Dư thảo hướng dẫn Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012

Quảng cáo

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng mười hai 2006
Bài viết
3,661
Được thích
18,204
Điểm
0
Nơi ở
Phnom Penh
  1. Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
  2. Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  3. Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (Phương án 1)
  4. Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (Phương án 2)
  5. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
  6. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  7. Quy định chi tiết khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động

Nếu không có gì thay đổi, các quy định này được áp dụng vào ngày 01 tháng 5 năm 2013

Cả nhà có quan tâm, load tài liệu tại đây
 
Quảng cáo
Top Bottom