yeudoi

Nơi ở
TP Hội An

Chữ ký

Ai cũng một lần chết. Sống sao cho đến khi chết không phải hổ thẹn với chính mình.
Top Bottom