Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Tính tổng từng đoạn với nhiều đoạn

    Chào tất cả mọi người! Mình có một bảng theo dõi doanh số bán hàng, cần tính tổng số thùng hàng mà mỗi khách hàng đã mua tại cột "Số thùng" như file đính kèm. Vấn đề ở chỗ, danh sách mình theo dõi có rất nhiều khách hàng, nếu tính tổng theo hàm SUM cho từng khách hàng thì mất rất nhiều thời...
Top Bottom