi nhuận giữ lại – tăng khoảng phải trả. Công thức: C63=(C43- B43)-(C56-B56)-(C47-B47)

6. Key Assumptions. It is helpful to analyze key growth rates and ratios for past few years in order to forecast those same items into the future.
· Sales Growth Rate(date t) = (Sales(date t) – Sales(date t-1)) / Sales(date t-1). Enter =(D13-C13)/C13 in cell D5 and copy it across.
· Tax Rate = Taxes / (Before-Tax Income) = Taxes / (EBIT – Interest Expense). Enter =C22/(C19-C21) in cell C6 and copy it across.
· Dividend Payout Rate = Dividends / Net Income. Enter =C28/C23 in cell C9 and copy it across.
· Price / Earnings = (Market Price Per Share) / (Earnings Per Share). Enter =C62/C25 in
· cell C10 and copy it across. Now you are ready to Forecast the Financial Statements.

Những giả định chính.
- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (thời gian t)= Doanh thu (t) – Doanh thu (t-1)/Doanh thu (t-1). D5 = (D13-C13)/C13.
- Thuế suất=thuế/Thu nhập trước thuế=Thuế/(EBIT-lãi). C6 =C22/(C19-C21)
- Tì lệ chi trả cổ tức=Cổ tức/Thu nhập thuần. C9=C28/C23
- Giá/Thu nhập=Giá 1 cổ phiếu/Thu nhập 1 cổ phiếu. C10=C62/C25

GIỜ ĐÂY BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THỰC HIỆN DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Còn tiếp)
http://blog.360.yahoo.com/blog-XYwDsQshfqiMkZLoKOCqTnd0;_ylt=Ark_st6iTKdHeNKa4B10BCi0AOJ3
download bài mẫu Excel tại đây
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

invinciblenator

Thành viên mới
Tham gia ngày
31 Tháng mười hai 2009
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
cho mình hỏi chút:)

muốn lập kế hoạch tài chính ở các công ty tài chính hoặc ngân hàng thì làm như thế nào, vì báo cáo tài chính của các ngân hàng hoặc các công ty tài chính rất khác so với các doanh nghiệp khác

cảm ơn các bạn,
 

cadafi

New Style! New Life!
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia ngày
27 Tháng năm 2007
Bài viết
4,227
Được thích
11,278
Điểm
1,910
Tuổi
40
Nơi ở
HCM
Mình gửi file của bạn pengyou123 để các bạn tiện download.
 

File đính kèm

pengyou223

Thành viên mới
Tham gia ngày
10 Tháng tư 2008
Bài viết
3
Được thích
73
Điểm
0
Nơi ở
HCM
Management Report

Cac ban hay doc cuoc sach "Suc Manh Cua Su Tu Te" rat la hay do.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

kimsaca

Thành viên mới
Tham gia ngày
17 Tháng mười hai 2010
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
363
Xin chào mọi người, mình đang xem file Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp của Pengyou223, có vài chỗ mình chưa hiểu lắm, mong các bạn chỉ giúp mình, Trong bảng Figure 14.1 phần Income statement để lấy số liệu Depr mình lấy như thế nào? mình lấy giá trị hao mòn lũy kế trong bảng Balance sheet của năm, nhưng có vẻ không đúng. Rất mong ACE giúp mình với. Thanks so much!
 

laianhtu

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
4 Tháng một 2007
Bài viết
635
Được thích
859
Điểm
0
Tuổi
42
Nơi ở
TP.HCM
Xin chào mọi người, mình đang xem file Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp của Pengyou223, có vài chỗ mình chưa hiểu lắm, mong các bạn chỉ giúp mình, Trong bảng Figure 14.1 phần Income statement để lấy số liệu Depr mình lấy như thế nào? mình lấy giá trị hao mòn lũy kế trong bảng Balance sheet của năm, nhưng có vẻ không đúng. Rất mong ACE giúp mình với. Thanks so much!
Dể ợt, bạn email mình help cho hén !
 

kimsaca

Thành viên mới
Tham gia ngày
17 Tháng mười hai 2010
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
363
oh hay quá! em cảm ơn anh Tú trước nha, em gửi rồi anh Tú chỉ cho em cách làm với nha.
 

kimsaca

Thành viên mới
Tham gia ngày
17 Tháng mười hai 2010
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
363
Các bạn ơi, bạn nào có kinh nghiệm lập kế hoạch tài chính ... thì vui lòng giúp mình với, mình đang ngâm cứu cách để lập KHTC cho công ty mà mình rối quá -\\/., không biết nên làm thế nào cho đúng cả, mình mong được sự chỉ giáo của mọi người. mình xin cảm ơn rất nhiều!
 

buithang2011

Thành viên mới
Tham gia ngày
17 Tháng hai 2012
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
28
vốn luân chuyển

vốn luân chuyển với vốn lưu động có giống nhau ko vây ? mình nghi~ là một.
 

halamkt6

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng tư 2012
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
29
e làm luận văn về cái này đây.............mà nhìn xong e chóng mặt wa...thanks a nhìu...@#!^%
 

nghiahoacr

Thành viên mới
Tham gia ngày
4 Tháng mười một 2012
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Mình là mem mới. Mình đang làm tiểu luận KHTC cho công ty, nhưng mình đang vướng ở chỗ nếu công ty không có sxkd mà còn đầu tư tài chính; trong khi mình lập KHTC phải dựa vào ngành KD cốt lõi của công ty. Vậy thì mình phải làm thế nào để có KHTC đúng nhất. Mong các bác cho em vài ý kiến.
 

yen.nguyenhai

Thành viên mới
Tham gia ngày
13 Tháng mười 2015
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Em xin chào cả nhà, đang phải làm kế hoạch tài chính cho năm 2016 mà chưa tìm được mẫu nào phù hợp, cả nhà có mẫu nào về lập kh tài chính cho dn sản xuất thì gửi lên nhé. Mong được học hỏi và chỉ giáo
 
Top Bottom