Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Xin biểu tính toán tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ

    Có anh chị nào có biểu tính toán về tinh giản biên chế theo Nghị định 108 cho Em xin với ạ. E cảm ơn!
Top Bottom