Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hàm vlookup

    Các bạn ơi, cho mình hỏi, khi mình dùng hàm vlookup mình thấy 2 tên giống nhau mà sao vlookup cứ ra NA. Bạn Lê Hương đã giúp mình dùng hàm Trim, nhưng vẫn còn rất nhiều dòng mình thấy tên giống hệt nhau nhưng nó lại ra NA.
  2. M

    Pivot Table

    Các bạn cho mình hỏi, mình không muốn hiện lên cái dòng có ghi chữ Total thì làm sao. Mình cảm ơn. Mình gửi file lên mà nặgn quá nó không được nên mình gửi hình nha. Mong các bạn giúp đỡ.
Top