VetMini's latest activity

 • V
  Nếu công thức liên kết trong cùng sheet thì Excel tự biết chuyển sang file B. Liên kết chỉ vẫn giữ về file A khi chúng liên kết đến...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Vòng lập for làm việc chậm.
  Thiệt ra thì nói về tốc độ không hẳn là đã hết câu chuyện. Ở bài trên, tốc độ có thể hơi quan trọng một chút bởi vì thành phần so sánh...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Bài tập về ADO căn bản..
  Bạn muốn học theo cách gì thì cũng là quyền tự do cá nhân. Nhưng tôi khuyến cáo cho các bạn khác còn phân vân: - Dùng 2 thứ tiếng lẫn...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Vòng lập for làm việc chậm.
  Làm như vầy luôn cho dễ đọc: If (dieukien1) Then If (dieukien2) Then If (dieukien3) Then .... Nếu bảng tính có một đống hàm "volatile"...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Cảnh báo khi 4 ngày không gọi hàng.
  Sao ở GPE này thấy nhiều cty hà tiện thế nhỉ. Cỡ hạng cty có nhiều đơn vị thì dùng phần mềm chuyên cho xong, ếch xào ếch nấu mần chi cho...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Vòng lập for làm việc chậm.
  Cái code trên chưa chắc đã ra giống cái code của thớt nhé. Code của thớt, trị hidden luôn luôn được đặt lại True hoặc False Code của...
 • V
  Thấy cái tiêu đề viết hoa thì biết là dân nóng tính rồi. Diễn tả rất lủng củng. Tôi chờ người khác hỏi vài bài xong, thấy rõ vấn đề mới...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề thử nghiệm dùng index và match.
  Cách 4 của câu 1 là cách giải chơi cho vui. Nếu có muốn khuyến mãi thì cũng nên cho biết sự lợi hại của nó. Nguyên tắc: hàm Offset là...
 • V
  VetMini reacted to ongke0711's post in the thread Bài tập về ADO căn bản. with Thích Thích.
  Ý là diễn giải yêu cầu bằng tiếng Việt đừng chen tiếng Anh vô. Ở môi trường cty bạn, bạn có thể nói chuyện chen Anh VIệt gì đó thì tùy...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Bài tập về ADO căn bản..
  Việc tôi không thích dùng tiếng Anh Việt lẫn lộn là vì lý do cá nhân. Giản dị hơn là tôi không muốn con tôi "Hai Đét" mỗi sáng gặp mặt...
 • V
  Theo em hiểu thì đệ quy bản chất của nó vẫn là vòng lặp mà.
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Bài tập về ADO căn bản..
  Hoặc dùng tiếng Việt. Hoặc dùng tiếng Anh. Môt trong hai thứ tiếng thì tôi có hy vọng hiểu được và hy vọng có giải đáp. Lẫn lộn cả hai...
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề Tách dữ liệu từ 1 ô thành nhiều ô.
  Không dùng vòng lặp thì đệ quy. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không viết code đâu. Lý do thì quý vị biết rồi.
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề giúp e power poin với.
  Hàm bảng tính =EXP(poin) VBA: Function ePowerPoin(Poin As Double) As Double ePowerPoin = Exp(Poin) End Function
 • V
  VetMini đã trả lời vào chủ đề From outlook call macro excel.
  Bạn biết viết tiêu đề tiếng Anh mờ. Cứ gú gô thẳng trên ấy.
Top