Kết quả tìm kiếm

 1. leonguyenz

  Tìm cách chia 1 số >=2100, chia cho 1200 và số dư còn lại

  Nội dung không ăn nhập với tiêu đề, và hình như "như hình" không có. Bạn dùng hàm MOD để lấy phần dư, cú pháp: =MOD(số chia, số bị chia)
 2. leonguyenz

  Tìm giải pháp dò tìm theo cột và theo hàng

  Bạn dùng hàm HLOOKUP để dò tìm chính xác (đối số thứ tư hàm HLOOKUP là FALSE) khoảng cách dựa theo tên khách hàng. Lấy kết quả này là giá trị dò tìm cho hàm VLOOKUP ở bảng chi phí vận chuyển, phần này dò tương đối (đối số thứ tư hàm VLOOKUP là TRUE). Tham khảo hàm VLOOKUP
 3. leonguyenz

  HÀM VLOOKUP

  VLOOKUP Hàm VLOOKUP sẽ dò tìm một hàng (Row) chứa giá trị mà bạn cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu (chữ V trong VLOOKUP có nghĩa là Vertical), nếu tìm thấy, nó sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột mà bạn đã chỉ định trước. Cú pháp...
 4. leonguyenz

  Sử dụng hàm VLOOKUP bị lỗi #N/A

  Sử dụng hàm LARGE để xếp hạng là chưa ổn trong bài của bạn. Ví dụ: Nên sử dụng hàm RANK, nếu xem xét trùng điểm thì sử dụng thêm COUNTIF. Nên sử dụng sheet "TH tiểu ban" để xếp hạng.
 5. leonguyenz

  Cụm từ nào đúng chính tả: "Kẽ cổ hữu" hay "kẻ cố hử"?

  Em sửa và có ghi chú lại trên bài #1 ạ.
 6. leonguyenz

  Tạo hộp thoại Inputbox bằng tiếng Việt cho VBA trong word

  Bạn tham khảo hàm UniConvert (anh ndu96081631 viết) Function UniConvert(ByVal Text As String, ByVal InputMethod As String) As String Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long UniConvert = Text VNI_Type = Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65"...
 7. leonguyenz

  Tăng lương cho nhân viên

  Nếu công ty có quy định, thì nên lập 1 bảng gồm có số năm làm việc, hệ số tăng lương. Sau đó bạn dùng hàm VLOOKUP dò tìm dựa và số năm làm việc của NV để lấy hệ số tăng lương trong bảng đó.
 8. leonguyenz

  Tăng lương cho nhân viên

  Bạn tham khảo hàm DATEDIF Công thức cho trường hợp của bạn: =DATEDIF(ngày vào làm, ngày hiện tại,"y") * 0.2 Ngày hiện tại hoặc ngày lên lương cụ thể nhé.
 9. leonguyenz

  cho minh hỏi cách in excel

  Bạn kiểm tra có check vào Row and column headings hay không nhé. Nếu có thì bỏ check.
 10. leonguyenz

  HÀM EOMONTH (Excel 2007+)

  Cảm ơn anh đã góp ý! Theo em thì bài #5 không có gì "đả kích". Nội dung bài #5 nói về làm tròn của kết quả hàm tự tạo bài #4 Em không thấy nói làm tròn đối số Months
 11. leonguyenz

  HÀM EOMONTH (Excel 2007+)

  Tôi phục hồi lại bài viết #3 theo hiện trạng ban đầu, để mọi người cùng tranh luận. Lưu ý giúp: các tranh luận tập trung về phân tích giải thuật, các vấn đề liên quan đến hàm EOMONTH, những vấn đề không liên quan vui lòng không viết trong bài viết này. Chân thành cảm ơn các đóng góp của mọi...
 12. leonguyenz

  Thêm 1 đường kẻ nằm ngang vào 1 đồ thị cho trước

  Chèn 1 trường mới, ví dụ tên trường Line25 Thay đổi biểu đồ Line
 13. leonguyenz

  xin giúp đỡ chuyển String thành ký tự đơn và tìm ô có tất cả các ký tự đơn

  Bạn tìm hiểu hàm MID, LEFT, RIGHT để tách ký tự, nếu tách từng ký tự 1 thì dùng hàm MID. Để tìm kiếm 1 chuỗi trong các ô, bạn có thể dùng hàm COUNTIF. Nếu dùng VBA thì dùng vòng lặp để duyệt từng ký tự trong chuỗi, dùng những hàm như: Like, InStr, ... Bạn gửi file và cho vài ví dụ cụ thể để dễ...
 14. leonguyenz

  Xác định ô chứa chuỗi ngắn hơn trong danh sách có sẵn

  Bạn đưa file lên sẽ rõ hơn là 1 hình ảnh. Để kiểm tra chuỗi "mẹ" (tạm gọi vậy) có trong danh sách tập hợp chuỗi "con", bạn tìm hiểu hàm SEARCH mảng. Ví dụ đặt hàm SEARCH trong công thức dò tìm LOOKUP mảng: =Lookup(2,1/Search("*"& danh sách con &"*", chuỗi mẹ), danh sách con) Nếu tìm thấy thì trả...
 15. leonguyenz

  Giúp đỡ tự tạo hàm Tìm giá trị gần nhất.

  Nếu dùng công thức, O5: =LOOKUP(10^10,B5:M5)
 16. leonguyenz

  Chuyển đổi thời gian

  Bạn tìm hiểu hàm TIME và hàm RANDBETWEEN. Ví dụ: =TIME(16,RANDBETWEEN(0,29),RANDBETWEEN(0,59)) => Sẽ cho kết quả 16 giờ, số phút bất kỳ từ 0 đến 29, số giây bất kỳ từ 0 đến 59. Sau khi dùng công thức xong, value lại giá trị.
 17. leonguyenz

  Xuống dòng trong vùng gộp của excel

  Thử công thức sau: =upper(LEFT(B3,FIND("và",B3)-1)&CHAR(10)&RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("và",B3)+1))
 18. leonguyenz

  Xin hàm tự tạo giúp phát hiện một ô có phải là công thức hay không

  Tôi đã xóa các bài viết không theo chủ đề. Mong những thành viên tham gia thảo luận tuân thủ Nội quy diễn đàn. Trân trọng!
 19. leonguyenz

  Xin hướng dẫn vẽ biểu đồ cột 1 Series có độ chênh lệch lớn.

  Thêm dữ liệu phụ và No Fill trên biểu đồ
 20. leonguyenz

  Xin các cao thủ giúp tự động đánh số thứ tự cho các đối tượng cùng chung 1 yếu tố

  Tham khảo hàm COUNTIF và cách đánh số thứ tự.
Top Bottom