Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  em đính chính lại là bài toán của em như ý của VietMini nêu ở trên: mang(1) = "a: 1-2, 8-10" mang(2) = "b: 3-5" mang(3) = "c: 6-7" Nhờ anh hỗ trợ giúp thêm giúp em ạ
 2. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  Cảm ơn anh batman1, và các anh đã hỗ trợ. code của anh Batman1 thì đã giải quyết bài toán của em. trân trọng,
 3. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  Dạ đúng như anh nói: "trọng điểm là em muốn hình thức của đầu ra". Em muốn xác định vị trí đầu cuối của các giá trí giống nhau liên tiếp. - Trong bài này em muốn xác định vị trí của giá trị a => như vậy có 2 phân đoạn đó là 1;2 và 8;10 - tương tự cho những trường hợp khác
 4. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  Em suy đã suy nghĩ nhiều rồi mà chưa tìm ra thuật toán, nhờ các anh hỗ trợ thêm ạ 1579225276 nhờ anh Ba Te giải đáp giúp
 5. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  dạ thưa anh, Input và output như sau ạ: Cho i chạy từ 1 đến 10 nếu: i=a thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị a tức là j=1; 2 và 8; 10. i = b thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị b tức là j=3; 5 i = c thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị c tức là j=6; 7 1579224832 dạ...
 6. S

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  Nhờ các anh giải đáp giúp em thuật toán này trong VBA: Cho i chạy từ 1 đến 10 nếu: i=a thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị a tức là j=1; 2 và 8; 10. i = b thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị b tức là j=3; 5 i = c thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị c tức là j=6; 7...
 7. S

  Chèn nhiều block có tên khác nhau từ excel

  exexCho mình xin file excel và cad được không, mình làm tương tự mà không được, Cảm ơn
Top Bottom