Hỗ trợ về combobox phụ thuộc

Blue Softs Liên hệ QC

nguyenvannam.0910

Thành viên mới
Tham gia
17/9/21
Bài viết
2
Được thích
1
Em chào các anh (chị) trong diễn đàn, như tiêu đề e muốn nhờ các anh (chị) giúp cho về vấn đề 2 combobox phụ thuộc nhau. Em có tải file mẫu lên để anh (chị) xem giúp. Em cảm ơn ạ
 

File đính kèm

 • Nhap lieu.xlsm
  22.5 KB · Đọc: 10

buiquangthuan

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
17/12/10
Bài viết
759
Được thích
445
Giới tính
Nam
Em chào các anh (chị) trong diễn đàn, như tiêu đề e muốn nhờ các anh (chị) giúp cho về vấn đề 2 combobox phụ thuộc nhau. Em có tải file mẫu lên để anh (chị) xem giúp. Em cảm ơn ạ
STT, Ngày, Hãng, Sản phẩm bạn nên tạo bằng cái khác chứ ai tạo bằng textbox thế kia
 
Upvote 0

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,418
Được thích
16,188
Giới tính
Nam
Em chào các anh (chị) trong diễn đàn, như tiêu đề e muốn nhờ các anh (chị) giúp cho về vấn đề 2 combobox phụ thuộc nhau. Em có tải file mẫu lên để anh (chị) xem giúp. Em cảm ơn ạ
Đây nhé bạn, combobox chọn hãng nào thì combobox sản phẩm sẽ ra sản phẩm tương ứng:

Mã:
Private priArrData

Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim e As Long
  Dim shData As Worksheet
  Set shData = Sheets("Data")
  e = shData.Range("G" & shData.Rows.Count).End(xlUp).Row
  cmb_hang.List = shData.Range("G2:G" & e).Value
  e = shData.Range("A" & shData.Rows.Count).End(xlUp).Row
  cmb_sanpham.List = shData.Range("A2:B" & e).Value
  priArrData = cmb_sanpham.Column
  cmb_sanpham.Clear
End Sub

Private Sub cmb_hang_Change()
  cmb_sanpham.Text = ""
  cmb_sanpham.Clear
  If cmb_hang.MatchFound Then
    Dim arrSanPham()
    Dim n As Long, r As Long, u As Long
    u = UBound(priArrData, 2)
    For r = 0 To u
      If priArrData(0, r) = cmb_hang.Text Then
        ReDim Preserve arrSanPham(0 To 0, 0 To n)
        arrSanPham(0, n) = priArrData(1, r)
        n = n + 1
      End If
    Next
    cmb_sanpham.Column = arrSanPham
  End If
End Sub
 

File đính kèm

 • Nhap lieu.xlsm
  25.3 KB · Đọc: 9
Upvote 0

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
12,694
Được thích
19,353
Thêm 1 cách nè & tiết kiệm được 1 nút lệnh
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
$$$$@
 

File đính kèm

 • GPE.rar
  22.2 KB · Đọc: 4
Upvote 0

nguyenvannam.0910

Thành viên mới
Tham gia
17/9/21
Bài viết
2
Được thích
1
Thêm 1 cách nè & tiết kiệm được 1 nút lệnh
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
$$$$@
Em cảm ơn anh ạ
Bài đã được tự động gộp:

Đây nhé bạn, combobox chọn hãng nào thì combobox sản phẩm sẽ ra sản phẩm tương ứng:

Mã:
Private priArrData

Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim e As Long
  Dim shData As Worksheet
  Set shData = Sheets("Data")
  e = shData.Range("G" & shData.Rows.Count).End(xlUp).Row
  cmb_hang.List = shData.Range("G2:G" & e).Value
  e = shData.Range("A" & shData.Rows.Count).End(xlUp).Row
  cmb_sanpham.List = shData.Range("A2:B" & e).Value
  priArrData = cmb_sanpham.Column
  cmb_sanpham.Clear
End Sub

Private Sub cmb_hang_Change()
  cmb_sanpham.Text = ""
  cmb_sanpham.Clear
  If cmb_hang.MatchFound Then
    Dim arrSanPham()
    Dim n As Long, r As Long, u As Long
    u = UBound(priArrData, 2)
    For r = 0 To u
      If priArrData(0, r) = cmb_hang.Text Then
        ReDim Preserve arrSanPham(0 To 0, 0 To n)
        arrSanPham(0, n) = priArrData(1, r)
        n = n + 1
      End If
    Next
    cmb_sanpham.Column = arrSanPham
  End If
End Sub
Em cảm ơn anh ạ
 
Upvote 0
Top Bottom