Kết quả tìm kiếm

 1. vanthinh3101

  Dùng hàm để dò tìm trả kết quả nhiều dòng

  Công thức cho ô H5: Excel 2003 và 2007: =IF(COUNTIF($B$4:$B$18;$G$5)>=ROW($A1),SMALL(IF($B$4:$B$18=$G$5,$C$4:$C$18),ROW($A1)),"") Ctrl+Shift+Enter, Fill xuống Excel 2010 trở lên: =IFERROR(AGGREGATE(15,6,$C$4:$C$18/($B$4:$B$18=$G$5),ROW($A1)),"") Enter, Fill xuống
 2. vanthinh3101

  Hàm Offset trả về nhiều giá trị

  Tại ô G4, bạn chọn Data/Data Validation/Data Validation. Hộp thoại Data Validation hiện ra, tại tab Settings: - Mục Allow chọn List - Mục Source điền công thức sau: =OFFSET($A$4,0,0,COUNTIF($B:$B,$B$4))
 3. vanthinh3101

  Mọi người giúp em tìm công thức tính "thành tiền" sản phẩm theo từng tháng và năm với

  Thêm 2 cột phụ Tháng và Năm tương ứng với ngày. Sử dụng Pivot Table để có bảng kết quả mong muốn. Chúc bạn thành công.
 4. vanthinh3101

  Tách số theo điều kiện rồi tính tổng trong chuỗi không cố định

  Đây là hàm tự tạo, sử dụng VBA. Nếu bạn chưa có kiến thức về VBA thì tôi không thể giải thích nổi. Trước hết, bạn học cách sử dụng: - Công thức tính tổng với điều kiện theo tên Method =SUM_Quantity_Method(Vùng chứa toàn bộ dữ liệu kết quả bán hàng;Tên Method) - Công thức tính tổng với điều kiện...
 5. vanthinh3101

  Tách số theo điều kiện rồi tính tổng trong chuỗi không cố định

  Bạn tham khảo thêm, cũng tương tự như bài của bác @Ba Tê , sử dụng UDF
 6. vanthinh3101

  Macro thay thế mail merge >> export thành file PDF

  Gửi bạn tham khảo. Cách sử dụng: - Bạn lập danh sách Invoice cần tạo file pdf và điền vào cột X sheets("Relates"), từ ô X3 trở đi và Click button Print_Invoice - Yêu cầu: các dòng thông tin của 1 hóa đơn phải liền kề nhau, không được tách rời, cách quãng. Sub Print_Invoice() Dim lR As Long...
 7. vanthinh3101

  Lọc dữ liệu trong google sheet

  Rất tiếc bạn nhé, tôi không rành về mảng google sheet. Bạn nên hỏi anh @yeudoi về vấn đề này, 1 người chuyên sâu về google sheet.
 8. vanthinh3101

  Tính số giờ tăng ca từ máy chấm công

  Bạn hỏi thế này thì không ai trả lời nổi đâu. Bạn cần cung cấp chi tiết sau: 1. Giờ vào, giờ ra đúng quy định là như thế nào? 2. Thế nào gọi là tăng ca? - Đến giờ về theo quy định nhưng làm thêm? - Đến sớm so với giờ vào và làm? 3. Làm thêm có tính tròn giờ không? Ví dụ: làm thêm trên 60...
 9. vanthinh3101

  Xin cách làm file excel quản lý lịch trình xe vận tải du lịch

  File ở bài đó luôn còn gì bạn. Bạn tải về là xong thôi.
 10. vanthinh3101

  Hà Nội - Đăng ký tham dự sinh nhật Giaiphapexcel 13 ngày 23/6/2019

  Lâu rồi em không bài viết trên này. Nhưng dịp sinh nhật vẫn xin được tham gia ạ.
 11. vanthinh3101

  Mở Sheet bị ẩn trong excel

  Xin phép chen ngang chút. File này chậm như vậy chắc là do nhiều công thức quá, chắc là chỗ cột có công thức Sumif() Có lẽ bạn nên tìm phương án nào để giảm tải cho file.
 12. vanthinh3101

  In chấm công từng nhân viên

  Gửi bạn tham khảo cách sử dụng VBA. Sheets("Template") là sheet sẽ sử dụng để in.
 13. vanthinh3101

  Giúp mình về lọc hàm ký tự trong chuỗi với ạ

  Nếu máy tính có cài đặt .NET Framework thì có thể dùng hàm tự tạo sau: Function JoinUniqueText(Delimiter As String, Ignore_Blank As Boolean, Sort As Boolean, ParamArray Arr() As Variant) As String Dim sArr, Tmp, Item, Res(), ArrList As Object Set ArrList =...
 14. vanthinh3101

  Tách tên ra khỏi số điện thoại

  Góp vui bằng công thức: L3=OFFSET(A1,(ROW(A1)-1)*5,) K3=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(N3," ",REPT(" ",100)),100))
 15. vanthinh3101

  đếm số lần xuất hiện của 1 từ trong 1 cột dữ liệu( mỗi dòng trong cột là 1 chuỗi ký tự)

  Công thức bài #2 là đơn giản, gọn nhẹ nhất rồi. Xin phép góp vui: C2=SUMPRODUCT(--ISNUMBER(SEARCH(B2,$A$2:$A$83)))
 16. vanthinh3101

  Nhờ VBA cho nhiều file excel

  Em xin phép bác @HieuCD để trả lời chỗ này: - Dic trong trường hợp này được sử dụng để tổng hợp giá trị của các Key duy nhất. - Các Key duy nhất trong 1 file nhưng có thể tồn tại trong các file khác nhau. --> sau khi duyệt qua từng file cần phải xóa toàn bộ dữ liệu để làm mới Dic.
 17. vanthinh3101

  Nhờ VBA cho nhiều file excel

  Bài #2 đã có câu trả lời cho bạn rồi. Tôi góp vui 1 chút. Vẫn là copy file này vào cùng thư mục với 300 file bạn cần thao tác và chạy code Sub GPE() 'Dim FSo As Scripting.FileSystemObject 'Set FSo = New Scripting.FileSystemObject Dim FSo As Object Set FSo =...
 18. vanthinh3101

  Copy dữ liệu từ nhiều cột sang 1 cột với điều kiện khác nhau

  Bài này mà dùng hàm hay công thức thì rất khó, tôi không làm được. Nhưng VBA thì có thể, bạn nên nhờ Mod chuyển bài này qua box Lập trình. Lưu ý bài #2 đang vi phạm nội quy của diễn đàn Bạn tham khảo: Sub TransferData() Dim sArr(), Res(1 To 10000, 1 To 6) Dim I As Long, J As Long, K As...
 19. vanthinh3101

  Các Anh/Chị giúp e hoàn thiện bảng tính lương này với nhé

  Thông tin bạn đưa chưa đầy đủ để tính Đơn giá. - Trong bảng quy định có thể hiện đơn giá tương ứng với từng trọng lượng, nhưng trong Bảng tính không có --> thiếu thông tin để xác định đơn giá. - Có nhiều mức đơn giá khác nhau theo bậc thang nhưng chỉ có 1 ô thể hiện đơn giá trong Bảng tính -->...
Top Bottom