T
Được thích
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • có trường hợp sau nhờ anh chị tư vấn giúp.
  Cột A có: Cột B có: Cột C có:
  Dòng A1: N8 1 one
  Dòng A2: N8 2 two
  Dòng A3: N8 3 three
  Dòng A4: N8 4 four
  Dòng A5: H 22 twenty two
  Dòng A6: H 33 thirty three
  Dòng A7: N8 1 one
  Dòng A8: N8 2 two
  Dòng A9: N8 3 free
  Dòng A10: N8 4 four
  Dòng A11: J444 78 seventy eight
  Dòng A12: J444 987 nine hundred, eighty seven

  Có nghĩa là e muốn biết cột A bị trùng MÃ N8 ( Đưa vào 2 lần từ A
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top