Kết quả tìm kiếm

  1. I

    Hỏi cách lọc và hạn chế tên Tháng theo tên Quý - dùng Data Validation

    Kính các bác giúp đỡ em vụ này với ạ! Em muốn giới hạn số tháng theo các Quý dùng Data Validation, chẳng hạn như: - Quý I: chỉ hiện ra tháng 1, 2, 3 ... - Quý IV: chỉ hiện ra tháng 10, 11, 12 Em đã chuẩn bị sẵn file như đính kèm, gồm 2 sheets, sheet Report là ra kết quả, còn sheet...
  2. I

    Hỏi: Lọc dữ liệu theo 3 tiêu chí, sau đó chuyển dữ liệu đã lọc sang sheet khác!

    Lọc dữ liệu theo 3 tiêu chí, sau đó chuyển dữ liệu đã lọc sang sheet khác! Kính thưa các cao thủ Excel và VBA, Sau khi đọc rất nhiều các thởt (thread) của các bác, em vẫn chưa tìm ra cách để xử lý tình huống rất phức tạp này của em. Chả là em có 1 file thống kê Database về tình hình cho vay...
Top Bottom