Kết quả tìm kiếm

  1. thanhngoc2012i

    Tạo Form cho File Quản lý sản xuất

    Mình cũng mới làm về bên quản lý sản xuất. Muốn biết file để lập kế hoạch sản xuất cho 22 máy tiện CNC trong xưởng. Mà chưa biết làm thế nào. ~~
Top Bottom