Kết quả tìm kiếm

  1. R

    VBA tách dữ liệu từ 1 file tổng ra thành từng file theo điều kiện đơn vị

    Cảm ơn vanthinh3101 nhiều. Khi mình chạy macro thì chỉ lấy được 1 dữ liệu ban đầu, ví dụ như đơn vị 4 có 3 dòng dữ liệu nhưng khi chạy chỉ lấy được dữ liệu ban đầu. Bạn có cách nào lấy được luôn 2 dòng dữ liệu còn lại không.
  2. R

    VBA tách dữ liệu từ 1 file tổng ra thành từng file theo điều kiện đơn vị

    Em có 1 file tổng hợp theo file đính kèm (em sưu tầm trên mạng), VBA của file thao tác filter theo đơn vị và sau đó copy vào 1 file khác (vẫn còn filter và danh sách vẫn còn) và gửi mail cho đơn vị theo danh sách. Nhưng giờ em muốn thay đổi là copy dữ liệu ra 1 file khác chỉ có dữ liệu của 1 đơn...
Top Bottom