Gửi email tính lương cho từng người

Quảng cáo

zine

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tám 2007
Bài viết
27
Được thích
13
Điểm
603
Hi các anh chị
Em có bảng tính lương cho tất cả CBCNV trong công ty
Bây giờ em muốn sau khi tính lương, gửi cách tính lương chi tiết của từng người cho người đó qua email.(thông tin lương của người nào, chỉ người đó biết)
Em gửi kèm file, mọi người có cách gì giúp em nhé, đa tạ.
 

File đính kèm

 • Gui email tu dong theo danh sach.xlsx
  13.2 KB · Đọc: 2,761

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Hi các anh chị
Em có bảng tính lương cho tất cả CBCNV trong công ty
Bây giờ em muốn sau khi tính lương, gửi cách tính lương chi tiết của từng người cho người đó qua email.(thông tin lương của người nào, chỉ người đó biết)
Em gửi kèm file, mọi người có cách gì giúp em nhé, đa tạ.

Bạn sử dụng code sau thử nhé

Mã:
Sub SendMail()
  Dim OutApp As Object
  Dim OutMail As Object
  Dim cell As Range
  Dim Addresslist As Scripting.Dictionary
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Addresslist = New Scripting.Dictionary
  Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  OutApp.Session.Logon

  For Each cell In Columns("B").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    If cell.Value Like "?*@?*.?*" And _
      LCase(Cells(cell.Row, "J").Value) = "yes" Then
      On Error Resume Next
      Addresslist.Add cell.Value, cell.Value
      If Err.Number = 0 Then
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        With OutMail
          .To = cell.Value
          .Subject = "Phieu luong: " & Cells(cell.Row, "A").Value
          .Body = "Dear " & Cells(cell.Row, "A").Value _
             & vbNewLine & vbNewLine & _
              "Xin vui long xem chi tiet bang luong nhu ben duoi:" & _
              vbNewLine & vbNewLine & _
              "+ He So Chuc Danh: " & Cells(cell.Row, "C").Value & _
               vbNewLine & _
              "+ So ngay cong: " & Cells(cell.Row, "D").Value & _
              vbNewLine & _
              "+ Luong CD: " & Cells(cell.Row, "E").Value & _
              vbNewLine & _
              "+ Phu cap DT: " & Cells(cell.Row, "F").Value & _
              vbNewLine & _
              "+ Phu cap doan the: " & Cells(cell.Row, "G").Value & _
              vbNewLine & _
              "+ Tru BHXH, BHYT: " & Cells(cell.Row, "H").Value & _
              vbNewLine & _
              "+ Luong CK: " & Cells(cell.Row, "I").Value & _
              vbNewLine & vbNewLine & _
              "Cam on"
          .Display 'Or use Send
        End With
        Set OutMail = Nothing
      End If
      On Error GoTo 0
    End If
  Next cell

  Set OutApp = Nothing
  Set Addresslist = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

http://www.rondebruin.nl/mail/folder3/message.htm

Tham khảo thêm file nhé.
 

File đính kèm

 • guimail.xls
  31.5 KB · Đọc: 3,946

zine

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tám 2007
Bài viết
27
Được thích
13
Điểm
603
Cảm ơn anh domfootwear
Theo fiel anh gửi, Khi nhấn nút gửi, macro chạy ra các mail để gửi, mình ấn nút send thì sẽ gửi mail cho từng người.
Cho em hỏi thêm là, có thể sửa đoạn mã trên, để khi nhấn nút gửi (chạy macro), nó tự động gửi luôn mà không hiện ra Email khởi tạo nữa. (Vì danh sách dài, nếu để hiện ra các cửa sổ pop up thì quá nhiều cửa sổ)
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Cảm ơn anh domfootwear
Theo fiel anh gửi, Khi nhấn nút gửi, macro chạy ra các mail để gửi, mình ấn nút send thì sẽ gửi mail cho từng người.
Cho em hỏi thêm là, có thể sửa đoạn mã trên, để khi nhấn nút gửi (chạy macro), nó tự động gửi luôn mà không hiện ra Email khởi tạo nữa. (Vì danh sách dài, nếu để hiện ra các cửa sổ pop up thì quá nhiều cửa sổ)

Bạn thử sửa như sau

Mã:
.Display

Thành

Mã:
.Send
 

zine

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tám 2007
Bài viết
27
Được thích
13
Điểm
603
Thanks bác, tìm mãi không dc, hoá ra là chỗ Display
 

zine

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tám 2007
Bài viết
27
Được thích
13
Điểm
603
Em đã gửi bảng lương dc rùi, nhưng còn ba vấn đề chưa giải quyết được:
- Khi muốn gửi chi tiết các khoản mục (BHXH, số ngày công tính lương, ngày công thực tế ...) khoảng 11 chỉ tiêu, thì đoạn code trên bị báo lỗi là "Too many line continuations...". HÌnh như là do nhièu dòng
quá (tổng cộng không một đoạn code không dc quá 25 dòng). Có cách nào khắc phục không ạ
- Không gõ được tiếng Việt với Body của mail (không gõ được trong vba)
- Vì email gửi dưới dạng Texl nên nhìn không dc pro, có cách nào tạo ra email dạng bảng (table)không ạ? (Ví dụ: Bảng có 4 cột và các hàng: Cột gồm: cột 1 là số thứ tự, cột 2 là nội dung, cột 3 là giá trị, cột 4 là đơn vị tính. Hàng gồm các nội dung chính : Hàng 1: Lương ngày, Hàng 2: Thuế, Hàng 3: Bảo hiểm ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:

zine

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tám 2007
Bài viết
27
Được thích
13
Điểm
603
Mình có xem đoạn code này để thực hiên, nhưng nó báo lỗi,
Quote:
Code:
Mã:
Sub Send_Row_Or_Rows_1() 
' Don't forget to copy the function RangetoHTML in the module. ' Working in Office 2000-2010   
Dim OutApp As Object   
Dim OutMail As Object   
Dim rng As Range  
 Dim Ash As Worksheet  
 Dim Cws As Worksheet   
Dim Rcount As Long   
Dim Rnum As Long   
Dim FilterRange As Range   
Dim FieldNum As Integer   
Dim mailAddress As String   
On Error GoTo cleanup   
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")   
With Application     
.EnableEvents = False     
.ScreenUpdating = False  
 End With   
'Set filter sheet, you can also use Sheets("MySheet")   
Set Ash = ActiveSheet   
'Set filter range and filter column (Column with names)   
Set FilterRange = Ash.Range("A1:H" & Ash.Rows.Count)   
FieldNum = 1  
'Filter column = A because the filter range start in A   
'Add a worksheet for the unique list and copy the unique list in A1   
Set Cws = Worksheets.Add   
FilterRange.Columns(FieldNum).AdvancedFilter _ 
      Action:=xlFilterCopy, _ 
      CopyToRange:=Cws.Range("A1"), _ 
      CriteriaRange:="", Unique:=True   

'Count of the unique values + the header cell  
 Rcount = Application.WorksheetFunction.CountA(Cws.Columns(1))   
 'If there are unique values start the loop  
 If Rcount >= 2 Then
     For Rnum = 2 To Rcount
       'Filter the FilterRange on the FieldNum column 
      FilterRange.AutoFilter Field:=FieldNum, _ 
                  Criteria1:=Cws.Cells(Rnum, 1).Value 
       'Look for the mail address in the MailInfo worksheet
       mailAddress = ""       
On Error Resume Next       
mailAddress = Application.WorksheetFunction. _ 
           Worksheets("Mailinfo").Rows.Count), 2, False)      
 On Error GoTo 0       
 If mailAddress <> "" Then 
        With Ash.AutoFilter.Range          
 On Error Resume Next           
Set rng = .SpecialCells(xlCellTypeVisible)          
 On Error GoTo 0        
 End With         
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)         
 On Error Resume Next         
With OutMail   
       .to = mailAddress     
      .Subject = "Test mail"     
      .HTMLBody = RangetoHTML(rng)      
     .Display 'Or use Send        
 End With         
On Error GoTo 0         
 Set OutMail = Nothing      
 End If       
 'Close AutoFilter       
Ash.AutoFilterMode = False     
 Next Rnum   
End If 
 cleanup:   
Set OutApp = Nothing   
Application.DisplayAlerts = False   
Cws.Delete  
Application.DisplayAlerts = True   
With Application     
.EnableEvents = True     
.ScreenUpdating = True  
 End With 
End Sub
Nguồn:http://www.rondebruin.nl/mail/folder3/row2.htm


Cao thủ nào chỉ giúp em sửa lỗi đoạn mã với. Không biết đoạn mã trên có đúng là gửi email cho từng người theo bảng không

Hic, làm sao để đoạn code hiển thị rõ ràng, không bị dàn trải, như bác domfootwear thể hiện nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Bạn xem file đính kèm nhé.
 

File đính kèm

 • Copy of guimail.xls
  48 KB · Đọc: 1,994

anddyquach

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng mười một 2008
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
35
Em thấy cái này rất hay quá, tuy nhiên do thông tin về lương bên em quá nhiều mà file này ít thông tin quá nên không thể hiện hết được ( khoản tầm 20 thông tin). Các anh có cách nào không thì hướng dẫn giúp em với.
Trân trọng và cảm ơn
 

cun03052009

Thành viên mới
Tham gia ngày
19 Tháng bảy 2011
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
40
Em cũng đang cần gửi mail cho từng người phiếu lương chi tiết, nhưng em ko hiểu cách hướng dẫn trên là dùng cho mail nào? em chưa thử làm, bác nào cho em xin số điện thoại giúp em với a, hoặc alo giúp em tới số: 0916.075.605 a
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Em cũng đang cần gửi mail cho từng người phiếu lương chi tiết, nhưng em ko hiểu cách hướng dẫn trên là dùng cho mail nào? em chưa thử làm, nếu bác nào có số cố định mà đang ở hà nội thì cho em xin để em hỏi chút a

Bạn dùng Outlook, tải file hướng dẫn ở trên, nhớ là theo trình tự cột nhé.
 

minh001

Thành viên mới
Tham gia ngày
1 Tháng chín 2011
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Cho em hỏi mình muốn nó gửi theo ngày giờ và tự động như vậy có được không ạ. Thanks !!!
 

kstmai

Thành viên mới
Tham gia ngày
4 Tháng năm 2007
Bài viết
37
Được thích
6
Điểm
0
Tuổi
36
mình có bảng tính excel, mình muốn nó tự động copy bản đó, xong chạy outlook, paste bảng đó vào body thì làm sao, mong các bạn chị giúp.

cảm ơn nhiều
 

namnhoai

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng năm 2008
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
41
Các bác ơ giúp mình với, Mình thấy file trên hay quá, mình cũng dow về dùng nhưng sao khi nhấn nút send nó cửa hiện của sổ gửi Email của Ms Word không hà, không có nút send (gửi), mình đang xài win 7, dùng trình mail Windows live mail

Giup minh voi,
Cam on cac cao thủ nhiều lắm

Các anh chị giúp mình thì vui lòng gửi qua Email giup minh nhe: namnhoai@yahoo.com
 

cpo_vn

Thành viên mới
Tham gia ngày
4 Tháng mười một 2008
Bài viết
40
Được thích
1
Điểm
0
Ôi, giờ mới đọc được topic này. Theo mình nghĩ thì nó sẽ rất hữu ích với công việc văn phòng và giao tiếp.

Nhưng tiếc là mình không rành lắm về VBA (không biết có lớp nào dạy cái này không nhể?). Và hơn thế nữa, mong mọi người bàn thảo nhiều hơn nữa chủ đề này để mình học hỏi.
 

ducleminh

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
3 Tháng mười 2007
Bài viết
66
Được thích
3
Điểm
0
Tuổi
35
Bạn ơi, thanks bạn rất nhiều về file gởi email này
Nhưng khi mình trích xuất dạng bảng ra thì nó các cột trong bảng thể hiện thiếu giá trị trong ô excel tương ứng
VD ô của mình có text là : 12345678
Trước khi bấm nút "gửi mail" thì mình có kéo ô đó nhỏ lại cho dễ hiển thị, nên nó chỉ hiển thị : 12345 (thực chất giá trị vẫn là 123456)
Khi email xuất ra thì ô tương ứng chỉ thể hiện đúng màn hình excel thể hiện là 12345 , chứ không phải là 12345678

Bạn hướng dẫn mình sửa code với
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Bạn ơi, thanks bạn rất nhiều về file gởi email này
Nhưng khi mình trích xuất dạng bảng ra thì nó các cột trong bảng thể hiện thiếu giá trị trong ô excel tương ứng
VD ô của mình có text là : 12345678
Trước khi bấm nút "gửi mail" thì mình có kéo ô đó nhỏ lại cho dễ hiển thị, nên nó chỉ hiển thị : 12345 (thực chất giá trị vẫn là 123456)
Khi email xuất ra thì ô tương ứng chỉ thể hiện đúng màn hình excel thể hiện là 12345 , chứ không phải là 12345678

Bạn hướng dẫn mình sửa code với
Bạn thử file ở file đính kèm nhé.
 

File đính kèm

 • guimail.xls
  47.5 KB · Đọc: 592

ducleminh

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
3 Tháng mười 2007
Bài viết
66
Được thích
3
Điểm
0
Tuổi
35
Bạn ơi, bạn dùng Shrink to fit trong excel để dữ liệu tự thu nhỏ trong 1 ô phải không ?
Nhưng không được bạn ơi, ghi xuất email gởi, nó vẫn mất dữ liệu chứ không tự thu nhỏ vào trong 1 ô như excel
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia ngày
18 Tháng ba 2008
Bài viết
8,029
Được thích
15,229
Điểm
4,718
Nơi ở
Tp.HCM
Bạn ơi, bạn dùng Shrink to fit trong excel để dữ liệu tự thu nhỏ trong 1 ô phải không ?
Nhưng không được bạn ơi, ghi xuất email gởi, nó vẫn mất dữ liệu chứ không tự thu nhỏ vào trong 1 ô như excel

Khi mình xuất ra nó sẽ tự bun ra mà bạn. Nếu chưa chỉnh về Shrink to fit thì nó sẽ bị che mất.

[video=youtube;3QP9aMoFkuc]http://www.youtube.com/watch?v=3QP9aMoFkuc&amp;feature=youtu.be[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:

ducleminh

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
3 Tháng mười 2007
Bài viết
66
Được thích
3
Điểm
0
Tuổi
35
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn rất nhiều. Còn up clip cho mình xem nữa. Thật chân thành cám ơn bạn
Nhưng trong cái clip, bạn ơi, rõ ràng là lúc bạn xuất email, nó bị mất dữ liệu kìa, bạn nhìn kỹ ô chứa Tên trong email xem, còn có "Lê Phát" àh, thiếu "Đởm"
Bạn khắc phục giúp mình với
 
Quảng cáo
Top Bottom