Copy dữ liệu từ 2 cột dồn vào 1 cột

Blue Softs Liên hệ QC

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp em sử lý copy dữ liệu cột F và cột H, đặt vào cột J2 .kết quả mong muốn như hình 1 và hình 2 bên dưới
và cách 2 lấy dữ liệu từ 2 cột E và cột G đặt sang cột J. bắt đầu từ ô J2 đặt kết quả

em xin cảm ơn..

Hình 1
111111.png

Hình 2
2222.png

Hình 3
33333333333.png
 

File đính kèm

 • Nhat Ky TC.xlsm
  268.3 KB · Đọc: 14
Lần chỉnh sửa cuối:

HUONGHCKT

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
30/8/12
Bài viết
456
Được thích
606
Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp em sử lý copy dữ liệu cột F và cột H, đặt vào cột J2 .kết quả mong muốn như hình 1 và hình 2 bên dưới
và cách 2 lấy dữ liệu từ 2 cột E và cột G đặt sang cột J. bắt đầu từ ô J2 đặt kết quả

em xin cảm ơn..

Hình 1
View attachment 265964

Hình 2
View attachment 265960

Hình 3
View attachment 265961
Nếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:
Mã:
J2=IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6),IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8),INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>")+1,8)))
enter và filldownl
 
Upvote 0

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Nếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:
Mã:
J2=IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6),IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8),INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>")+1,8)))
enter và filldownl
Kết quả đang tìm thiếu mất 1 dòng đầu chị ạ. bị cộng 1 dòng trong công thức ở đâu, chị xem lại dùm em

Untitled.png
 
Upvote 0

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Nếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:
Mã:
J2=IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6),IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8),INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>")+1,8)))
enter và filldownl
bị mất dòng đầu tiên chị ạ!
 
Upvote 0

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,115
Được thích
17,494
bị mất dòng đầu tiên chị ạ!
Chỉnh sửa lại Sub của bạn một chút thành:
PHP:
Sub AutoNhatKy()

  Application.ScreenUpdating = False
  ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    Dim Arr, arrF, arrH, ar As Variant, i, F, H As Long
  Dim R As Long, Rws As Long
With Sheets("Dau ra nhat ky")
    Union(.[F2:F9999], .[H2:H9999]).ClearContents  'Xoa giu lieu vung'
    Arr = .[E2:G9999]  'Vùng giu lieu E bat dau la cot 1'
    ReDim arrF(1 To UBound(Arr), 1 To 1), arrH(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i, 1) <> "" Then F = F + 1: arrF(F, 1) = Arr(i, 1)  'Cot lay giu lieu E cho F la cot 1'
      If Arr(i, 3) <> "" Then H = H + 1: arrH(H, 1) = Arr(i, 3)  'Cot lay giu lieu G cho H la cot 3'
    Next
      .[F2:F9999] = arrF  'Chuyen giu lieu sang vung'
      .[H2:H9999] = arrH
    .[J2:J9999].Clear
    R = .Range("F10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("F2:F" & R).Copy .Range("J2")
    R = .Range("H10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("H2:H" & R).Copy .Range("J10000").End(xlUp).Offset(1)
End With
  Application.CutCopyMode = False
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Upvote 0

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Công thức này cũng được:
Mã:
J2=IF(ROW(F2)>MATCH("zzz",$F$1:$F$31),INDEX($H$2:$H$31,ROW(F2)-MATCH("zzz",$F$1:$F$31),),F2)
Cái trong ngoặc "zzz" là cái gì anh nhỉ. em xem hàm chưa hiểu lắm!
Bài đã được tự động gộp:

Chỉnh sửa lại Sub của bạn một chút thành:
PHP:
Sub AutoNhatKy()

  Application.ScreenUpdating = False
  ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    Dim Arr, arrF, arrH, ar As Variant, i, F, H As Long
  Dim R As Long, Rws As Long
With Sheets("Dau ra nhat ky")
    Union(.[F2:F9999], .[H2:H9999]).ClearContents  'Xoa giu lieu vung'
    Arr = .[E2:G9999]  'Vùng giu lieu E bat dau la cot 1'
    ReDim arrF(1 To UBound(Arr), 1 To 1), arrH(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i, 1) <> "" Then F = F + 1: arrF(F, 1) = Arr(i, 1)  'Cot lay giu lieu E cho F la cot 1'
      If Arr(i, 3) <> "" Then H = H + 1: arrH(H, 1) = Arr(i, 3)  'Cot lay giu lieu G cho H la cot 3'
    Next
      .[F2:F9999] = arrF  'Chuyen giu lieu sang vung'
      .[H2:H9999] = arrH
    .[J2:J9999].Clear
    R = .Range("F10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("F2:F" & R).Copy .Range("J2")
    R = .Range("H10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("H2:H" & R).Copy .Range("J10000").End(xlUp).Offset(1)
End With
  Application.CutCopyMode = False
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Code chạy ngon rồi anh! em cảm ơn anh nhiều.
 
Upvote 0

Nhattanktnn

Thành viên gắn bó
Tham gia
11/11/16
Bài viết
1,834
Được thích
1,917
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Ngủ gật cũng được! chạy là khỏe rồi! cám ơn anh..
Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!
 
Upvote 0

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!
Vâng! cảm ơn những góp ý của anh.
Em cũng bận nhiều việc nên lúc cần gấp lên diễn đàn nhờ các anh chị giải luôn cho. Ngày đi học dưới Hà Nội thì không biết lợi ích của office, giờ đi làm mắc đến đâu tìm hiểu đến đấy. em cũng tự viết và chỉnh sửa được 1 ít cơ bản, code rễ thôi. cảm ơn anh chị ở diễn đàn luôn luôn giúp đỡ em!
 
Upvote 0

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia
21/12/12
Bài viết
12,353
Được thích
15,918
Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!
Câu góp ý này hơi ngây thơ.
Tại vì quý vị sốt sắng quá, viết code từ a đến z cho nên người ta tự thấy không cần học hỏi thêm gì cả.

Đó là lý do tôi bình thường chỉ viết một phần code. Người hỏi bắt buộc phải viết thêm mấy phần căn bản khác.
Tuy nhiên, cách thức này của tôi cũng chả hiệu nghiệm mấy. Người hỏi ở diễn đàn này quen rồi thì biết "rừng luôn còn nhiều củi", "không mợ chợ cũng đông". Một thằng viết vắn tắt thì cứ kệ tía nó. Trung bình một bài hỏi có đến 2-3 người sẵn sàng viết code từ a đến z.
 
Upvote 0

buiquangthuan

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
17/12/10
Bài viết
759
Được thích
445
Giới tính
Nam
Tuy nhiên, cách thức này của tôi cũng chả hiệu nghiệm mấy. Người hỏi ở diễn đàn này quen rồi thì biết "rừng luôn còn nhiều củi", "không mợ chợ cũng đông". Một thằng viết vắn tắt thì cứ kệ tía nó. Trung bình một bài hỏi có đến 2-3 người sẵn sàng viết code từ a đến z.
Không phải ai cũng thế đâu chú ạ. Cháu thấy nhiều bạn vẫn chịu học mà
 
Upvote 0

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
8,494
Được thích
17,834
Câu góp ý này hơi ngây thơ.
Tại vì quý vị sốt sắng quá, viết code từ a đến z cho nên người ta tự thấy không cần học hỏi thêm gì cả.

Đó là lý do tôi bình thường chỉ viết một phần code. Người hỏi bắt buộc phải viết thêm mấy phần căn bản khác.
Tuy nhiên, cách thức này của tôi cũng chả hiệu nghiệm mấy. Người hỏi ở diễn đàn này quen rồi thì biết "rừng luôn còn nhiều củi", "không mợ chợ cũng đông". Một thằng viết vắn tắt thì cứ kệ tía nó. Trung bình một bài hỏi có đến 2-3 người sẵn sàng viết code từ a đến z.
Bạn thông cảm, không viết 1 phần code mà viết từ a đến z vì nhiều lý do:
- Viết 1 phần không biết code có chạy đúng không
- Rất nhiều bạn trên diễn đàn trong đó có mình không được học bài bản nên không có căn bản VBA, không biết căn bản VBA gồm những gì và không đoán được người hỏi có thể viết được gì
- Người viết với mục đích luyện code, nên đưa toàn bộ lệnh để các thành viên khác góp ý hoàn thiện
- Ngại trả lời nhiều lần
 
Upvote 0

vova2209

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
5/4/17
Bài viết
706
Được thích
79
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Đường bộ
Chỉnh sửa lại Sub của bạn một chút thành:
PHP:
Sub AutoNhatKy()

  Application.ScreenUpdating = False
  ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    Dim Arr, arrF, arrH, ar As Variant, i, F, H As Long
  Dim R As Long, Rws As Long
With Sheets("Dau ra nhat ky")
    Union(.[F2:F9999], .[H2:H9999]).ClearContents  'Xoa giu lieu vung'
    Arr = .[E2:G9999]  'Vùng giu lieu E bat dau la cot 1'
    ReDim arrF(1 To UBound(Arr), 1 To 1), arrH(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i, 1) <> "" Then F = F + 1: arrF(F, 1) = Arr(i, 1)  'Cot lay giu lieu E cho F la cot 1'
      If Arr(i, 3) <> "" Then H = H + 1: arrH(H, 1) = Arr(i, 3)  'Cot lay giu lieu G cho H la cot 3'
    Next
      .[F2:F9999] = arrF  'Chuyen giu lieu sang vung'
      .[H2:H9999] = arrH
    .[J2:J9999].Clear
    R = .Range("F10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("F2:F" & R).Copy .Range("J2")
    R = .Range("H10000").End(xlUp).Row
    If R > 1 Then .Range("H2:H" & R).Copy .Range("J10000").End(xlUp).Offset(1)
End With
  Application.CutCopyMode = False
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Top Bottom