Kết quả tìm kiếm

 1. ndu96081631

  Có cách nào mở được 02 File Excel trên máy tính bảng galaxy samsung

  Làm việc với office mà dùng hệ điều hành Android là thua rồi
 2. ndu96081631

  Hỏi về hàm định dạng ngày tháng

  Bài này dùng Custom Format + Conditional Formating sẽ gọn hơn là dùng công thức Xem file
 3. ndu96081631

  Lỗi vỡ ảnh khi chèn ảnh vào Image trong Form Excel

  Cũng định gợi ý một cái "phần mềm" 3.5 tr (để có hoa hồng) mà nghe tác giả nói "mắc" nên "nín" luôn
 4. ndu96081631

  Giúp sửa lỗi ảnh tự thay đổi!!

  Thấy vầy cũng được: Sub Test() ActiveSheet.UsedRange.Replace "=SUPERSHEETA(", "'=SUPERSHEETA(", xlPart, , False End Sub
 5. ndu96081631

  Cần giúp: Chèn tự động ảnh vào comment trên excel

  Ngắn gọn vầy đi: Private Sub Image2Comment(ByVal PicPath As String, ByVal PicCel As Range) Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") On Error Resume Next PicCel.Comment.Delete If fso.FileExists(PicPath) Then On Error GoTo 0 PicCel.AddComment vbLf...
 6. ndu96081631

  Tạo sheet mới bằng macro

  Code sai nguyên tắc. Lý ra phải kiểm tra sự tồn tại của sheet rồi mới thêm sheet chứ không phải thêm bừa rồi sao đó thấy bị "dư" lại xóa đi Thêm nữa là xem lại chỗ này: Format(Now() + i - 1, """Thang ""mm-yyyy") Có gì đó... sai sai
 7. ndu96081631

  [Hỏi] Cách khai báo biến toàn cục trong VBA

  Thì khai báo nó là BIẾN đi, sao cứ phải HẰNG mới chịu vậy? Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải là HẰNG thì... vẫn có cách: Khai báo giống bài 17, lúc dùng ta chịu khó chia hằng cho 24
 8. ndu96081631

  [Hỏi] Cách khai báo biến toàn cục trong VBA

  Đã là HẰNG SỐ thì phải là một con số cụ thể chứ không thể thông qua hàm kiểu đó được Ví dụ thế này thì được: Sub Bien_toan_cuc() Public Const T6 = 6 Public Const T7 = 7 Public Const T9 = 9 ........ End Sub
 9. ndu96081631

  Hàm trừ có chữ trong excel

  Lâu lâu lại có trò vui cho anh em đỡ buồn ngủ hen
 10. ndu96081631

  Tìm kiếm texbox trong listbox

  Bên đây có rồi: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/t%E1%BA%A1o-1-textbox-%C4%91%E1%BB%83-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-b%E1%BA%A5t-k%E1%BB%B3-n%E1%BB%99i-dung-trong-lisboxt-tr%C3%AAn-c%C3%B9ng-1-userform-trong-vba.138875/
 11. ndu96081631

  Trích xuất đoạn VBA trong file Excel trong thành addin để sử dụng cho các file khác

  Cái tên"foxz" thì đúng là virus nhưng module đó chỉ còn mỗi cái tên mà không có tí code nào bên trong. Có nghĩa là con virus đó chỉ là con hổ giấy, hoàn toàn vô hại Có vẻ như bạn quá tin tưởng vào chương trình anti virus của mình nên chưa mở file xem thì phải?
 12. ndu96081631

  Để xuất hiện nút lệnh mà không phai vào alt + f11 để chạy code trực tiếp

  Hướng dẫn cho người chưa biết gì: 1> Vẽ 1 shape lên bảng tính, chẳng hạn vẽ 1 Rectangle 2> Xong, click phải vào shape vừa vẽ, chọn Asign Macro 3> Cửa sổ Asign Macro xuất hiện, bấm nút New 4> Excel sẽ tự động đưa ta đến cửa sổ lập trình với 2 dòng code viết sẵn thế này: 5> Giờ chèn vào...
 13. ndu96081631

  làm thế nào có thể lấy tất cả tên sheet trong nhiều file mà không cần mở file

  Vì tôi biết code có giới hạn (lúc trước đã đọc topic kia rồi) nên tôi có nói rõ: Nếu có ai đó có giải pháp hoàn chỉnh về việc dùng DAO cho vấn đề này thì tôi cũng muốn tham khảo và học hỏi
 14. ndu96081631

  Xin mọi người giúp đỡ về Sheet code name

  Viết vầy luôn Set master = Sheet7 là được. Không cần tên workbook (mà bắt buộc phải vậy)
 15. ndu96081631

  Nhờ giải thích công thức Offset

  Âm xuống dương lên là cái gì?
 16. ndu96081631

  làm thế nào có thể lấy tất cả tên sheet trong nhiều file mà không cần mở file

  Hồi lâu rồi mình có viết code dạng này, giờ đưa lên ai xài được thì xài (không được ráng chịu) Function GetSheets(ByVal InThisFile As Boolean, ParamArray ExcelFiles()) Dim Dbs As Object, db As Object Dim tbItem, aTmp, item, arr(), tmp As String Dim n As Long, i As Long, lVersn As Long...
 17. ndu96081631

  HELP! Hàm kiểm tra chuỗi con VBA

  Cụ thể chút đi bạn! Chuyển là chuyển làm sao?
 18. ndu96081631

  Nhờ anh, chị hỗ trợ (tạo vòng lập tách chuỗi)

  Tức là Ctrl + H đó
 19. ndu96081631

  Hiện thông báo cho người dùng khi mở file excel bất kỳ

  AddIn sao vậy bạn? Làm 1 cái hoàn chỉnh gửi lên mình tham khảo với
 20. ndu96081631

  Nhờ anh, chị hỗ trợ (tạo vòng lập tách chuỗi)

  Sao không ai dùng Text To Columns vậy ta? Chẳng hạn: Sub Test() Application.DisplayAlerts = False Range("A2:A100").TextToColumns Range("B2:B100"), xlDelimited, , , , , , True, , , Array(Array(1, 2), Array(2, 2), Array(3, 2), Array(4, 2), Array(5, 2)) Application.DisplayAlerts = True End...
Top