Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Tạo lịch làm việc bằng file Excel

    Chào các bạn, Mình có 1 task khá khó mà phải làm bằng excel như sau: mình sẽ làm 1 cái bảng phân công việc làm cho team mình gồm 18 người theo các tiêu chí sau: - Task: mình sẽ có 3 loại : QC, CT, CT-a - User: mình sẽ có danh sách 18 user - Project: mình sẽ có danh sách P1-> P6 Yêu cầu của...
Top Bottom