code vba

  1. Yến Như tt

    CODE VBA THAM CHIẾU ĐẾN VÙNG TÌM KIẾM

    Chào mọi người, mình là người mới tìm hiểu về VBA nên còn cùi bắp lắm. Mong mọi người giúp đỡ với code tìm kiếm. Dựa vào Bảng giá ở cột N, tìm đến vùng tham chiếu. Với vùng tham chiếu được đặt tên ứng với từng bảng giá. Ví dụ: với bảng giá DHHE5 và loại hàng BT, mình sẽ tìm đến bảng được đặt tên...
Top Bottom