Kết quả tìm kiếm

 1. khieukienag

  Cộng nhiều file vào một file

  Chào gia đình GPE Tôi có một file huyện và nhiều file xã có cùng cấu trúc. Xin các bạn giúp viết code để cộng ô B3 của các xã vào ô B3 của huyện, các ô còn lại tội sẽ copy thủ công. . Xin cám ơn
 2. khieukienag

  Tính tỉ lệ hương hưu

  Chào gia đình GPE Tôi có lập Phiếu cá nhân Xin các bạn giúp viết công thức vào các ô B7, D7, và nhất là ô B8 (Tỉ lệ lương hưu). Các bạn có thể thêm bảng phụ tùy ý miễn làm sao có kết quả Tỉ lệ lương hưu. Xin cám ơn
 3. khieukienag

  Tính ngày nghỉ hưu

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến đủ 62 tuổi và 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ...
 4. khieukienag

  Cộng các file

  Tôi đang tự học VBA, xin được giúp về viết Code: Tôi có 3 file của 3 lớp: 1A.xls, 3A.xls, 5A.xls và 1 file: Truong.xls Xin giúp viết code để: 1) Tại A1 của file Truong.xls là tổng các ô A1 của 3 lớp trên. 2) Nếu được xin phát triển thêm: nếu có thêm 1 lớp...
 5. khieukienag

  Biên bản chuẩn quốc gia theo QĐ 32

  Vì công việc, tôi có làm biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1. Xin gửi để các bạn tham khảo và góp ý. Cảm ơn.
 6. khieukienag

  Copy một file ra nhiều file

  Tôi có một file mau.xls. Nay muốn copy ra 9 file có tên theo qui luật từ 1 đến 9 (mau1.xls ... mau9.xls). Xin giúp đỡ
 7. khieukienag

  Hàm điền cặp năm liên tục 2008-2009, 2009-2010...

  Tại A1 tôi nhập 2008-2009 Thì B1 sẽ là 2009-2010 thì C1 sẽ là 2010-2011 thì D1 sẽ là 2011-2012. Xin giúp! --------------- OverAC: xin chú ý vấn đề đặt tên đề tài bác nhé
 8. khieukienag

  Ý kiến thành viên

  Là thành viên mới nên có nhiều lúng túng, xin các bạn thứ lỗi. 1. Tôi học được nhiều điều ở GPE nhưng muốn khen, muốn cảm ơn một thành viên nào đó thì thao tác rất lúng túng. Không biết GPE sống bằng gì? Muốn ủng hộ tiền để nuôi sống trang WEB thì không...
Top Bottom