Kết quả tìm kiếm

 1. Ba Tê

  Nhặt ra số hóa đơn bị hủy bỏ tương ứng với ký hiệu và quyển hóa đơn từ các sheet chi tiết

  File không "bảo hành", không bẫy lỗi. Chúc ăn tết Nguyên Đán vui vẻ.
 2. Ba Tê

  Nhặt ra số hóa đơn bị hủy bỏ tương ứng với ký hiệu và quyển hóa đơn từ các sheet chi tiết

  Sẵn viết code thì lấy kết quả luôn cho 9 cột (Từ G đến O) luôn được không?
 3. Ba Tê

  xóa dữ liệu trùng của 2 cột trong excel

  Bạn xem lại chuyên mục mà bạn đăng bài!
 4. Ba Tê

  Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

  Bạn đưa cái file cụ thể với kết quả mẫu muốn có lên đi. Nhìn cái hình thì viết code vào đâu?
 5. Ba Tê

  Sắp xếp và thêm dữ liệu

  Chú ý giao tiếp đừng viết tắt (đc), đừng xài tiếng "ba rọi" (hi). Hà tiện công gõ vài ký tự thì làm sao nhờ người khác gõ hàng ngàn ký tự trong VBA cho bạn.
 6. Ba Tê

  Sắp xếp và thêm dữ liệu

  Bạn yêu cầu "gợi ý" mà. "- Thêm 1 dòng kết quả: "END" khi kết thúc 1 cột " Dòng lệnh này đưa xuống cuối mục 3/ Có cột toàn là "-" không biết muốn kết quả ra sao. Tôi làm được mới dám "gợi ý" cho bạn. Cố lên đi.
 7. Ba Tê

  Chọn vùng dữ liệu có dòng cuối thay đổi

  Thử sửa Range("N4:N(r)") thành Range("N4:N" & r) xem sao.
 8. Ba Tê

  Sắp xếp và thêm dữ liệu

  Tạo 1 mảng Kết quả. 1/ Duyệt từng cột sheets "Data" từ cột B, dòng 1 sang phải, lấy mã "Name" 2/ Duyệt từng dòng sheet "Masothamchieu", lấy ID, Mso. - Thêm 1 dòng kết quả: "ID" - Thêm 1 dòng kết quả: "Name" 3/ Duyệt từng dòng sheet "Data" - Nếu dữ liệu của dòng - cột khác "-" thì thêm 1 dòng kết...
 9. Ba Tê

  /-)ã nhận được gói quà quí giá từ BĐH GPE.COM

  Tôi cũng vừa nhận được 1 món quà nhỏ, xinh xinh. Xin cảm ơn BQT giaiphapexcel.com.
 10. Ba Tê

  Nhờ hướng dẫn cách viết code chia nhóm có điều kiện

  Mỗi nhóm không được trùng cột A, như vậy có thể có nhóm không đủ 1000, thậm chí chỉ có 1 dữ liệu cột A.
 11. Ba Tê

  Hàm lọc theo điều kiện

  Lỗi do kiểu dữ liệu của bạn không đúng quy luật. Ví dụ C20 sheet Data36 là "20T1/30/T2 4 3.5", sau số 20 không phải là dấu cách, không phải là dấu "/", cũng không phải là dấu "(". Công thức của bạn trong cột H sheet Data36 cũng không tìm được. "Cột C là các dạng chuỗi: 27 6 4.1 -> loại này lọc 2...
 12. Ba Tê

  Hàm lọc theo điều kiện

  Cho "tanh bành té bẹ" luôn.
 13. Ba Tê

  Hàm lọc theo điều kiện

  Vẫn còn trường hợp 2 ký tự đến dấu "(" chứ không phải "/", dòng 834 sheet Data36: 44(T1) 3 3.6 Thường thì viết Code xong lại thêm yêu cầu thì Code càng "lu xu bu" thêm. Bạn kiểm tra lại kết quả xem.
 14. Ba Tê

  Hàm lọc theo điều kiện

  Cột C sheet Data36 đâu phải là Number làm sao so sánh?
 15. Ba Tê

  Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA

  Code này mà Copy Paste một lần hàng trăm ô thì hơi bị "Rùa". Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Nhom(), Cll As Range, r As Long Nhom = Sheet1.Range("c5", Sheet1.Range("d10000").End(xlUp)).Value If Target.Column = 5 And Target.Row > 6 Then For Each Cll In Target...
 16. Ba Tê

  Cao nhan nao chi em Cách sum cột qtreq bẳng tính đính kem dưới với !

  Người Việt Nam bây giờ đọc không hiểu.
 17. Ba Tê

  Tách kí tự ra khỏi chuỗi không thống nhất

  Anh 9 "chơi chiêu" kỳ quá, đã "cót két" mà còn "chơi" hàm Excel. Không dùng mảng thì "chơi" kiểu này cũng được nè: Public Sub Tach() Dim Rng As Range, Cll As Range Set Rng = Range("A2", Range("A50000").End(xlUp)) For Each Cll In Rng Cll.Offset(, 2) = Mid(Cll, InStrRev(Cll, " ") + 1...
 18. Ba Tê

  Lọc mã duy nhất theo màu

  Nếu là tôi thì thêm 1 cột phụ, muốn gì thì đánh dấu "gì đó" vào cột này khỏi tốn công tô màu.
 19. Ba Tê

  Lấy danh sách qua các sheet

  - Đã hiểu ý muốn của người hỏi, nhưng phải thay đổi 1 chút về tiêu đề cột và tên sheets để có thể lấy dữ liệu về đúng sheet. - Dữ liệu quá "thô" (chỉ có 1 đơn vị), chưa hiểu chính xác được "mỗi đơn vị chỉ lấy 1 tên, lấy hết các đơn vị mới quay lại lấy tên thứ 2 ạ..... ", chẳng biết số luợng...
Top Bottom