lien quan

  1. D

    Tìm số lượng với các tiêu chuẩn liên quan với nhau

    Xin chào các pro, em có bài toán này trên excel mà vẫn chưa có lời giải. Ví dụ trong các nhà kho có chứa hoa quả gồm cam quýt xoài táo….vv Trong đó có các Thùng + một số túi hoa quả + một ít quả rơi vãi trên sàn. Trong mỗi Thùng, mỗi loại túi thì chứa các túi hoa quả theo tiêu chuẩn trên file...
Top Bottom