Các phương pháp tách họ và tên đề nghị post ở đây

Blue Softs Liên hệ QC

daerty5

Thành viên mới
Tham gia ngày
2 Tháng bảy 2007
Bài viết
4
Được thích
28
Khi nhập liệu vào bảng tính Excel, thông thường ta nhập cả họ và tên vào cùng một ô. Tuy nhiên, có khi sau đó ta cần phải tách riêng tên ra khỏi họ và tên đệm, nếu làm thủ công bằng thao tác sao chép rồi dán qua ô khác thì sẽ rất bất tiện. Ngoài ra có những lúc bạn phải xắp xếp lại theo thứ tự A,B,C,...
Nếu sử dụng hàm Right kết hợp với một vài hàm khác thì cũng có thể cho ra kết quả như bạn muốn, nhưng trong một số trường hợp sẽ cho kết quả không chính xác. Có một phương pháp tối ưu hơn sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc này, cách thực hiện cũng khá đơn giản như sau:
- Trên bảng tính chứa cột họ tên cần tách, bạn chọn menu Tools > Macro > Visual Basic Editor, lập tức xuất hiện chương trình Microsoft Visual Basic.
- Tiếp theo, bạn nhấn menu Insert và chọn Module sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn thảo.
Mã:
Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)
Dim j As Integer
   Name = Trim(ten)
 For j = Len(Name) To 1 Step -1
  If Mid(Name, j, 1) = " " Then
    If lg = "1" Then
     Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)
    Else
     Tachten = Left(Name, j)
    End If
 Exit For
  End If
 Next
End Function

Bạn nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ soạn thảo:

- Bạn nhấn Ctrl+S để lưu lại và quay trở về bảng tính Excel.
- Bây giờ để tiến hành tách riêng họ và tên đệm vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô mới chứa họ và tên đệm rồi nhập vào công thức =TachTen(B3,0) và nhấn Enter sẽ thấy ngay kết quả.
- Để tách riêng tên vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô sẽ chứa tên cần tách và nhập vào công thức =TachTen(B3,1) rồi nhấn Enter là xong.
Ghi chú: B3 chính là địa chỉ của ô ban đầu chứa cả họ, tên đệm và tên.


bạn xem thử code nhé:
HTML:
Function CatTen(HoVaTen As String) As String
Dim l, i As Integer
HoVaTen = Trim(HoVaTen)
l = Len(HoVaTen)
CatTen = ""
For i = l To 1 Step -1
If Mid(HoVaTen, i, 1) = Space(1) Then
k = i
Exit For
End If
Next i
CatTen = Mid(HoVaTen, i + 1)
End Function
Có mấy góp ý sau :
- Bạn nên hướng dẫn mọi người cách sử dụng, hàm này có tác dụng như thế nào ??
- Việc khai báo các biến cần đầy đủ và tường minh hơn
- Dòng : CatTen = "" là thừa, biến l là thừa
- Hãy bẫy lỗi khi HoVaTen = ""
- Nếu hàm này chỉ cắt mỗi tên thôi thì e rằng . . phí quá. hãy cho cái Option để có thể lấy HỌ - TÊN ĐỆM - TÊN
- Trên GPE có các hàm như thế này rất nhiều rồi và đã tối ưu, bạn nên tham khảo nhé.

--Chúc vui--
 

File đính kèm

 • a.xls
  15 KB · Đọc: 4,526
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

chibi

Thành viên tích cực
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
10 Tháng một 2007
Bài viết
1,123
Được thích
625
Bạn tham khảo ví dụ sau
Function tach_ten(hoten)
Dim do_dai
Dim kitu
do_dai = Len(Trim(hoten))
kitu = "x"
Do While kitu <> " "
kitu = Mid(hoten, do_dai, 1)
do_dai = do_dai - 1
Loop
tach_ten = Trim(Mid(hoten, do_dai + 2))
End Function
 

vungoc

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
2 Tháng tám 2006
Bài viết
633
Được thích
2,601
Nghề nghiệp
Quản lý
Tách họ và tên

ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC TRÊN DIỄN ĐÀN VÀ ĐANG THỰC HIỆN, XIN CHIA SẺ CÙNG BẠN:

Từ file EXCEL có chứa dữ liệu bạn đang muốn tách họ và tên - bạn hãy nhấn Alt + F11 sau đó nhấn insert nhấn module dán đọan mã sau vào trong cửa sổ module:

Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)
Dim j As Integer
Name = Trim(ten)
For j = Len(Name) To 1 Step -1
If Mid(Name, j, 1) = " " Then
If lg = "1" Then
Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)
Else
Tachten = Left(Name, j)
End If
Exit For
End If
Next
End Function


SỬ DỤNG HÀM TÍNH TÁCH HỌ VÀ TÊN:
Giả sử bạn muốn tách tên ra khỏi họ và họ đệm tại ô A1 = Phạm Xuân Trường / Gõ = tachten(A1,0) / Kết quả: Phạm Xuân
Giả sử bạn muốn tách tên ra khỏi họ và họ đệm tại ô A1 = Phạm Xuân Trường / Gõ = tachten(A1,1) / Kết quả: Trường


(Nếu muốn sử dụng hàm này cho tòan excel bạn hãy đọc thêm trên diễn đàn này)

Chúc bạn thành công !
 

phamduylong

-
Thành viên đã mất
Tham gia ngày
30 Tháng mười hai 2006
Bài viết
920
Được thích
2,362
Nghề nghiệp
Giáo viên
Hàm vả thủ tục tách họ tên

Họ tên thường nhập chung 1 cột cho nhanh. Sau đó ta có thể tách riêng tên ra 1 cột. Nhưng có lúc chúng ra cần tách ra 2 cột: cột họ, cột tên. Đây là 2 làm làm công việc đó:
'======================
Function TachHo(hoten As String) As String
hoten = Trim(hoten)
If hoten = "" Then
TachHo = ""
Else
vt = InStrRev(hoten, " ", Len(hoten))
If vt = 0 Then
TachHo = ""
Else
TachHo = Trim(Mid(hoten, 1, vt))
End If
End If
End Function

'====================
Function TachTen(hoten As String) As String
hoten = Trim(hoten)
If hoten = "" Then
TachTen = ""
Else
vt = InStrRev(hoten, " ", Len(hoten))
If vt = 0 Then
TachTen = hoten
Else
TachTen = Mid(hoten, vt + 1)
End If
End If
End Function

'===================
Bạn sử dụng hàm này bình thường như các hàm khác của Excel, nhưng nếu bạn cần tách họ tên thành 2 cột riêng biệt thì bạn phải thực hiện một loạt các thao tác sau:
1. tách họ, tách tên trên 2 cột phụ
2. chèn thêm cột bên trái cột họ tên
3. Copy 2 cột họ tên mới tách và dán bằng Paste Special - Value trở về nơi cũ.
Để làm nhanh các công việc đó, bạn có thể sử dụng thủ tuc TachHoTen.
Sử dụng thủ tục này như sau:
1. Chọn tất cả các ô chứa họ tên, kể cả ô chứa tiêu đề trên đầu.
2. Chạy Sub TachHoTen.
VBA sẽ làm thay cho bạn các việc còn lại. Lưu ý bạn là số cột trong vùng chọn phải là 1, nếu lớn hơn 1 VBA không thực hiện.

'====================
Sub TachHoTen()
rd = Selection.Row
sr = Selection.Rows.Count
rc = rd + sr - 1
c = Selection.Column
sc = Selection.Columns.Count
If sc > 1 Then
MsgBox "Ban chon " & sc & " cot. Ban phai chon lai 1 cot", vbOKOnly, "Thong bao"
Exit Sub
End If
Range(Cells(rd, c), Cells(rc, c)).Insert Shift:=xlToRight
Range(Cells(rd, c), Cells(rc, c)).Insert Shift:=xlToRight
For r = rd To rc
Cells(r, c) = TachHo(Cells(r, c + 2))
Cells(r, c + 1) = TachTen(Cells(r, c + 2))
Next
Range(Cells(rd, c + 2), Cells(rc, c + 2)).Delete Shift:=xlToLeft
End Sub
'==============
Bạn có thể tham khảo trong tập tin TachHoTen.zip
 

File đính kèm

 • TachHoTen.zip
  11.6 KB · Đọc: 2,268

chibi

Thành viên tích cực
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
10 Tháng một 2007
Bài viết
1,123
Được thích
625
Bác Chibi ơi, Bác có thể giúp mình hiểu thêm 1 tí không? Mình cũng muốn tách họ tên, nhưng mình không biết Visual Basic, Bác có thể "chỉ vài chiêu" cho mình không? chỉ cần tỉ mỉ 1 chút để làm được cái tách tên mà bác chỉ ở trên thôi. Cảm ơn bác nhiều nhiều
1- Khởi động EXCEL
2- Vào VBE bằng cách Alt+F11
3- Insert Modul
4- Nhập đoạn code trên
5- Nếu cần phong cấp cho hàm thì Save với File type là AddIns, sau đó dùng chức năng Tools->AddIns để khai báo sử dụng trên mọi Workbook.
6- Sử dụng: =tach_ten(hoten) - Họ tên có thể nhập trực tiếp hoặc địa chỉ ô chứa họ tên.
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
4,424
Được thích
9,843
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Ai không biết VBA (lập trình) thì làm theo tôi như sau:

Giả sử A1 chứa "Họ và Tên".

Lấy Họ:
=LEFT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",MID(A1,LEN(A1),1)&MID(A1,LEN(A1)-1,1)&MID(A1,LEN(A1)-2,1)&MID(A1,LEN(A1)-3,1)&MID(A1,LEN(A1)-4,1)&MID(A1,LEN(A1)-5,1)&MID(A1,LEN(A1)-6,1)&MID(A1,LEN(A1)-7,1)))

Lấy Tên:
=RIGHT(A1,FIND(" ",MID(A1,LEN(A1),1)&MID(A1,LEN(A1)-1,1)&MID(A1,LEN(A1)-2,1)&MID(A1,LEN(A1)-3,1)&MID(A1,LEN(A1)-4,1)&MID(A1,LEN(A1)-5,1)&MID(A1,LEN(A1)-6,1)&MID(A1,LEN(A1)-7,1))-1)
 

tedaynui

(*_*)
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2006
Bài viết
1,877
Được thích
2,471
Chào các bạn.
Bạn có thể tách họ và tên theo cách sau.
1/ Đầu tiên bạn chọn vùng dữ liệu
2/ Sau đó vào menu Data / Text to Columns.
3/ Cửa sổ Step 1 of 3, bạn chọn Delimited, rồi chọn Next.
4/ Ở Step 2 of 3, tại mục Delimiters chọn Space rồi Next.
5/ Trong Step 3 of 3, ở hộp Destination bạn nhập địa chỉ để cho ra kết quả. Cuối cùng nhấn Finish để xem kết quả.

Thân !
 

phamduylong

-
Thành viên đã mất
Tham gia ngày
30 Tháng mười hai 2006
Bài viết
920
Được thích
2,362
Nghề nghiệp
Giáo viên
tedaynui đã viết:
Chào các bạn.
Bạn có thể tách họ và tên theo cách sau.
1/ Đầu tiên bạn chọn vùng dữ liệu
2/ Sau đó vào menu Data / Text to Columns.
3/ Cửa sổ Step 1 of 3, bạn chọn Delimited, rồi chọn Next.
4/ Ở Step 2 of 3, tại mục Delimiters chọn Space rồi Next.
5/ Trong Step 3 of 3, ở hộp Destination bạn nhập địa chỉ để cho ra kết quả. Cuối cùng nhấn Finish để xem kết quả.

Thân !
Cách này chỉ áp dụng được với số từ của họ tên bằng nhau. Họ tên ít nhất 2 từ, nhiều nhất 7, 8 từ hoặc hơn. Nếu trong danh sách có một người có tên 8 từ, Excel tách ra 8 cột. Nhặt tên ra khùng luôn !
 

tedaynui

(*_*)
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2006
Bài viết
1,877
Được thích
2,471
Chào các bạn.
Để không dùng VBA, mình có vài công thức các bạn test thử thế nào nhé.

Giả sử ô A1 có chứa "Họ Chữ lót Tên"
Lấy Họ :
=LEFT(A4,FIND(" ",A4,1))

Lấy Họ và Chữ lót :
=LEFT(A4,FIND("*",SUBSTITUTE(A4," ","*",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4," ",""))))-1)

Lấy Tên :
=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("*",SUBSTITUTE(A1," ","*",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ","")))))


Thân !
 

dvu58

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
29 Tháng tư 2007
Bài viết
298
Được thích
373
chibi đã viết:
Cách làm của tedaynui cũng rất hay, sau khi tách xong lấy ra tên không có gì phức tạp cả. Cái lợi là mọi người đều có thể làm được, không cần đến VBA.

Quá đúng.


Tôi nghĩ, cách làm của bạn tedaynui cũng hay nhưng chỉ dùng cho các trường hợp đơn giản, thông thường thôi. Chứ nếu tui có 1 danh sách hàng vài nghìn tên với độ dài khác nhau, nhiều cột mục mà áp dụng cách này bảng tính của tôi trở thành "râu tóc te tua, xồm đầu" và xin bái.... bai đấy!

Nếu muốn sort một danh sách cho dễ dàng, việc tách họ và tên là rất cần, theo tôi vẫn nên bằng cách nào đó phải có 1 đoạn code tiện ích như các bạn đã giới thiệu để có thể dùng thường xuyên, nhanh chóng, tiện lợi.
Tôi đề nghị các bạn nghiên cứu và bổ sung thêm sao cho đoạn mã này tự động chạy cái "rẹt!" từ đầu đến cuối danh sách, chứ mà ngồi mổ cò cho hết cái công thức trường giang đại hải hoặc mỗi lần thực hiện nó thì phải giở "Tự điển GPE" này ra tra (chứ nhớ sao nổi?) thì "chết toi em" luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

pxthanhcda

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng tư 2007
Bài viết
39
Được thích
39
Lấy họ:=IF(MID(A1,2,1)=" ",LEFT(A1,2),IF(MID(A1,3,1)=" ",LEFT(A1,2),IF(MID(A1,4,1)=" ",LEFT(A1,3),IF(MID(A1,5,1)=" ",LEFT(A1,4),IF(MID(A1,6,1)=" ",LEFT(A1,5),IF(MID(A1,7,1)=" ",LEFT(A1,6),LEFT(A1,7)))))))
Lấy tên đệm:=IF(LEN(A2)-LEN(B2)-LEN(D2)-2>0,MID(A2,LEN(B2)+2,LEN(A2)-LEN(B2)-LEN(D2)-2)," ")
Lấy tên thật:=IF(MID(A3,LEN(A3)-1,1)=" ",RIGHT(A3,2),IF(MID(A3,LEN(A3)-2,1)=" ",RIGHT(A3,2),IF(MID(A3,LEN(A3)-3,1)=" ",RIGHT(A3,3),IF(MID(A3,LEN(A3)-4,1)=" ",RIGHT(A3,4),IF(MID(A3,LEN(A3)-5,1)=" ",RIGHT(A3,5),IF(MID(A3,LEN(A3)-6,1)=" ",RIGHT(A3,6),RIGHT(A3,7)))))))
 

BumBum

Thành viên mới
Tham gia ngày
29 Tháng ba 2007
Bài viết
13
Được thích
14
tedaynui đã viết:
Chào các bạn.
Để không dùng VBA, mình có vài công thức các bạn test thử thế nào nhé.

Giả sử ô A1 có chứa "Họ Chữ lót Tên"
Lấy Họ :
=LEFT(A4,FIND(" ",A4,1))

Lấy Họ và Chữ lót :
=LEFT(A4,FIND("*",SUBSTITUTE(A4," ","*",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4," ",""))))-1)

Lấy Tên :
=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("*",SUBSTITUTE(A1," ","*",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ","")))))


Thân !

Cách dùng này rất hay đó các bạn, phần lấy tên rất OK.
Mình bổ sung thêm phần lấy họ và lót (sau khi đã lấy được tên) thì làm như sau cho gọn:
=LEFT(A1,LEN(A1)-LEN(ô chứa tên)-1)
 

tedaynui

(*_*)
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2006
Bài viết
1,877
Được thích
2,471
daerty5 đã viết:
em cần tách họ và tên ra hai cột khác nhau xin các anh chị chỉ bảo, em cần phải dùng hàm gì vậy ?

đây là dữ liệu, em cần hướng dẫn gấp lắm xin các anh chi nhanh dùn
View attachment 2380
Chào bạn
Bạn tìm trên diễn đàn có rất nhiều bài nói về vấn đề này.
Có thể dùng VBA hoặc dùng hàm. Dùng hàm cũng có rất nhiều cách và đây là 1 trong các cách :
VD : Ô A2 chứa chuỗi họ và tên
Họ lót ==LEFT(A2,FIND("*",SUBSTITUTE(A2," ","*",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))))-1)
Tên ==RIGHT(A2,LEN(A2)-LEN(B2)-1)

TDN
 

dmtdmtbb

Biệt danh: xDelx
Tham gia ngày
24 Tháng năm 2007
Bài viết
306
Được thích
438
Ok có ngay !!!

- Tải cái này về và xem hướng dẫn kèm theo để cài đặt.
- Chạy ếch xèo lên vào Format -> TiengViet-TCVN -> Tach gop ho ten.
- Chý ú : Insert thêm 1 cột để phần tên tách ra không đè lên cột bên cạnh.

View attachment 2384
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Tu Anh

Thành viên mới
Tham gia ngày
31 Tháng mười hai 2006
Bài viết
46
Được thích
15
Macro tách chuỗi

Bạn dùng thử Macro mình làm xem. Cái này có thể tách chuỗi bất kỳ bằng cách chọn ký tự làm mốc tách. Chú ý trong ô chọn mốc tách chỉ đánh 1 ký tự thôi nhé ví dụ +, -, " " (Ký tự trống), â, ô....)*&^))*&^)


!$@!!!$@!!!$@!!!$@!! Ê mọi người đừng tải file ở đây nữa, nghe nói có virus. Chuyển sang cuối trang 2 tải file khác mình đã tải lên rồi, nhớ kiểm tra kỹ virus, nếu cần nhắn tin cho mình mình gửi code cho.
 

File đính kèm

 • Tach chuoi.zip
  383.5 KB · Đọc: 611
Lần chỉnh sửa cuối:

tedaynui

(*_*)
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2006
Bài viết
1,877
Được thích
2,471
Tu Anh đã viết:
Bạn dùng thử Macro mình làm xem. Cái này có thể tách chuỗi bất kỳ bằng cách chọn ký tự làm mốc tách. Chú ý trong ô chọn mốc tách chỉ đánh 1 ký tự thôi nhé ví dụ +, -, " " (Ký tự trống), â, ô....)*&^))*&^)
Cám ơn bạn
Bạn làm giao diện tuyệt đẹp đấy nhưng có vài góp ý nhỏ :
- Cái mặt cười màu vàng không thể hiệu lực trên máy khác, chỉ có hiệu lực trên máy của bạn vì nút đó bạn tự tạo và gán cho nó 1 macro
- Sao dung lượng file gần 1Mb, có vẻ lớn đấy (vì data không có - nguyên nhân là do Form có chèn hình đã quá)
- Khi tách chuỗi thì cần xử lý chuỗi luôn :
Nguyễn___Thanh_Sơn --> Nguyễn_Thanh --- Sơn
Cần bỏ bớt các khoảng trắng thừa.
- Có Form đẹp và hoành tráng nhưng chỉ tách nội dung 1 ô, vậy có thể chỉnh lại để có thể tách hàng loạt không ?
Thanks

TDN
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia ngày
6 Tháng tám 2006
Bài viết
3,262
Được thích
3,778
Tu Anh đã viết:
Bạn dùng thử Macro mình làm xem. Cái này có thể tách chuỗi bất kỳ bằng cách chọn ký tự làm mốc tách. Chú ý trong ô chọn mốc tách chỉ đánh 1 ký tự thôi nhé ví dụ +, -, " " (Ký tự trống), â, ô....)*&^))*&^)
File của bạn có virus và rất nhiều name lỗi. Vì vậy mình không kịp thấy bạn đã làm gì vì Anti nó diệt mất rồi.

1183404641.jpg


Mong gửi lên File sạch nhé.

Thân!
 
D

digita

Guest
daerty5 đã viết:
em cần tách họ và tên ra hai cột khác nhau xin các anh chị chỉ bảo, em cần phải dùng hàm gì vậy ?

đây là dữ liệu, em cần hướng dẫn gấp lắm xin các anh chị chỉ nhanh dùm
View attachment 2381

Chào bạn

Thí dụ ở ô A1 bạn có tên Trần Văn Xoài.

Tách họ trong ô B1 thì dung =LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1)

Phần tên còn lại ghi qua C1 bằng phương thức =RIGHT(A1,LEN(A1)-LEN(B1)-1)

Mến
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Tu Anh

Thành viên mới
Tham gia ngày
31 Tháng mười hai 2006
Bài viết
46
Được thích
15
Xin lỗi các bạn nhé, máy mình biết là bị nhiễm virus nhưng đã sử dụng cá phần mềm diệt virus vẫn không diệt được. Mình cũng mới tham gia diễn đàn, hôm trước có việc cần tách chuỗi nên tập tọe làm thử, thấy có bạn hỏi nên post lên để mọi người tham khảo thôi. Mong mọi người tiếp tục chỉ bảo. Mình sẽ tìm cách sửa để có thể tách một loạt các ô chọn, nhưng mình bận đi làm ít khi về nhà để lên mạng nên chưa thể làm ngay được. Và mình cũng sẽ bỏ bớt các hình nền để file đỡ nặng. Cám ơn các bạn đã góp ý.
 
Top Bottom